fbpx

Румъния е на второ място в ЕС по качество на живот

Здраве - март 7, 2024

Близо три четвърти от румънците смятат, че както страната, така и светът като цяло се движат в грешна посока. Това е заключението от последното проучване, поръчано от румънско онлайн издание, което потвърждава резултатите от друго социологическо проучване, публикувано по-рано тази година. Подобни проценти сочат, че само 30% от румънците са оптимистично настроени за развитието на нещата. Но дори и да не са доволни от посоката на развитие на страната и света, мнозинството от румънците са доволни от собствения си живот, от ежедневието си. Процентът на доволните или много доволните от живота си се е увеличил през 2023 г. в сравнение с 2022 г. с почти 20%.

70% от румънците смятат, че нещата вървят в грешна посока

Според наскоро публикувано проучване, проведено в края на февруари от INSCOP, повече от 70% от румънците смятат, че нещата в Румъния и в света вървят в грешна посока. В същото време процентът на тези, които смятат, че животът им е по-лош, отколкото е бил преди пет години, е повече от два пъти по-голям от този на тези, които твърдят, че животът им е по-добър – %-30%. Според проучването обаче процентът на тези, които смятат, че нещата се развиват в добра посока, леко се увеличава през 2022 г. – от 20,8 % на 25,5 %. Процентът на песимистите по отношение на бъдещето на страната е намалял през 2022 г. от 74,5% на 70,1%. Останалите анкетирани не са отговорили на този въпрос. Процентите са почти равни, когато става въпрос за това дали посоката, в която се движи светът, е правилна или грешна: 24% от румънците смятат, че посоката е правилна, 70,6% – че е грешна, а 5,4% не са отговорили.

Според наскоро публикувано проучване значителен процент, повече от две трети от румънците, смятат, че животът им се е влошил през последните пет години, а процентът на тези, които се надяват на по-добър живот през следващите пет години, е малко под 45%. Въпреки това процентът на тези, които смятат, че животът им се е подобрил в сравнение с преди пет години, е значително по-висок от този на участниците в подобно проучване, проведено от същата фирма през 2022 г., като от 29,3% достига 36,9%. Според настоящото проучване тези, които смятат, че животът им е станал по-добър, отколкото преди пет години, са хората на възраст 18-44 години, хората с висше образование, хората с високи и много високи доходи и избирателите на управляващия в Румъния Алианс на СДП и НОС. Процентите на тези, които се надяват, че животът им ще се подобри след пет години, и на тези, които смятат обратното, са приблизително равни – съответно 44,4 % и 46,2 %, а процентът на тези, които не знаят/не отговарят, е 9,4 %. Повечето от хората, които смятат, че животът им ще бъде по-добър през 2029 г., са на възраст 18-29 години, хора с висше образование и избиратели на крайнодясната консервативна партия AUR.

Проучването е проведено от INSCOP Research чрез телефонни интервюта с извадка от 1100 души от 22 до 29 февруари. Максимално допустимата грешка на данните е +- 2,95% при 95% достоверност.

Според друго проучване, проведено от друга фирма за проучване на общественото мнение през декември миналата година, то показва сходни проценти по отношение на възприятието на румънците за пътя, по който върви Румъния. Според това социологическо проучване, проведено от IRES, общият брой на песимистично настроените респонденти – тези, които смятат, че нещата ще се влошат, и тези, които смятат, че те няма да се променят в сравнение с миналата година – е почти 70 %.

Румънците имат изключително ниско доверие в политическата класа

В същото време проучването показва, че мнозинството от румънците смятат, че тазгодишните избори няма да повлияят на живота им към по-добро, а доверието в политическата класа е изключително ниско. Така по-малко от една трета от анкетираните заявяват, че според тях 2024 г. ще бъде по-добра от 2023 г., по-малко от една четвърт – 23% – смятат, че ще бъде същата, а 43% – че ще бъде по-лоша. Оптимистите са сред крайните възрастови групи – най-младите и възрастните хора, хората с ниско образование и в селските райони. В другия край на скалата песимисти са работещите на възраст от 36 до 65 години.

Запитани какво биха искали да се промени, респондентите посочват стандарта на живот, загрижеността на правителството за нуждите на гражданите или изпълнението на предизборните обещания и честността на управляващите. Един от всеки пет анкетирани обаче не може да даде отговор. По отношение на политическите промени повечето респонденти посочват някои фундаментални, системни промени: повечето биха искали да видят промяна в президента, правителството и парламента, както и в цялата политическа класа.

Проучването обаче показа, че очакванията на румънците за изборите през 2024 г. са доста ниски. Резултатите от проучването показват, че само 16 % от румънците вярват, че тазгодишните избори ще имат положително въздействие върху живота им, а само един от всеки петима смята, че животът на всички граждани след изборите ще бъде по-добър. Оптимистите са млади хора и хора с по-ниско образование, които вярват, че четирите избора ще имат положително въздействие върху живота на румънците. Повече песимисти има сред мъжете, отколкото сред жените, и във възрастовата група 36-65 години. Данните от проучването обаче потвърждават заключението на Евростат относно степента на удовлетвореност от качеството на живот. Въпреки че са недоволни от посоката на развитие на страната и света, имат ниско доверие в политическата класа и не смятат, че изборите могат да променят нещо, повечето румънци са доволни от живота си. Близо 60% от участниците в проучването на IRES са заявили, че са доволни и много доволни от начина си на живот. В същото време само 5% от анкетираните имат всичко необходимо, а 6% твърдят, че са страдали от глад. Процентът на доволните от ежедневието си се е увеличил през последната година, като през 2022 г. той е бил едва 41%.

Проучването е проведено от Румънския институт за оценка и стратегия между 12 и 19 декември върху извадка от 1075 души, като е използван методът на телефонното интервю и е финансирано със собствени средства. Допустим марж на грешка: +_3%.

Избори в Румъния през 2024 г. – очаквана избирателна активност над 50%

Макар че повечето румънци смятат, че тазгодишните избори няма да променят живота им, последните проучвания на общественото мнение, които измерват вероятната избирателна активност, сочат над 50% избирателна активност. Според неотдавнашно проучване на CIRA над 53% от румънците с право на глас заявяват, че ще отидат до урните на изборите за Европейски парламент. От друга страна, според друго проучване на общественото мнение, проведено от INSCOP в края на януари, само 4,7% от румънците смятат, че изборите за Европейски парламент са най-важни, а 20,4% – че най-важните избори са тези за назначаване на местните власти. Повечето анкетирани посочват президентските избори като най-важни през тази година – 42,3%, а 18,1% – изборите за парламент. Процентът на тези, които са отговорили, че нито едни от тези избори не са важни, е само 1,8%, а на тези, които не са посочили отговор – 0,8%.

Румъния е на второ място в ЕС по удовлетвореност от качеството на живот

Данните на Евростат за 2022 г. нареждат Румъния на второ място в ЕС по удовлетвореност от качеството на живот, наравно с Полша и Финландия. Въз основа на собствената си самооценка за това как оценяват живота си, румънците постигат резултати над средните за Европа по почти всички показатели на класацията – от жилищното положение, работата, личното здраве и дори доходите. Това означава, че румънците са „по-щастливи“ от повечето хора в Европейския съюз. Единствената страна, която има по-високи резултати от трите, е Австрия. В противоположния край на класацията са Германия и България.