fbpx

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY A ODOLNOSTI: AKTUALIZUJTE JEJ TAK, ABY ODPOVÍDAL SKUTEČNÝM POTŘEBÁM

Politika - 19 září, 2022

S blížícím se hlasováním o nové vládě se v Itálii rozhořela vášnivá debata o NRRP a o tom, zda požádat o jeho přetvoření na evropské úrovni.

Co je to ale NRRP a proč je v centru politické debaty?

Národní plán obnovy a odolnosti (NRRP) je dokument, který musí každý členský stát vypracovat, aby získal přístup k fondům EU nové generace (NGEU), což je nástroj, který Evropská unie zavedla pro obnovu po pandemii 19. listopadu, aby oživila hospodářství členských států a přešla k udržitelnější a digitální ekonomice.

NGEU je balíček grantů a půjček v hodnotě 750 miliard EUR, jehož ústřední složkou je nástroj pro obnovu a odolnost (RRF), který má trvání šest let, od roku 2021 do roku 2026, a celkovou výši 672,5 miliardy EUR (312,5 grantu, zbývajících 360 miliard nízkoúročené půjčky).

Hlavním příjemcem je Itálie, která získala 191,5 miliardy eur rozdělených mezi granty (68,9 miliardy) a půjčky (122,6 miliardy). K těmto prostředkům je třeba připočíst přibližně 13 miliard EUR z programu Podpora obnovy pro soudržnost a evropská území (React-Eu) a dalších 30,62 miliardy EUR, které vyčlenila Draghiho vláda a které budou použity na dokončení projektů obsažených v plánu obnovy.

Celkově tedy budou prostředky, které bude Itálie spravovat, činit více než 235 miliard EUR.

Italský plán je rozdělen do 6 „misí“:

Digitalizace, inovace, konkurenceschopnost, kultura a cestovní ruch, zelená revoluce a ekologická transformace, infrastruktura pro udržitelnou mobilitu, vzdělávání a výzkum, začlenění a soudržnost a zdraví, přičemž jen na první dvě oblasti bylo vyčleněno přibližně 60 % prostředků.

To je obrovské číslo, které určuje, jak zásadní je pro Itálii, aby se jí podařilo splnit všechny stanovené parametry a termíny, ale které okamžitě ukazuje anomálii: zdravotnictví má nejmenší příděl po krizi, která ukázala jeho limity a nedostatky.

V současné době, po prvních dvou fázích ukončených dosažením cílů, je proces dosažení prosincových cílů zpožděn kvůli tomu, že se současné vládě nepodařilo aktivovat většinu prováděcích dekretů, a v těchto dnech bude postupovat v nucených fázích, aby dokončila to, co bylo naplánováno, riziko tedy, že jich nebude dosaženo, jak připustil náměstek předsednictví Rady Roberto Garofoli, jsou téměř nulové.

Kde se ale vzal nápad požádat o přepracování plánu?

Podle lídra středopravicové strany Giorgia Meloniho je vypracování „nového plánu“ více než logickou volbou, uvážíme-li, že obnova byla vypracována v souvislosti s oživením po událostech z doby po roce 19 před energetickou a politickou krizí způsobenou ruskou invazí na Ukrajinu.

Nové scénáře, které se objevily, především zvýšení cen plynu a elektřiny, totiž rychle vyvolaly nezadržitelný růst inflace a neúměrné zvýšení nákladů na energie v celé Evropě a přirozeně i v Itálii.

Představa, že se část zdrojů přesune na nové kritické scénáře, zejména v souvislosti s ekologickým přechodem, který se doposud jeví jako obtížně realizovatelný, pokud uvážíme, že po válce na Ukrajině bylo rozhodnuto o obnovení provozu uhelných elektráren, aby se vyrovnaly energetické potíže, se ve skutečnosti jeví jako zdravý rozum a volba, která odpovídá reálné situaci.

Je třeba dodat, že, jak již bylo zmíněno, velká část zdrojů je půjčkou a není nenávratná, takže se zdá nepravděpodobné, že by půjčka nemohla být znovu sjednána, i když v rámci určitých pokynů a zaručující, jak předpokládá i politický program středopravé koalice, plné využití zdrojů NRPP, a to i tím, že se vyrovná současné zpoždění v provádění.

Stručně řečeno, volba, kterou bychom mohli definovat jako volbu skutečné politiky pro ty, kdo se chystají vládnout národu v hospodářské krizi, jako je Itálie, a předvídat možné přerozdělení zdrojů na základě aktuálních scénářů, místo aby brali v úvahu to, co je napsáno a prezentováno jako nedotknutelné dogma.

Klást si proto otázku, zda je předložený plán skutečně nedotknutelný, se zdá být více než legitimní, ne-li správné.

Giorgia Meloniová, předsedkyně středopravicové strany Fratelli d’Italia, která je v současné době v Itálii na prvním místě, si myslí, že je to nutné a že změna je naléhavější než kdy jindy.

Naproti tomu Gianni Letta, tajemník hlavní italské středolevé strany Partito Democratico, se domnívá, že PNRR je ve své současné podobě nedotknutelná, k čemuž jeho strana během Draghiho vlády do značné míry přispěla.

Osobně se domníváme, že schopnost přizpůsobit volbu reálné situaci je jednou z hlavních schopností, kterou by měl politik mít, a proto se domníváme, že zvážení reorganizace je logickou a správnou volbou a že by v EU nevyvolala žádné „politické zemětřesení“, s výjimkou těch, kteří se vždy snažili se souhlasem levice a jejích vůdců „na dálku řídit“ ekonomicko-politická rozhodnutí Itálie.

Autor: Mgr: FeMo

The text was translated by an automatic system