fbpx

В Европа рискът от пандемия от птичи грип е тревожен

Здраве - април 4, 2024

Данните от Европейския орган за безопасност на храните EFSA и Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията за огнищата на болести в стопанствата са тревожни.

Според данни, събрани от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) и Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDC), Европа е заплашена от пандемия от птичи грип. Вирусът на инфлуенца по птиците продължава да се разпространява в Европейския съюз и на други места, като причинява висока смъртност сред дивите птици, с възможни преноси между диви и домашни бозайници и огнища във фермите, както подчертава EFSA. Тази тревожна ситуация беше подчертана в съвместен научен доклад с ECDC, в който се анализират рисковите фактори и мерките за смекчаване на последиците от потенциална пандемия.

Експертите посочват някои фактори за развитие на вируса, включително отглежданите в стопанства животни за кожи, като норки и лисици, които могат да бъдат възможни носители на разпространение. Дивите бозайници също могат да служат като мост между дивите птици, домашните любимци и хората, а животните компаньони, например котките, могат да пренесат вируса, ако живеят на открито. Отглеждането на животни в райони с висок риск от контакт с водоплаващи птици, както и екстремните метеорологични явления и изменението на климата, могат да благоприятстват въвеждането и разпространението на вируса в стопанствата. Тези фактори играят ключова роля в екологията и демографията на дивите птици, като влияят върху разпространението на болестта във времето. Въпреки че прякото предаване на вируса от заразени птици на хора е рядкост, в ЕС са докладвани случаи на излагане на вируса без симптоматични инфекции. Въпреки това вирусите на птичия грип продължават да се развиват в световен мащаб, като съществува риск те да се адаптират към бозайниците, включително към хората, което ще увеличи опасността от пандемия.

За да се намали този риск, е изключително важно да се приемат мерки за превенция и контрол. Ветеринарните и здравните органи трябва да работят заедно в рамките на подхода „Едно здраве“, за да ограничат излагането на бозайници, включително на хора, на птичи вируси. Необходимо е да се засили надзорът при животните и хората, както и геномният анализ и обменът на данни за вирусите. Биологичната сигурност във фермите трябва да бъде засилена, за да се предотврати разпространението на вируса сред животните. Насърчаването на ефективната комуникация и подобряването на ветеринарната инфраструктура също е от съществено значение. Внимателното планиране на размножителните дейности, особено в райони с висока гъстота на водоплаващи птици, е от съществено значение за намаляване на риска от предаване на заразата. Въпреки че в Съединените щати е регистриран един случай на птичи грип при човек, причинен от контакт със заразен добитък, експертите подчертават, че прякото предаване на инфекцията на хора остава рядко и изолирано. Въпреки това постоянната бдителност и подготовка са от решаващо значение за справяне с евентуално развитие и разпространение на вируса.

От решаващо значение ще бъде да се предприемат навременни и координирани мерки за предотвратяване на потенциална пандемия от птичи грип. Сътрудничеството между секторите и държавите е от съществено значение за защитата на общественото здраве и здравето на животните от тази глобална заплаха. Рискът от пандемия от птичи грип остава висок, тъй като вирусите продължават да еволюират и да се адаптират. Смъртността, свързана с някои щамове, като H5N1 и H7N9, подчертава значението на това да бъдем подготвени и бдителни. Въпреки това е окуражаващо да се отбележи, че благодарение на чувствителността и бързата реакция на системите за наблюдение са открити отделни случаи на предаване на инфекцията на хора. Това доказва ефективността на превантивните мерки и международното сътрудничество при наблюдението и ограничаването на риска.

Трябва да се увеличат усилията за непрекъснато наблюдение, готовност и изследвания, за да се разбере по-добре еволюцията на вируса. Това включва геномен анализ и споделяне на данни за вирусите, за да се идентифицират своевременно мутации или нови щамове. Ефективната и прозрачна комуникация с обществеността е от съществено значение за поддържане на доверието и насърчаване на безопасно поведение. Важно е населението да бъде информирано за предпазните мерки, които трябва да се вземат, и за начина на предаване на вируса, както и за значението на ваксинацията, когато има такава. Заплахата от пандемия от птичи вирус изисква глобален и координиран отговор. Само чрез сътрудничество между здравните, ветеринарните и правителствените органи на национално и международно равнище ще бъде възможно ефективно да се намали рискът и да се защити общественото здраве.

Алесандро Фиорентино