fbpx

Po Scottu Mortonovi přichází Florian Ederer jako pravděpodobný nový hlavní ekonom pro hospodářskou soutěž. Co řekne EU tentokrát?

Obchod a ekonomika - 23 srpna, 2023

V rámci Evropské unie byly otevřeny nominace na pozici hlavního ekonoma pro hospodářskou soutěž poté, co odstoupila Američanka Fiona Scott Mortonová. Epizoda, při níž se Evropská unie dívala s jistým podezřením na osobnost, která neměla evropské občanství a která již dříve silně spolupracovala s globálními společnostmi v technologickém odvětví.

Po silné kritice a rozsáhlé veřejné diskusi o této aféře a také po vytrvalém odmítání ze strany francouzského státu se Fiona Scott Mortonová rozhodla vzdát své funkce hlavní ekonomky pro hospodářskou soutěž.

Je důležité provést rychlou rekapitulaci toho, co se v Evropské unii v uplynulém období stalo, abychom pochopili, co se stalo a jaké budou další kroky.

V červenci 2023 byla Fiona Scott Mortonová vybrána místopředsedkyní Komise Margrethe Vestagerovou, která si přála, aby zastávala funkci Chief Competiton Ecominomis, což je velmi důležitá funkce v Evropské unii. Krátce poté však rezignaci Scotta Mortona oznámí sama viceprezidentka, a to prostřednictvím tweetu z19. července 2023, v němž se rozhodne zveřejnit rezignační dopis bývalého amerického úředníka:

„Vážená paní Vestagerová,

Je mi ctí, že jsem byl vybrán jako hlavní ekonom DG Soutěž. Nicméně vzhledem k politickému sporu, který vznikl kvůli výběru neevropana na tuto pozici, a vzhledem k tomu, že je důležité, aby generální ředitelství mělo plnou podporu Evropské unie při prosazování, jsem se rozhodl, že nejlepším řešením bude, když odstoupím a nebudu se ujímat této funkce.

Pozice hlavního ekonoma. Práce na prosazování moderních zákonů o hospodářské soutěži a důležitých nových nástrojů, jako je zákon o digitálních trzích, je zásadní jak pro občany EU, tak pro občany jiných zemí. Přeji vám a vašemu týmu, abyste tento důležitý úkol zvládli co nejlépe. Děkuji vám, že jste mě zvážili pro tuto důležitou pozici, a těším se na budoucí spolupráci.

S přáním všeho dobrého, Fiona Scott Morton“

Příčinu tohoto zřeknutí je třeba hledat právě v četných kritikách a protestech, které se po jejím jmenování objevily jak uvnitř, tak vně evropských institucionálních sálů.

Abychom pochopili příčiny těchto četných kritik a sporů, je třeba stručně projít životopis profesora Mortona.

Fiona Scott Mortonová je bývalá vládní úřednice USA. Pracovala za vlády dnes již bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy. Kromě toho působila jako konzultantka významných světových společností, jako jsou Microsoft, Apple, Amazon a Pfizer.

Právě díky své odbornosti a předchozí kariéře byla vybrána jako hlavní ekonomka oddělení pro hospodářskou soutěž Evropské komise. Proti jejímu jmenování se však strhla taková bouře námitek, že byla nucena se svého místa v Evropě vzdát.

Řada výtek na její adresu souvisí právě s její minulou prací, která vyvolala otázky ohledně vzniku možného střetu zájmů a rizika zasahování Washingtonu do rozhodování Bruselu. A nejen to. Ve skutečnosti byla ekonomka také zpochybněna kvůli svému neevropskému občanství. A konečně skutečnost, že přímo jednala s velkými společnostmi v technologickém odvětví, jako je například Microsoft a Apple, tedy právě s těmi společnostmi, které měla v této nové funkci kontrolovat.

Hlavní politické skupiny v Evropském parlamentu vyjádřily komisařce Vestagerové své pochybnosti a pochybnostem čelila i ze strany svých kolegů: pět členů Evropské komise vyzvalo k „přehodnocení“ jmenování.

Pro jiné poslance však odmítnutí Scotta Mortona představovalo odmítnutí vysoce postaveného zahraničního odborníka, přestože vznesené otázky byly legitimní, což by mohlo nepřímo vyslat špatný signál mimo Unii, že pokud nejste skrz naskrz Evropan, nejste vítáni.

