fbpx

На последното заседание на Съвета на ЕС бяха обсъдени различни въпроси с една обща тема: сигурността.

Юридически - август 27, 2023

Съветът на ЕС заседава на 29 и 30 юни. По този повод 27-те европейски лидери се срещнаха и обсъдиха, за да постигнат заключения по няколко ключови въпроса.

Заключенията се отнасят главно до: Украйна, икономиката, сигурността и отбраната, Китай, външните отношения и Източното Средиземноморие.

Що се отнася до Украйна, Съветът отново категорично осъди войната в резултат на руската агресия и потвърди, че ще подкрепя Украйна, докато е необходимо, по всички възможни начини, като предоставя финансова, икономическа, хуманитарна, военна и дипломатическа помощ.

По-конкретно, Съветът на ЕС постигна съгласие да добави 3,5 млрд. евро за Европейския механизъм за мир, както и миналата 20. През юни Комисията изтъкна необходимостта от преразглеждане на европейския бюджет, за да се създаде нов инструмент за Украйна с фонд от 50 млрд. евро. Целта на ЕС остава да продължи да се бори, за да гарантира независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна.

По отношение на икономическия въпрос Европейският съвет изтъкна необходимостта от укрепване на европейската икономическа устойчивост и сигурност, като същевременно се защитават интересите на Съюза и се запазва отвореният икономически модел.

Беше засегната и темата за сигурността и отбраната. Отново беше подчертано значението на това този сектор да стане по-иновативен, конкурентоспособен и устойчив. Освен това беше потвърдено, че трябва да започнем да мислим за дългосрочна стратегия, която да осигури по-добра отбрана на Европейския съюз. По-специално беше потвърдено желанието за укрепване на т.нар. EDIRPA (European defence industry reinforcement through common procurement act), както и за продължаване на работата по всички направления на действие за съвместна доставка и закупуване на боеприпаси и ракети, по-специално по Акта в подкрепа на производството на боеприпаси (ASAP). Беше разгледана и темата за киберзащитата. Европейският съвет даде висока оценка на работата по политиката на ЕС за киберотбрана и киберсигурност с цел да се укрепи способността за предотвратяване и възпиране на кибератаки и за ефективен отговор на тях.

Отношенията с Китай са въпрос, по който партията ECR се изказа през последните седмици, като подчерта необходимостта да се отмени голяма част от вече извършеното преместване и да се спрат всякакви планове за по-нататъшно преместване. В заключенията си Европейският съвет също обсъди този въпрос, като потвърди, че ЕС и Китай са важни икономически и търговски партньори един за друг. Беше потвърдено, че отношенията между тези двама участници следва да се основават на принципите на зачитане на националния ред, баланс и реципрочност, тъй като ЕС и Китай са едновременно системни партньори, конкуренти и съперници.

Друг централен елемент в отношенията с Китай е зачитането на правата на човека. По този въпрос Европейският съвет изтъкна отново, че китайската сила, като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, има специална отговорност да защитава международния ред, основан на правила. По тази причина Европейският съвет призова Китай да окаже натиск върху Русия да прекрати агресивната си война и да изтегли войските си от Украйна незабавно, напълно и безусловно.

Освен това ЕС потвърди отново ангажимента си да насърчава зачитането на правата на човека и основните свободи. Предвид това Съветът приветства възобновяването на диалога с Китай относно правата на човека. Въпреки това той отново изрази загриженост, по-специално по отношение на принудителния труд, малцинствата, положението в Тибет и изпълнението на предишните ангажименти на Китай по отношение на Хонконг.

В заключенията на Европейския съвет една от основните глави е посветена на външните отношения. Бяха обсъдени важността на съвместното справяне с глобалните кризи, свързани с климата и околната среда, нарастващото неравенство, възможностите, предлагани от цифровата трансформация, и необходимостта от диверсификация на веригите за доставки, както и безпрецедентните заплахи за глобалната сигурност и основания на правила ред.

