fbpx

En ny början för den europeiska högern

ECR Party Europa Viva-konferens - maj 24, 2024

Det politiska evenemanget ”Europa Viva 24”, som anordnades av Vox och gruppen Europeiska konservativa och reformister (ECR), markerade en vändpunkt för den europeiska konservativa rörelsen. Under evenemangets sista dag, som hölls i Madrid på söndagen, deltog en rad framstående politiska ledare, som alla förenades av en gemensam vision om ett suveränt och starkt Europa, som kan möta globala utmaningar med beslutsamhet och sammanhållning.

En av de mest väntade och överraskande gästerna var Marine Le Pen, ledare för Rassemblement National. Hon betonade det växande samarbetet mellan nationalistiska och konservativa rörelser i Europa. Le Pen talade varmt om behovet av att skydda nationella identiteter och reformera Europeiska unionen för att återföra makten till suveräna folk. ”Vi har gemensamma beröringspunkter”, sade hon och lyfte fram hur samarbete mellan konservativa krafter kan leda till verkliga förändringar i den europeiska politiken, med betoning på ökad säkerhet och striktare gränskontroller.

En annan höjdpunkt under evenemanget var talet av Javier Milei, ekonom och president i Argentina. Publiken välkomnade Milei med stor entusiasm och applåderade upprepade gånger under hans tal. Milei talade om nödvändigheten av att bekämpa socialism i alla dess former och att främja en ekonomisk politik som gynnar individuell frihet och den fria marknaden. Hans eldiga retorik och radikala idéer gick hem hos publiken och befäste hans rykte som en ikon för många europeiska konservativa.

Giorgia Meloni, ledare för Fratelli d’Italia och en framträdande person i ECR-gruppen, höll ett passionerat och inspirerande tal. Meloni talade om visionen om ett Europa som respekterar nationella identiteter, främjar den traditionella familjen och försvarar kristna värderingar. Hon betonade vikten av nationell suveränitet och behovet av ett Europa som är mer uppmärksamt på medborgarnas behov än på den byråkratiska eliten i Bryssel. Meloni uppmanade också till en enad front mot okontrollerad invandring och en politik som undergräver de europeiska nationernas säkerhet och identitet.

Meloni avslutade sitt tal med en uppmaning till enighet mellan alla konservativa krafter i Europa. ”Endast tillsammans kan vi försvara vår frihet och vår framtid”, sa hon och fick stående ovationer från publiken. Hennes betoning av enighet och samarbete slog an en stark ton hos deltagarna och visade hur Europa Viva 24-evenemanget var ett avgörande ögonblick för att stärka banden mellan konservativa rörelser i hela Europa.

Vid evenemanget deltog även andra framstående personer i det europeiska konservativa politiska landskapet, som alla bidrog till diskussionen om Europas framtid. Talen innehöll allt från kritik av EU:s invandringspolitik till försvar av traditionella värderingar och förslag till en radikal reform av EU:s institutioner. Alla talare betonade vikten av ett Europa som tjänar sina medborgare och inte centraliserade byråkratier.

Som avslutning på evenemanget höll Santiago Abascal, ledare för Vox, ett tal som sammanfattade dagens centrala teman. Abascal talade passionerat om behovet av att försvara Europa mot både yttre och inre hot och betonade de suveräna nationernas avgörande roll. Han betonade att det bara är genom att de konservativa krafterna enas som ett säkrare och mer välmående Europa kan byggas, med respekt för dess kulturella rötter. Abascal tackade också alla deltagare för deras engagemang och uppmanade till fortsatt samarbete mellan europeiska konservativa rörelser.

Europa Viva 24 var inte bara ett tillfälle för diskussion och debatt utan också en stark signal om den växande enigheten bland Europas konservativa och nationalistiska rörelser. Deltagandet av personer som Marine Le Pen, Javier Milei, Giorgia Meloni och Santiago Abascal visade att det finns en gemensam vision för ett annat Europa, grundat på traditionella värderingar, nationell suveränitet och individuell frihet. Evenemanget stärkte idén om att konservativa krafter genom samarbete och enighet kan påverka Europas framtid på ett betydande sätt och främja en politik som verkligen tillgodoser medborgarnas behov och skyddar den nationella identiteten.

Evenemangets framgång och publikens entusiasm var tydliga indikatorer på den växande samsynen kring dessa idéer. Vägen mot ett konservativt och suveränt Europa är fortfarande lång och full av utmaningar, men Europa Viva 24 utgjorde ett viktigt steg i denna riktning och erbjöd en plattform för dialog och samarbete som kan leda till konkreta och varaktiga resultat i det europeiska politiska landskapet.