fbpx

Овластяване на младите хора: Разкриване на потенциала на Европа и формиране на утрешните лидери чрез Европейската седмица на младежта 2024

култура - февруари 29, 2024

Знаят ли младите хора какво може да им предложи Европа? По-важното е дали те познават собствения си потенциал в европейските дела?

Отговорът на тези въпроси може да бъде даден на мнозина през следващата пролет.

Всъщност от 12 до 19 април 2024 г. ще се проведе Европейската седмица на младежта – още един начин за включване на младите хора в процеса на вземане на решения на европейско равнище.

Всъщност един от акцентите на Комисията е именно масовото включване на младите хора, включително и на децата, в активния и политическия живот на държавите членки, като се започне от местните реалности и се стигне до по-високите нива.

Затова инициативата, организирана от Европейската комисия, се провежда на всеки две години и има за цел да достигне до толкова млади хора, колкото е необходимо за една конфронтация, както казахме, динамична и демократична. Тази година също така се поема наследството на Европейската година на младежта, която се проведе през 2022 г. и в рамките на която бяха проведени повече от 13 000 дейности в 67 държави.

Дебати, фестивали, изложби – това са различни аспекти на това събитие, което има за цел да анализира и да даде гласност на разнообразния свят на младите хора, търсейки правилния комуникационен ключ за връзка с новите поколения.

Без съмнение целта е да се включат младите хора в един проактивен процес на вземане на решения, който е едновременно добродетелен и „заразителен“, така че да можем да разчитаме на свежия и нефилтриран глас на младите хора, които в много случаи се сблъскват със социалната и професионалната реалност, която изисква тяхната независимост.

Искам да перифразирам футболния жаргон, толкова скъп за нашия континент, един вид „дванадесети човек на терена“, т.е. онзи допълнителен фактор, който е необходим, за да даде правилния и ефективен тласък за „спечелване на мача“, дори когато ситуацията може да е тревожна.

Но целта е и да се вслушаме, да уловим и открием навиците, различните начини на мислене, страстите и новите езици на поколението Z.

И неслучайно тази година това събитие ще се състои около два месеца преди европейските избори, насрочени за 6-9 юни 2024 г. във всички държави членки.

Накратко, това е начин да се напомни на децата, че е важно да бъдат находчиви граждани, внимателни дори към въпроси, които на пръв поглед са далеч от ежедневието.

Всъщност един от проблемите, с които Европейската общност се сблъсква най-често, несъмнено е „отдалечеността“, която самите граждани, млади и стари, възприемат от европейските дела. Понятие, което е твърде далечно, понякога абстрактно, и което според мнозина изглежда, че има слабо влияние върху ежедневния опит, с който са свикнали. И точно това погрешно разсъждение трябва да бъде прекъснато, като се започне възможно най-бързо и ефективно обръщане на курса.

В този конкретен случай центровете Europe Direct (повече от 400 в цяла Европа) имат за задача да приближат гражданите до Европа, като действат като говорители на Съюза, предоставят подробна информация и отговарят на въпросите на онези, които се нуждаят от подкрепа за Европа в областта на работата или просто за пътуване или живот в чужбина.

Много често именно младите хора, известните дигитални аборигени, се оказват слабо информирани за това, което се случва извън техните национални граници. Младите хора, предимно в училищна възраст, макар да се възползват от предимствата, предлагани от Съюза (проекти, екскурзии, фондове), остават слабо ангажирани в информационния и организационния процес, като са пасивни бенефициенти на възможностите, предназначени специално за тях. Същото може да се каже и за онези, които са решили да се включат в света на труда, изпълнени с големи очаквания за бъдещето, но слабо ориентирани за пътя, който да поемат, и най-вече слабо запознати с плановете, които са създадени на континента за онези, които имат желание да изследват и да се запознаят с нови култури и нови възможности.

