fbpx

„Заедно с Европа за бъдещето на психичното здраве“: Наложително за всички

Здраве - май 14, 2024

Наближава Европейската седмица на психичното здраве 2024, а тази година темата за „съвместното създаване“ звучи с особена сила.

Това е призив за съвместни действия, покана към всички, които се грижат за психичното здраве, да се обединят, за да разработят и приложат политики и програми, насочени към насърчаване на трайно психологическо благополучие за всички.

Реалността на психичното здраве е сложна мрежа от предизвикателства и възможности, която включва хора от всички възрасти и социално-икономически среди. Никой не е застрахован от последиците от психичното здраве – от младите хора до възрастните, от работниците до семействата. И тъй като технологиите и социалните промени продължават да променят начина ни на живот, е наложително да подхождаме към новите предизвикателства с мисъл за сътрудничество и иновации.

Един от ключовите моменти, които ще бъдат разгледани по време на Седмицата на психичното здраве през 2024 г., ще бъде значението на ранните интервенции и навременната подкрепа. Твърде често ранните признаци на психично разстройство се пренебрегват или не се забелязват, което с течение на времето води до по-сериозни проблеми. Насърчаването на култура, в която хората се чувстват комфортно да поискат помощ и да я получат своевременно, е от решаващо значение за психичното здраве на обществото.

В това отношение Европейският съюз е постигнал значителен напредък в областта на психичното здраве. Чрез програмата EU4Health бяха инвестирани милиони евро за установяване на пропуските в съществуващите услуги и за изграждане на капацитет в сектора на психичното здраве. Обучението на здравни работници и специалисти, включително учители и социални работници, е признато за критична област, в която трябва да се инвестира. Предоставянето на умения за разпознаване и справяне с психичноздравните предизвикателства е от решаващо значение за осигуряването на справедлив и навременен достъп до грижи.

Друг важен аспект на ефективното съвместно създаване е борбата със стигмата и дискриминацията, свързани с психичното здраве. Твърде често хората, страдащи от психологически или психиатрични проблеми, се сблъскват с предразсъдъци и социален остракизъм, което може да попречи на тяхното възстановяване и благополучие. Работата заедно с националните органи за разработване на насоки и политики, които насърчават приобщаването и разбирането, е от съществено значение за създаването на по-приветливо и подкрепящо всички общество.

Но психичното здраве не може да се разглежда само на институционално или правителствено ниво. Това е ангажимент, който включва цялата общност – от училищата до предприятията, от организациите на гражданското общество до семействата. Училищата трябва да бъдат места, където младите хора не само да придобиват академични знания, но и да усвояват житейски умения, включително управление на емоциите и психическа устойчивост. Работните места трябва да бъдат среда, която насърчава благосъстоянието на служителите, като им осигурява подкрепа и ресурси за справяне със стреса и прегарянето.

Друга област, в която се обръща особено внимание, е психичното здраве на уязвими групи, като деца и бежанци. Пандемията Covid-19 и други световни кризи изостриха съществуващите неравенства, като натовариха ресурсите и капацитета на най-уязвимите общности. От съществено значение е да се гарантира, че тези хора получават подкрепата, от която се нуждаят, за да се справят с уникалните предизвикателства, пред които са изправени, както чрез специализирани услуги за психично здраве, така и чрез по-широки политики, насочени към основните причини за тяхната уязвимост.

Насърчаването на научните изследвания и иновациите в областта на психичното здраве е от решаващо значение за осигуряването на непрекъснат напредък в лечението и превенцията на психичните разстройства. Инвестирането в изследователски програми, които проучват нови терапии и подходи за лечение, може да доведе до по-ефективни и целенасочени решения за хората, страдащи от психични проблеми.

Европейската седмица на психичното здраве 2024 ни напомня, че психичното здраве е споделена отговорност, която изисква колективен ангажимент. Само чрез съвместно създаване на политики, програми и практики, които насърчават разбирането, приобщаването и подкрепата, можем да се надяваме да създадем бъдеще, в което всеки може да се радва на добро психично здраве. Това е амбициозна цел, но определено си заслужава да бъде постигната за доброто на всички.

Алесандро Фиорентино