Pomineme-li nyní okolnosti, které vedly k odchodu amerického ekonoma z této funkce, vyvstává otázka výběru nového hlavního ekonoma pro hospodářskou soutěž. Jde tedy o otázku, jejíž řešení se ve světle nedávné minulosti jeví jako velmi složité.

Dodnes existuje pouze jeden další možný název: Florian Ederer.
Ederer je rovněž občanem USA, ale narodil se v Rakousku, takže je ve všech ohledech rakouským občanem.

Pozoruhodné je, že nově jmenovaný kandidát se stal občanem USA teprve před několika měsíci, v květnu 2023, poté, co ještě loni nesplňoval požadavky na státní příslušnost pro pozici hlavního ekonoma ve Federální obchodní komisi. Aby tak mohl učinit a zároveň si zachovat rakouské občanství, musel pro získání tohoto dvojího občanství podstoupit náročnou proceduru, v jejímž rámci dokonce předložil rakouským institucím řadu dokumentů a více než sedmdesátistránkovou dokumentaci, v níž musel vysvětlit, jakým způsobem by získání amerického občanství přineslo výhody i Rakouské republice.

Navíc Ederer, jak sám uvedl, nikdy neměl s Big Tech nic společného. Rakouský ekonom však poukázal na to, že případ Scotta Mortona byl možná až příliš medializován a že by měla být zohledněna i Mortonova vysoká odbornost, nikoli pouze jeho národnost a poradenské zázemí.

Florian Ederer je nyní profesorem na Bostonské univerzitě, kde působil přibližně 10 let jako odborný asistent na Yaleově univerzitě. Provedl rozsáhlý výzkum o převzetí „zabijáka“, kdy zavedené společnosti platí nejvyšší ceny za inovativní začínající firmy a eliminují je dříve, než se stanou vážnými konkurenty.

Pokud se Margrethe Vestagerová a její tým rozhodnou, že je nejlepším kandidátem na tuto pozici, protože v současné době nejsou žádní jiní silní uchazeči, stane se Florian Ederer budoucím hlavním ekonomem odboru EU pro hospodářskou soutěž (DG COMP). Edererovu kandidaturu zatím kladně přijala i antimonopolní komunita EU.

Ederer má vlastní jasnou a přesnou vizi hospodářské politiky.

Zejména důrazně podporuje argumenty o potřebě politiky hospodářské soutěže na ochranu trhů práce a spotřebitelů. Například řekl: „Problém tržní síly na trhu práce nebo na trhu vstupů je stejně důležitý jako tržní síla na trhu výrobků“.

Je také poměrně odtažitý, když mluvíme o politice hospodářské soutěže a cílech v oblasti životního prostředí. A ve skutečnosti potvrzuje, že politika hospodářské soutěže je něco, co nesouvisí s politikou životního prostředí, a nemělo by tomu tak být.

Dále hovořil o průmyslové politice a prohlásil, že by měla klást větší důraz na ochranu hospodářské soutěže než na ochranu konkurentů. A to i v případě, že by to mohlo vést k penalizaci jednoho nebo více mezinárodních hospodářských subjektů. Edererova myšlenka tedy spočívá v zajištění hospodářské soutěže, nikoli v ochraně toho či onoho subjektu.

Ederer prohlásil, že je touto příležitostí velmi potěšen, a chtěl také prohlásit, že Evropská unie je „světovým lídrem v prosazování hospodářské soutěže“. Dodal také, že jeho profesní oblast je „nejzajímavější oblastí a byl bych nadšený, kdybych k ní mohl přispět z hlediska politiky“.

Rozhodnutí bude muset v blízké budoucnosti učinit EU. Tentokrát bude muset EU vzít v úvahu všechny aspekty kandidáta, od těch profesních až po ty „osobnější“, aby opět nenarazila na osobu, která by se mnohým mohla zdát neatraktivní. Předpoklady pro to, aby se Florian Ederer stal novým hlavním ekonomem pro hospodářskou soutěž, existují. Nyní si budeme muset počkat, zda taková kandidatura konečně sjednotí všechny účastníky rozhodovacího procesu a zda konečně dodá nový impuls Evropské unii a její hospodářské politice.