fbpx

Nový začátek pro evropskou pravici

Konference ECR Party Europa Viva - 24 května, 2024

Politická akce „Europa Viva 24“, kterou uspořádal Vox a skupina Evropských konzervativců a reformistů (ECR), znamenala pro evropské konzervativní hnutí zlom. Poslední den akce, která se konala v neděli v Madridu, se zúčastnila řada významných politických představitelů, které spojuje společná vize suverénní a silné Evropy, jež je schopna rozhodně a soudržně reagovat na globální výzvy.

Jedním z nejočekávanějších a nejpřekvapivějších hostů byla Marine Le Penová, vůdkyně Národního shromáždění. Zdůraznila rostoucí spolupráci mezi nacionalistickými a konzervativními hnutími v Evropě. Le Penová horlivě hovořila o potřebě chránit národní identity a reformovat Evropskou unii tak, aby se moc vrátila do rukou suverénních národů. „Máme společné body,“ řekla a zdůraznila, že spolupráce konzervativních sil může přinést skutečné změny v evropské politice, přičemž zdůraznila větší bezpečnost a přísnější hraniční kontroly.

Dalším vrcholem akce byl projev Javiera Milei, ekonoma a prezidenta Argentiny. Dav přivítal Mileiho s velkým nadšením a během jeho projevu opakovaně tleskal. Milei hovořil o nutnosti boje proti socialismu ve všech jeho podobách a prosazování hospodářské politiky, která upřednostňuje svobodu jednotlivce a volný trh. Jeho plamenná rétorika a radikální myšlenky měly hluboký ohlas u publika a upevnily jeho pověst ikony pro mnoho evropských konzervativců.

Giorgia Meloni, vedoucí skupiny Fratelli d’Italia a významná osobnost skupiny ECR, přednesla vášnivý a inspirativní projev. Meloni hovořil o vizi Evropy, která respektuje národní identity, podporuje tradiční rodinu a hájí křesťanské hodnoty. Zdůraznila význam národní suverenity a potřebu Evropy, která by více dbala na potřeby svých občanů než byrokratických elit v Bruselu. Meloni také vyzval k jednotnému postupu proti nekontrolovanému přistěhovalectví a politikám, které podkopávají bezpečnost a identitu evropských národů.

V závěru svého projevu Meloniová vyzvala k jednotě všech evropských konzervativních sil. „Jen jednotní můžeme bránit naši svobodu a budoucnost,“ řekla a sklidila potlesk publika. Její důraz na jednotu a spolupráci silně zapůsobil na účastníky a zdůraznil, že akce Europa Viva 24 byla klíčovým momentem pro posílení vazeb mezi konzervativními hnutími v celé Evropě.

Akce se zúčastnily i další významné osobnosti evropské konzervativní politiky, které přispěly do diskuse o budoucnosti Evropy. V projevech zazněly různé názory, od kritiky imigrační politiky EU přes obhajobu tradičních hodnot až po návrhy na radikální reformu evropských institucí. Každý řečník zdůraznil význam Evropy, která slouží svým občanům, a nikoli centralizované byrokracii.

V závěru akce vystoupil hostitel Santiago Abascal, vedoucí organizace Vox, s projevem, který shrnul hlavní témata dne. Abascal vášnivě hovořil o nutnosti bránit Evropu před vnějšími i vnitřními hrozbami a zdůraznil klíčovou roli suverénních států. Zdůraznil, že pouze sjednocením konzervativních sil lze vybudovat bezpečnější a prosperující Evropu, která bude respektovat své kulturní kořeny. Abascal také poděkoval všem účastníkům za jejich nasazení a vyzval k pokračování spolupráce mezi evropskými konzervativními hnutími.

Europa Viva 24 představovala nejen moment diskuse a debaty, ale také silný signál rostoucí jednoty mezi evropskými konzervativními a nacionalistickými hnutími. Účast osobností jako Marine Le Penová, Javier Milei, Giorgia Meloniová a Santiago Abascal ukázala, že existuje společná vize jiné Evropy, založené na tradičních hodnotách, národní suverenitě a osobní svobodě. Akce posílila myšlenku, že díky spolupráci a jednotě mohou konzervativní síly významně ovlivnit budoucnost Evropy a prosazovat politiky, které skutečně reagují na potřeby občanů a chrání národní identitu.

Úspěch akce a nadšení publika byly jasným ukazatelem rostoucího souhlasu s těmito myšlenkami. Cesta ke konzervativní a suverénní Evropě je ještě dlouhá a plná výzev, ale Europa Viva 24 znamenala důležitý krok tímto směrem a nabídla platformu pro dialog a spolupráci, která by mohla vést ke konkrétním a trvalým výsledkům v evropské politice.