За щастие обаче инструментите, въведени от Парламента и Европейския съвет, постепенно се вмъкват в гъстата мрежа на по-младите поколения и започват да изплитат нишките на един дискурс с по-голямо участие. Ако една част от младите хора, огромното мнозинство, все още не са информирани, то всъщност има и такива, които навлизат в мултикултурния пейзаж с ясни идеи и твърди цели, като напълно представляват онази част от активните граждани, които са толкова търсени на международната сцена. Но ако трябва да зададем два прости въпроса на младите хора на възраст между 20 и 30 години относно възможностите, които предлага Европейският съюз днес, както и относно очакванията, които имат от самата Общност, какво биха отговорили те?

Вероятно защото в Европа има много неща, които да очаквате с нетърпение. На първо място, да видим по-голям ангажимент към околната среда (в съответствие с написаното в програмата до 2030 г., която предлага по-зелена Европа) и общото благосъстояние, особено в критични моменти като пандемията, която преживяхме наскоро. Насърчаване на мира и солидарността, като си представяме Европа като място, където хората могат да живеят в безопасност, което предлага възможности за професионално усъвършенстване и принос към една по-широка общност, която все повече включва културното и половото многообразие.

И отново от Европа се очаква да продължи да насърчава сътрудничеството между страните членки, да се справя с общите предизвикателства и да предоставя възможности за икономически растеж и устойчиво развитие.“

От друга страна, ако, все още по отношение на младите хора, на които Комисията иска да придаде важна специфична тежест в своите дела, анализираме какви възможности може да предостави Европа на младите хора днес, почти сигурно ще ни бъде отговорено, че Европа има разнообразен и динамичен пазар на труда. Съществуват програми за стажове, стипендии и инициативи, които улесняват навлизането в професионалния свят. Свободното движение в рамките на Европейския съюз улеснява и професионалната мобилност, като позволява на младите хора да проучват възможностите в различни страни без излишни бюрократични формалности. Или че с програми за мобилност като „Еразъм+“ ЕС дава възможност на младите хора да учат, работят или извършват доброволческа дейност в различни европейски страни. Тези преживявания не само обогатяват културната среда, но и предоставят възможности за учене и личностно израстване. Освен това ЕС се ангажира да се бори с младежката безработица чрез програми, които имат за цел да предоставят умения, обучение и възможности за намиране на работа. Не на последно място, през последните дни се появи новина за намерението на Парламента да премахне безплатните стажове, така че всеки, който иска да се възползва от възможността за работа, да може да участва в тях. Но дали това наистина е така?

Именно поради тази причина събитие като Европейската седмица на младежта придобива фундаментална стойност в това отношение. Първо, защото самите млади хора могат да предлагат, да подсказват, да инвестират в собствените си идеи и да изразят мнението си, като се стремят нависоко. Същевременно институциите могат да се вслушват, да прокарват онази обща нишка между политиката и гражданите, да ги доближават все повече до живота на общността и да преодоляват пропастта между обществените дела и избирателите.

Една от целите на конференцията, която се провежда два месеца преди изборите, несъмнено е да ангажира младите хора в по-голяма степен с вземането на решения и демократичния избор, като прикани все повече граждани да гласуват – основен инструмент за участие. Участието в подобен тип събития освен това позволява на човек да научи и да се вдъхнови от историите за успех на свои връстници или просто да се разпознае в историите на някой друг; да научи за всички възможности, предоставени от ЕС, и да не се ограничава само до „Еразъм+“ (сред програмите, от които младите хора се възползват най-много, неслучайно Италия е на второ място сред страните, участващи в програмата); да обсъжда теми, които може да са особено близки до сърцето му или които засягат общността, в която живее; да разбере значението на своя глас; да участва в конкретен диалог с политиците.

За да участвате или да предложите своя идея за Европейската седмица на младежта, просто отидете на Европейския младежки портал, официалния уебсайт на Европейския съюз, кликнете върху специалния бутон и влезте или се регистрирайте с профила си.