fbpx

Nu finns det en karta för att förutse och förebygga naturkatastrofer i Italien: Hammon-projektet

Energi - juni 23, 2024

Italien, med sin rika geologiska och morfologiska historia, är ett extremt sårbart område för en rad olika naturkatastrofer, och det skulle vara mycket viktigt att förebygga effekterna av dem.

Jordbävningar, vulkanutbrott, översvämningar och jordskred är bara några av de faror som regelbundet hotar landet. I takt med att klimatkrisen förvärras har behovet av att övervaka och hantera dessa risker blivit mer angeläget än någonsin. I detta sammanhang föddes ”Hammon”-projektet (kartläggning av faror och övervakning av sårbarhet), ett ambitiöst och innovativt initiativ för att skapa en kartläggning av flera sårbarheter i det italienska territoriet.

Hjärtat i Hammon-projektet är en superdator som är utformad för att analysera och integrera enorma mängder data från olika källor. Målet är att skapa en detaljerad och kontinuerligt uppdaterad bild av hälsotillståndet på det italienska territoriet. Projektet leds av National Centre for Research in High Performance Computing, Big Data and Quantum Computing (Icsc), med ett viktigt bidrag från astronomen Ugo Becciani, ledare för Spoke 3 inom Icsc (Astrophysics & Cosmos Observations).

Becciani förklarar att man i projektet använder teknik som utvecklats för astronomi och anpassar den för att studera vår planet. ”Vi applicerar nedåt det vi alltid har studerat och skapat genom att titta uppåt. Vi har den teknik som krävs för att integrera enorma mängder data från många olika källor och studera flerdimensionella bilder”, säger Becciani.

Hammons karta är inte begränsad till bara en typ av naturkatastrof. Istället integreras data om ett brett spektrum av risker, inklusive jordbävningar, vulkanutbrott, översvämningar och jordskred. Satellitbilderna från Cosmo-skymed- och Prisma-satelliterna från den italienska rymdorganisationen ASI ger en övergripande bild av området, medan drönar- och gatuvybilderna gör det möjligt att undersöka specifika områden och till och med enskilda byggnader mer i detalj.

Den detaljerade kartläggningen gör det möjligt att utvärdera tillståndet i ett område före och efter en katastrofhändelse, vilket hjälper till att identifiera nya skador och planera riktade insatser. Bilder på ”gatunivå” dokumenterar t.ex. skicket på byggnadsfasader och -strukturer och gör det möjligt att upptäcka misstänkta sprickor eller andra tecken på försämring.

Hammon ger inte bara en ögonblicksbild av nuläget, utan försöker också förutse framtida risker. Med hjälp av avancerade algoritmer bearbetas meteorologiska, geologiska och seismiska data för att skapa detaljerade riskscenarier. Dessa scenarier hjälper räddningstjänsten och andra hjälporganisationer att identifiera de mest utsatta områdena och planera förebyggande insatser.

Vikten av detta arbete framhävdes av de senaste översvämningarna i Emilia Romagna i maj 2023, som orsakade skador som uppskattas till över 8,8 miljarder euro. En exakt och integrerad kartläggning av sårbarheter skulle ha kunnat bidra till att mildra effekterna av katastrofen och ge viktig information för hjälp- och återhämtningsinsatser.

Ett viktigt bidrag till Hammon-projektet kommer från Unipol-gruppen, som föreslog initiativet till ICSC och är dess ledare. För ett försäkringsbolag är en detaljerad sårbarhetskarta en värdefull resurs. Det kan förbättra prissättningsmodellerna för försäkringar, påskynda processen för att öppna nya försäkringar och göra det möjligt för skadereglerare att inspektera tillfälligt otillgängliga områden. Dessutom kan det bidra till att förhindra bedrägerier genom att tillhandahålla korrekt dokumentation av fastighetens skick före och efter en katastrofhändelse.

Hammon-projektet finansieras av den nationella återhämtnings- och resiliensplanen fram till 2025, men dess potential sträcker sig långt bortom denna tidsfrist. Becciani är övertygad om att projektet kommer att fortsätta även efter 2025, tack vare de starka interna allianserna och de stabila relationerna med de externa organ som är involverade. ”Ett projekt som detta kan inte undgå att fortsätta. Det är uppenbart att ett bräckligt land som vårt är i stort behov av det”, säger Becciani.

Hammon-projektet utgör ett grundläggande steg framåt i hanteringen och förebyggandet av naturkatastrofer i Italien. Genom att integrera data från en mängd olika källor och använda avancerad teknik erbjuder Hammon en detaljerad och kontinuerligt uppdaterad kartläggning av sårbarheterna på det italienska territoriet. Detta initiativ bidrar inte bara till att förebygga och hantera katastrofer, utan ger också värdefulla verktyg för försäkringsbranschen och för stads- och miljöplanering. I ett land som är så sårbart som Italien är projekt som Hammon avgörande för att säkerställa säkerheten och motståndskraften i lokalsamhällena.

Alessandro Fiorentino