fbpx

Poprawki społeczne do budżetu UE na 2024 r.

Handel i Ekonomia - 24 stycznia, 2024

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego przedstawiła kilka propozycji budżetowych dotyczących polityki społecznej w budżecie UE na 2024 r., w tym zarówno dane finansowe do stanowiska Rady, jak i projekty pilotażowe.

Takie propozycje, w formie poprawek, zawierały te pochodzące z czterech grup politycznych – Europejskiej Partii Ludowej (EPP), Socjalistów i Demokratów (S&D), Odnowy i Lewicy. Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (ECR), wierni swojej zasadzie ograniczania dotacji i długu publicznego, nie zaproponowali żadnego zwiększenia pieniędzy podatników na tzw. kwestie społeczne.

Propozycja EPL była stosunkowo skromna: 3,3 miliona euro na promocję europejskiego dialogu społecznego. Termin „europejski dialog społeczny” obejmuje zarówno zbiorowe działania krajowych partnerów społecznych, jak i międzybranżowych partnerów społecznych UE.

Ta różnica ma swoje znaczenie, ponieważ ECR broni dialogu społecznego na szczeblu krajowym. EPL, podobnie jak grupy lewicowe, jest gotowa przyznać dalsze środki na promowanie dialogu społecznego na szczeblu UE. ECR byłby gotowy zagwarantować rolę partnerów społecznych na szczeblu krajowym, ale sprzeciwiałby się zwiększeniu budżetu w celu ułatwienia przeniesienia działań zbiorowych z państw członkowskich do Brukseli.

Ekspansja budżetu socjalnego, pochodząca z Grupy S&D, wyniosła łącznie 5,4 mln euro, plus znaczny wzrost liczby stałych pracowników w Europejskim Urzędzie Pracy (ELA).

Z tych 5,4 miliona euro, 3,3 miliona przeznaczono na trzy projekty pilotażowe: 1,5 mln euro na wspieranie inteligencji emocjonalnej młodych Europejczyków (co jest naprawdę osobliwe), 1 mln euro na ochronę mobilnej siły roboczej migrantów w UE poprzez działania związków zawodowych oraz 0,8 mln euro na badanie lokalnych i regionalnych modeli radzenia sobie z długotrwałym bezrobociem.

Oprócz projektów pilotażowych, Grupa S&D zaproponowała zwiększenie budżetu Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) o 1,1 mln euro, a także o kolejny 1 mln euro na rzecz organizacji pracowniczych.

Co ważniejsze, socjaliści chcą zwiększyć personel ELA o nowych 15 stałych pracowników. Jest to spójne z ich wolą przyznania nowych kompetencji tej agencji UE. Do tej pory ELA miał jedynie kompetencje do konsultowania mobilności pracowników z UE. Grupy lewicowe, wraz z EPL, chcą rozszerzyć kompetencje ELA, aby nadać tej odnodze Komisji uprawnienia do inspekcji i nakładania sankcji.

Grupa Renew miała kiedyś strategię małego rządu, ale to było tylko w przeszłości. Obecnie wspiera państwo opiekuńcze i duże wydatki. W rzeczywistości jest to druga grupa, po lewicy, która zaproponowała wyższe podwyżki do budżetu socjalnego UE na 2024 rok.

Jego sztandarowym zobowiązaniem jest zwiększenie o 5 miliardów euro Europejskiej Gwarancji dla Dzieci, programu subsydiowania dzieci i ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji poprzez fundusze przyznawane organizacjom pozarządowym. ECR nie popiera takiego wzrostu, ponieważ nie wiemy nawet, jak skutecznie zarządzano pierwotnym finansowaniem dawnej europejskiej gwarancji dla dzieci.

Co więcej, centrowa grupa parlamentarna proponuje przeznaczyć 26,5 mln euro na stworzenie Net Zero Industry Academies, czyli nowych ośrodków edukacyjnych promujących zielone i cyfrowe technologie wspierane przez obecną Komisję Europejską. ECR również skrytykował taką inicjatywę, ponieważ edukacja należy do kompetencji państw członkowskich i powinna być swobodnie wdrażana przez krajowe uniwersytety, a nie „akademie UE”.

Wraz z dwoma wspomnianymi większymi pozycjami, Renew zaproponowała projekt pilotażowy o wartości 3,8 miliona euro w celu przeanalizowania budowy europejskiej sieci krajowych obserwatoriów ubóstwa energetycznego oraz inny, skromniejszy projekt pilotażowy o wartości 1 miliona euro na rzecz integracji zawodowej osób zażywających narkotyki.

Wreszcie, lewica zaproponowała ogromny wzrost Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) o 8,4 miliarda euro na dotacje publiczne, co zdaniem ECR jest dokładnie niewłaściwą polityką społeczną, która zachęcałaby do tworzenia możliwości rynkowych i dobrobytu gospodarczego jako najlepszej możliwej strategii.

Źródło zdjęcia: Shutterstock