fbpx

Sociální změny rozpočtu EU na rok 2024

Obchod a ekonomika - 24 ledna, 2024

Výbor Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci představil některé rozpočtové návrhy týkající se sociální politiky pro rozpočet EU na rok 2024, které zahrnují jak finanční údaje k postoji Rady, tak pilotní projekty.

Tyto návrhy ve formě pozměňovacích návrhů pocházely od čtyř politických skupin – Evropské lidové strany (EPP), Socialistů a demokratů (S&D), Obnovy a Levice. Evropští konzervativci a reformisté (ECR), věrni své zásadě snižování veřejných dotací a dluhů, nenavrhli žádné navýšení peněz daňových poplatníků na tzv. sociální otázky.

Návrh Evropské lidové strany byl poměrně skromný: 3,3 milionu EUR na podporu evropského sociálního dialogu. Pojem „evropský sociální dialog“ zahrnuje jak kolektivní akce národních sociálních partnerů, tak i meziodvětvové sociální partnery EU.

Tento rozdíl má svůj význam, protože ECR obhajuje sociální dialog, který se má odehrávat na národní úrovni. Evropská lidová strana je spolu s levicovými skupinami připravena poskytnout další prostředky na podporu sociálního dialogu na úrovni EU. ECR je připravena zaručit úlohu sociálních partnerů na národní úrovni, ale je proti jakémukoli navýšení rozpočtu, které by usnadnilo přesun kolektivních akcí z členských států do Bruselu.

Rozšíření sociálního rozpočtu ze strany skupiny S&D činilo 5,4 milionu EUR a navíc došlo k výraznému navýšení počtu stálých zaměstnanců Evropského orgánu práce (ELA).

Z těchto 5,4 milionu EUR je 3,3 milionu určeno na tři pilotní projekty: 1,5 milionu na podporu emoční inteligence mladých Evropanů (což je vskutku zvláštní), 1 milion na ochranu mobilní pracovní síly migrantů v EU prostřednictvím odborových akcí a 0,8 milionu na studium místních a regionálních modelů řešení dlouhodobé nezaměstnanosti.

Kromě pilotních projektů navrhla S&D navýšení rozpočtu Evropského orgánu práce (ELA) o 1,1 milionu EUR a další navýšení o 1 milion EUR ve prospěch organizací pracovníků.

Ještě důležitější než to všechno je, že socialisté chtějí navýšit počet zaměstnanců ELA o nových 15 stálých pracovníků. To je v souladu s jejich vůlí udělit této agentuře EU nové pravomoci. ELA byla dosud oprávněna pouze konzultovat mobilitu pracovníků EU. Levicové skupiny spolu s Evropskou lidovou stranou chtějí rozšířit působnost ELA tak, aby toto chapadlo Komise získalo kontrolní a sankční pravomoci.

Skupina Renew dříve zastávala strategii malé vlády, ale to bylo jen v minulosti. Dnes podporuje sociální stát a velké výdaje. Ve skutečnosti je po levici druhou skupinou, která navrhla vyšší navýšení sociálního rozpočtu EU na rok 2024.

Jejím hlavním stěžejním závazkem je masivní navýšení evropských záruk pro děti o 5 miliard EUR, což je program dotující ohrožené děti a jejich rodiny prostřednictvím prostředků přidělených nevládním organizacím. ECR takové navýšení nepodporuje, protože ani nevíme, jak efektivně bylo původní financování bývalé evropské záruky pro děti spravováno.

Parlamentní skupina středu dále navrhuje věnovat 26,5 milionu na vytvoření průmyslových akademií Net Zero, tedy nových vzdělávacích center na podporu zelených a digitálních technologií, které podporuje současná Evropská komise. ECR se k této iniciativě rovněž vyjádřila kriticky, neboť vzdělávání je v kompetenci členských států a mělo by být volně realizováno národními univerzitami, a nikoli „akademiemi EU“.

Spolu s oběma zmíněnými většími položkami Renew navrhl pilotní projekt ve výši 3,8 milionu EUR na analýzu vybudování evropské sítě národních středisek pro sledování energetické chudoby a další skromnější pilotní projekt ve výši 1 milionu EUR na pracovní integraci uživatelů drog.

Nakonec levice navrhla obrovské navýšení Evropského sociálního fondu plus (ESF+) o 8,4 miliardy na veřejné dotace, což je podle názoru ECR přesně ta špatná sociální politika, která by jako nejlepší možnou strategii podporovala tržní příležitosti a hospodářskou prosperitu.

Zdroj obrázku: Shutterstock