Според него въпросът за миграцията е централен. Съветът обсъди по-специално Пакта за имиграцията, който насърчава преразпределянето на мигранти, търсещи убежище, между държавите от ЕС, като предвижда финансово участие в размер на 20 000 евро на мигрант от страна на държавите, които отказват такова преразпределение на своя територия. Имиграцията е елемент, който може да застраши социалната сигурност на държавите членки, поради което е необходимо тя да се управлява колективно, като се преразпределят разходите и отговорностите, които досега са оставали на плещите на държавите, най-силно изложени на прииждането на миграционните потоци. Въпреки отказа на Полша и Унгария да споделят идеята, беше направена важна стъпка напред, тъй като имиграцията вече не се счита за проблем на отделните национални държави, а за общ проблем, който трябва да се управлява на европейско равнище.

Европейският съвет обърна специално внимание и на отношенията със средиземноморските страни. В този контекст това, което се прави в Тунис след мисията с участието на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, италианския министър-председател Джорджия Мелони и нидерландския министър-председател Марк Рюте, се счита за истински модел, който трябва да се вземе за пример. Целта е да се постигне взаимноизгодно всеобхватно партньорство с Тунис, основано на стълбовете на икономическото развитие, инвестициите и търговията, прехода към зелена енергия, миграцията и контактите между хората, и подкрепя възобновяването на политическия диалог в контекста на Споразумението за асоцииране между ЕС и Тунис. Изключително важно е това да бъде постигнато не само в Тунис, но и да работим за укрепване и развитие на стратегическите партньорства между ЕС и всички други партньори в региона.
В тази перспектива желанието на Съвета на ЕС да засили присъствието на Африканския съюз в международните форуми, по-специално в Г-20, също е от решаващо значение.

Европейските лидери също осъдиха събитията в Косово. Те призоваха за незабавно деескалиране на ситуацията. Всъщност продължаването на напрежението може да има само отрицателно въздействие върху целия район, който в миналото е страдал от вътрешни конфликти и напрежение. Ето защо е от съществено значение да продължи диалогът, подпомаган от ЕС под ръководството на върховния представител, и бързото прилагане на споразумението за пътя към нормализиране на ситуацията в страната.

Накрая беше обсъдена и ситуацията в Източното Средиземноморие. Въз основа на предишни заключения Европейският съвет потвърди ангажимента си за цялостно разрешаване на кипърския проблем в рамките на ООН, съгласно съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН и в съответствие с принципите, на които се основава ЕС, и достиженията на правото на ЕС. ЕС призовава за бързо възобновяване на преговорите и е готов да играе активна роля в подкрепа на всички етапи на ръководения от ООН процес, като разполага с всички подходящи средства.

Също така, що се отнася до отношенията между ЕС и Турция, Съветът потвърди отново готовността си да определи най-подходящите инструменти и варианти за продължаване на стратегическия и перспективен диалог с Анкара.

В допълнение към това беше разгледан и въпросът за изкуствения интелект. По-специално Съветът на ЕС изтъкна, че е важно да се разберат възможностите на ИИ и най-вече да се оценят свързаните с него рискове и да се подходи към тях по подходящ начин още сега. Ето защо е от основно значение да се регулира този въпрос, за да се създаде общо законодателство, което да ограничи всички отрицателни последици, които биха могли да подкопаят нашето общество.

В заключителната част на заключенията Европейският съвет призна значението на укрепването на устойчивостта в стратегически области, за да се ограничат най-сериозните последици от природни или причинени от човека бедствия, много от които се изострят от изменението на климата и променящата се среда на сигурност в Европа и по света.

На 29 и 30 юни Европейският съвет обсъди много различни теми, но всички те са обединени от една обща нишка: сигурността.
Всъщност сигурността не е свързана само с геополитически или военни въпроси, а включва и компоненти, свързани с икономиката, околната среда и обществото. Европейският съюз е създаден, за да гарантира сигурността на своите членове, макар че през последните години това често се забравя. На последното заседание на Съвета на ЕС беше направена първата стъпка, за да ни се напомни, че има някои предизвикателства, с които никоя държава членка не може да се справи сама, а изискват общи и съвместни усилия. Надеждата е, че тази първа стъпка може да бъде само началото на създаването на нов Европейски съюз, по-обединен и по-фокусиран върху сигурността и защитата на външните си граници.