fbpx

Vlastnická práva původních obyvatel

Kultura - 13 února, 2024

Evropský deník: Květen 2022, Reykjavík

Reykjavík je nejseverněji položeným hlavním městem suverénního státu, a proto bylo toto město jasným místem pro uspořádání semináře o arktické politice, který 23. května 2022 uspořádal bruselský think tank New Direction. Ve svém vystoupení na semináři jsem zdůraznil, že s původními obyvateli arktických oblastí by se nemělo zacházet jako s muzejními exponáty; chtějí být považováni za národní společenství, nikoli za správce národních parků. Probíral jsem zejména otázku lovu velryb. Islanďané loví velryby navzdory ostrým protestům amerických ochránců přírody. Ve skutečnosti však tito ochránci přírody požadují, aby Islanďané velryby krmili za ně, aniž by sami měli právo využívat tento zdroj. Bylo to, jako kdyby trucovitý farmář zahnal své krávy na sousedovu louku a nechal je tam pást, ale nedovolil druhému farmáři, aby je jakkoli využil, například aby je podojil nebo využil jejich maso a kůži. Dvě populace velryb lovené v islandských vodách, plejtvák obrovský a plejtvák myšok, jsou v dostatečném množství a rozhodně jim nehrozí vyhynutí, jak jsem si všiml. Podle odhadů totiž velryby v islandských vodách každoročně spotřebují asi šest milionů tun mořských plodů, jako je kril a malé ryby, zatímco sami Islanďané uloví něco přes milion tun ryb. Pokud američtí ochránci přírody chtěli, aby pro ně Islanďané velryby krmili, měli by za to zaplatit.

Ochrana vyžaduje chrániče

Lov velryb byl a je tradiční praktikou původních obyvatel arktických oblastí. Navrhl jsem, aby tyto národy získaly soukromá vlastnická práva na velrybí populace a další mořské zdroje v jejich okolí, ne nepodobná individuálním převoditelným kvótám, které byly vytvořeny v islandském rybolovu, který je díky tomu udržitelný a ziskový, na rozdíl od většiny ostatních rybolovů na světě. Ochrana životního prostředí vyžaduje chrániče. Zásadní však bylo, aby tato práva byla volně převoditelná a v držení jednotlivců. Pokud by si jednotlivci z domorodých komunit v arktických regionech přáli opustit své komunity a přestěhovat se jinam, měli by mít možnost tak učinit. Zmínil jsem se, že podobné problémy se objevily v Amazonii, kde obrovské lesy i četná jezera a řeky, z nichž některé jsou plné ryb, byly společným majetkem, a proto nebyly efektivně využívány.

Nový zájem o arktické oblasti

Když se v diskusi objevila nedávná nabídka bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa na koupi Grónska, vzpomněl jsem si na pět pokusů o prodej Islandu, který byl dlouho závislý na Dánsku. Dánský král Kristián II. se ji dvakrát a král Kristián III. jednou pokusil prodat anglickému králi Jindřichu VIII., dánský král Kristián IV. se ji jednou pokusil prodat obchodníkům v Hamburku a krátce poté, co Spojené státy v roce 1867 koupily od Rusů Aljašku, zkoumal americký ministr zahraničí William Seward možnost koupit od Dánska Island a Grónsko. V americkém Kongresu se pak návrh setkal s posměchem, protože se zdálo, že není třeba přidávat ke Spojeným státům ledovce v Grónsku a gejzíry na Islandu. To však ukázalo, že zájem o malé a vzdálené země se může v čase měnit. V minulosti o Island nikdo nestál, během druhé světové války a studené války o něj stáli všichni, po ní už o něj nikdo nestál, ale nyní se objevil nový velký zájem o vojenskou přítomnost západních mocností na Islandu, protože se zdálo, že Čína a Rusko společně začínají novou studenou válku proti Západu.

Hrozba z Ruska?

Semináře se zúčastnilo několik dalších Islanďanů. Profesor Baldur Thorhallsson tvrdil, že Island si musí vytvořit vlastní bezpečnostní složky. Země nemohla být zcela bezbranná, jak tomu bylo od roku 2006, kdy Američané opustili svou vojenskou základnu v Keflavíku. (Island nikdy žádnou armádu neměl.) Bývalý premiér Sigmundur D. Gunnlaugsson vyjádřil politování nad moderní tendencí považovat zvířata a rostliny za morálně nadřazené lidem. Navrhl, že severovýchod Islandu by byl ideálním místem pro velký přístav obsluhující Severní ledový oceán. Profesor Ragnar Arnason popsal současnou spolupráci mezi arktickými a subarktickými státy v oblasti využívání tažných nebo migrujících rybích populací. Poznamenal, že by mohlo způsobit velké potíže, kdyby se jeden z nejdůležitějších účastníků tohoto procesu, Rusko, k němu obrátil zády a začal ryby lovit bez rozdílu. Ministr životního prostředí Gudlaugur Thor Thordarson zdůraznil, že Islanďané využívají především obnovitelné zdroje energie, geotermální a vodní energii. Island se musel připravit na klimatické změny, i když hladina moře na Islandu by se pravděpodobně příliš nezvýšila, pokud by ledovce v Grónsku z velké části roztály.

Velrybí sašimi a uzený plejtvák

Na semináři vystoupil s uvítací řečí Antonio Giordano, generální tajemník strany ECR (Evropští konzervativci a reformisté). Mezi další řečníky a účastníky patřili Timo Soini, bývalý ministr zahraničí Finska, Dr. Harry Nedelcu z poradenské společnosti Rasmussen Global, kterou provozuje Anders Fogh-Rasmussen, bývalý dánský premiér a generální tajemník NATO, profesoři Doaa Abdel-Motaal a Alan Riley, Rob Roos, nizozemský poslanec Evropského parlamentu a místopředseda skupiny ECR v Evropském parlamentu, Witold d’Humilly de Chevilly, výkonný ředitel New Direction, a Robert Tyler, hlavní politický poradce New Direction. Mnoho účastníků semináře strávilo nezapomenutelný večer v malé, malebné, ale útulné restauraci Thrir Frakkar (Tři pláště), kde si můžete pochutnat na lahůdkách jako velrybí sašimi a uzený plejtvák, ale i na tradičnějších pokrmech, jako jsou humr (langusta), halibut a solená treska. (Zkaženého žraloka, který je na jídelním lístku, bych nedoporučoval, ale mnoho mých zahraničních přátel na jeho ochutnání trvá: dělají to jen jednou.) Jak napsal velšský básník Wystan Hugh Auden ve své básni po návštěvě Islandu v roce 1936: „Evropa je nepřítomná. Je to ostrov, a proto – neskutečný.