fbpx

Jak by měla EU zabezpečit léky pro pacienty?

Zdraví - 13 února, 2024

Když mají být v EU přijata nová pravidla pro léčiva, nejsou dostatečně přísná. Některé návrhy je třeba zpřísnit, aby pacienti v Evropě měli lepší přístup k lékům. Takové je stanovisko nejdůležitějšího orgánu švédské zdravotnické politiky.

Cílem návrhu nových právních předpisů o léčivech, který předložila Evropská komise, je vytvořit lepší rovnováhu mezi 1) přístup, 2) jejich zpřístupnění a také 3) za rozumné a dostupné ceny. Jedná se o „tři A“ návrhu zákona (v angličtině Availability, Access a Affordability). Tyto aspekty mají zásadní význam pro to, aby se léky dostaly až k pacientům, kteří je potřebují.

Je třeba zlepšit dostupnost léků ve zdravotnictví, v ošetřovatelství a pro pacienty. Legislativní návrh, který vypracovala Evropská komise a o němž začaly jednat členské státy, však není dostatečný, uvádí se v prohlášení Švédského sdružení místních samospráv a regionů (SKR).

Nezlepší to podmínky pro zpřístupnění léků pacientům po celé jejich délce. U mnoha návrhů hrozí, že se náklady zvýší neudržitelným způsobem. Je důležité podporovat inovace a rozvoj, ale návrh v současné době příliš zohledňuje průmysl. Podle biomedicínských analytiků zrychlená cesta ke schválení nakonec automaticky neznamená rychlý přístup k lékům pro pacienty.

Nezvyšujte náklady na léky

Cílem právních předpisů je upravit pro evropský trh požadavky, které musí být kladeny na léčivé přípravky. Musí se také zabývat tím, jaká hodnocení by měla být prováděna u orgánu EU pro léčivé přípravky EMA a jak by měla probíhat. Tyto ambice jsou dobré. Je však zapotřebí silnějšího propojení mezi poskytovanou ochranou proti hospodářské soutěži a právními předpisy EU v oblasti hospodářské soutěže. Důvodem jsou finanční zájmy farmaceutického průmyslu, které by mohly zneužít tržní výhody.

Současné návrhy povedou ke zvýšení nákladů na léky.

Již dnes je farmaceutický systém obklopen rozsáhlými předpisy. Nový návrh zákona z dílny Evropské komise tuto složitost dále posiluje.

Dalším aspektem je, že právní předpisy EU by neměly omezovat demokratické sebeurčení na místní a regionální úrovni. Stejně tak by nemělo být omezeno svobodné právo na promlčení. Ošetřovatelé musí mít také možnost využívat různé typy účinných a bezpečných léčebných postupů.

Existují již funkční systémy, které lze napodobit

Ve švédském systému zdravotní péče mohou lékárny vyměnit lék za ekvivalentní lék se stejnou látkou, ale za nižší cenu. Na stejný typ diagnóz a onemocnění je potřeba několik různých konkurenčních léků. Vytváří konkurenci a snižuje náklady pro pacienty a veřejné zdravotnictví.

Riziko nedostatku léků snižuje i několik konkurentů na trhu.

Sekce SKR pro zdravotnictví předložila návrh, aby nová legislativa obsahovala povinný požadavek na srovnávací studie pro schválení léku. Srovnání tohoto druhu, kdy je nový lék posuzován ve vztahu k léčbě, která se používala již dříve, může pečujícím osobám poskytnout užitečná fakta a informace.

Stimulovat výzkum nových léčebných postupů

Důležité je také stimulovat výzkum s cílem vyvinout různé léčebné postupy, které mohou být pro pacienty přínosem, zejména pokud je velmi potřebují. V současné době chybí léčba různých vzácných zdravotních stavů.

Legislativa proto potřebuje pobídky, které se účinněji zaměří na stav nemoci. Je třeba se zaměřit na potřeby pacientů, například zvažovat různé možnosti léčby a oceňovat léky, které pacientům přinášejí zdokumentovanou přidanou hodnotu. Dalším požadavkem SKR je omezení a zpřísnění pobídek pro vývoj léků na vzácná onemocnění ve prospěch neuspokojených zdravotních potřeb, kde existují skutečné mezery v léčbě, které je třeba řešit.

Ačkoli se návrh Evropské komise zabývá oblastmi, které je třeba posílit, SKR se domnívá, že je nedostatečný, pokud jde o zlepšení dostupnosti léčivých přípravků, které jsou finančně udržitelné pro ty, kteří musí platit.