fbpx

COP28: Ролята на младите хора и консерваторите

Енергия - декември 14, 2023

Конференцията на ООН по изменението на климата (COP28) се проведе в Дубай от 30 ноември до 12 декември 2023 г. Събитие, на което се събират всички правителствени ръководители в света – или поне по-голямата част от тях – обединени от желанието да намерят конкретни политически отговори на проблем, който все повече се усеща в целия свят.

Изменението на климата е един от основните източници на дискусии както на поколенческо, така и на политико-икономическо ниво. Самият избор да се съберат в Дубай предизвика вълнение сред много активисти за опазване на околната среда: всъщност не е тайна, че Обединените арабски емирства са сред основните производители на петрол – един от изкопаемите източници, който повече от другите е допринесъл за изменението на климата през последните десетилетия.

Ако за природозащитниците това може да се стори като пълна „зелена реклама“, трябва да се оценят и редица геополитически фактори: страните от групата БРИКС са производители на 64% от въглищата, 48% от петрола и 36% от природния газ в света. Държавите от БРИКС са отговорни и за 53% от емисиите на CO2 в света, така че е ясно, че те искат да поемат климатичното предизвикателство като свое, за да дадат технологичен и производствен тласък на цялата си алтернативна на Запада система.

Въпреки това не можем да мислим, че всичко ще се реши с пълно преминаване от изкопаеми горива към електричество: около една пета от световния литий идва от Китай, Аржентина и Бразилия, така че преминаването към батерии би довело до по-нататъшно укрепване на тези страни. Нуждаем се от стратегическа и поколенческа визия, за да преодолеем тези пречки.

Тук инициативата Youth4Climate придобива съвсем различна стойност, която започна през май 2022 г. от сътрудничеството между италианското правителство и Програмата на ООН за развитие, в рамките на което около 130 млади хора, представляващи 60 държави, споделиха през октомври миналата година в Рим решения на климатичната криза, изхождайки от точни идеи. Образователни програми за преминаване към енергията, без да се забравя производственият свят, с нови производствени системи в селскостопанския и хранителния сектор или чрез по-конкретна намеса в областта на градската устойчивост.

„Ключът към изпълнението на иновативни проекти и създаването на стабилни партньорства е свързан със сътрудничеството при определянето на процесите. Работихме с младите хора, вслушахме се в техните приоритети и заедно изградихме път, който ни доведе до стартирането на достъпен и приобщаващ финансов инструмент, който да превърне техните идеи в осезаеми реалности“, заявява Жилберто Пишето Фратин (FI, PPE), министър на околната среда в правителството на Мелони, което повече от другите е разбрало смисъла на предизвикателството на COP28, а именно сътрудничеството между младите хора и институциите, за да се отговори по-точно на предизвикателствата на бъдещето.

Желание на италианското правителство, изразено чрез желанието за участие на делегация от Националния младежки съвет в италианската делегация на COP28, което показва как устойчивото бъдеще минава през много малки нужди, като например по-голямо участие на младите хора.

Освен ролята на младежта обаче трябва да подчертаем и ролята на консерваторите: както припомни италианският министър-председател Джорджия Мелони (FdI, ECR), в действителност Италия – както повечето европейски страни – дава своя принос в процеса на декарбонизация, но този процес трябва да се управлява с принципа на екологичния преход, т.е. чрез разработване на технологии, които позволяват да се поддържат темпове на икономически и социален растеж, без да се засяга околната среда. Ако обаче подходът е само идеологически, съществува риск да се предложат производни на така възхвалявания „щастлив растеж“, чийто единствен резултат е, че се получават странични продукти от други страни на ниски цени при силно нарушени производствени стандарти.

„Не трябва да имаме никакви ограничения по отношение на новите технологии, голямото предизвикателство ще бъде ядреният синтез и аз вярвам, че Италия трябва да има способността да мисли мащабно“, заключи Мелони, подновявайки дискусията за ядрената енергия. Това е дискусия, която скоро ще стане предмет на политическа конфронтация, само за да се разграничат консерваторите от прогресивните: от една страна, тези, които подкрепят новите технологии, за да не загубят предизвикателството на производството, отправено от БРИКС; от друга страна, тези, които подкрепят намаляването на човешкото въздействие tout court.

Европейските избори ще решат коя политика в областта на околната среда е най-подходяща за Стария континент, като не забравяме обаче, че по отношение на околната среда, повече отколкото в други сектори, последиците от решенията, взети днес, ще паднат главно върху бъдещото поколение, а не върху сегашното.