fbpx

Skupina ECR ve Výboru regionů cestuje do Valladolidu

Obchod a ekonomika - 12 června, 2024

Dne 3. května se ve městě Valladolid (Španělsko) konala velmi významná akce, kterou ve spolupráci uspořádaly Cortes de Castilla y León a Skupina evropských konzervativců a reformistů Evropského výboru regionů.

Valladolid je hlavním městem španělského regionu Kastilie a León; prvním regionem, v němž politická strana VOX, člen skupiny a strany ECR, vytvořila koaliční vládu s lidovou stranou; a jasným příkladem toho, že příchod VOX znamenal historickou změnu v politice španělských regionů; přijímání rozhodnutí a navrhování iniciativ, které lidová strana nebyla schopna změnit nebo zvrátit po celá desetiletí a které poškodily život španělských občanů v těchto regionech.

Tak tomu bylo i v případě zrušení zákonů o demokratické paměti, které prosazovaly předchozí vlády socialistů nebo Lidové strany a které se snažily prosadit oficiální verzi španělských dějin, omezovaly svobodu projevu nebo ideologickou svobodu v médiích či na univerzitách. Akce se bude zabývat dvěma otázkami, které byly v rámci akce nastoleny, a to otázkou „socialismu španělského lidu“ a historickým opatřením spočívajícím v podstatném snížení veřejných dotací marxistickým odborům.

Akce se zabývala dvěma nejdůležitějšími otázkami pro současnost a budoucnost Evropy: na jedné straně otázkou právního státu a opatřeními pro spravedlivé a nestranné uplatňování ochranných mechanismů na úrovni EU, na straně druhé výzvami, kterým čelí evropské zemědělství.

Mezi významné politické osobnosti patřili ministr zemědělství italské vlády Francesco Lollobrigida, polský komisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski, Jorge Buxadé, poslanec Evropského parlamentu a místopředseda strany ECR, který v nedávných volbách do Evropského parlamentu vedl kandidátní listinu VOX a zvýšil tak její zastoupení v Evropském parlamentu, a Antonio Giordano, italský poslanec Evropského parlamentu a generální tajemník strany ECR.

Kromě výše uvedených se panelů zúčastnili zástupci španělských autonomních společenství, v nichž má VOX zastoupení, jako jsou Kastilie a León a Murcie (včetně přítomnosti Juana Garcíi Gallarda, který působil jako organizátor, a José Angela Antelo), a také zástupci nadace Disenso, která je spojena s VOX, a New Direction, která je spojena se stranou ECR.

Intervence se soustředily na potřebu zlepšit systémy transparentnosti a kontroly institucí v Bruselu, což je požadavek konzervativních stran, neboť vládnoucí byrokracie v Komisi a dalších institucích je na hony vzdálena obvyklým mechanismům odpovědnosti v národních demokraciích.

Stejně tak bylo překvapivé, když komisař pro zemědělství ve svém projevu přiznal, že naléhavá reforma společné zemědělské politiky, schválená mimořádným způsobem na ochranu evropského primárního sektoru, vznikla na schůzce, kterou na žádost Jorgeho Buxadého uspořádala skupina ECR v Bruselu s nejvýznamnějšími španělskými a evropskými zemědělskými organizacemi.

V regionu to byla bezpochyby hlavní zpráva dne a média přivítala přítomnost Výboru regionů v Kastilii a Leónu, jednom z regionů Evropy, kde jsou problémy jako vylidňování, deindustrializace a útoky vlků na chov dobytka nejvážnější.

Všechny otázky projednávané na tomto zasedání by nepochybně měly být na programu jednání Evropské komise a Parlamentu v novém volebním období, neboť nepochybuji o tom, že vlády a Rada jsou mnohem citlivější k politické realitě svých regionů a podniků.

Akce opět ukázala životaschopnost politické nabídky konzervativních politických stran v Evropě a jejich schopnost přitahovat intelektuály, jako jsou Francesco Giubilei a Jorge Martín Frías.