fbpx

Zaměstnanost v Itálii roste: Závod o vyrovnání rozdílů s Evropou

Obchod a ekonomika - 29 května, 2024

Míra zaměstnanosti v Itálii roste. Již více než rok mají hodnoty až na výjimky vždy znaménko „+“. Důležitý výsledek, ke kterému se italská vláda hrdě hlásí. Italský statistický úřad ISTAT nedávno zveřejnil údaje za měsíc březen, podle kterých se zvýšil počet zaměstnaných a snížil počet nezaměstnaných. Roste však i počet neaktivních osob.

 

Březen 2024: čísla v Itálii

 

Oproti únoru vzrostla zaměstnanost v Bel Paese v březnu o 0,3 %, což představuje nárůst o 70 tisíc jednotek. To platí pro ženy i muže, zaměstnance i osoby samostatně výdělečně činné a pro všechny věkové skupiny s výjimkou skupiny 35-49 let, která zaznamenala pokles. Celkově se míra zaměstnanosti zvýšila na 62,1 % (tj. +0,2 bodu).

 

Pokud jde o nezaměstnané, tj. osoby, které aktivně hledají práci, jejich počet se v procentním vyjádření snížil o 2,8, tj. o 53 tisíc jednotek méně než v předchozím měsíci. Opět se jedná o obě pohlaví a všechny věkové skupiny kromě skupiny 35-49 let. Celkově se podle ISTAT míra nezaměstnanosti snížila na 7,2 % (-0,2 bodu), míra nezaměstnanosti mladých lidí na 20,1 % (-2,3 bodu). Velmi zajímavý výsledek, nejlepší od roku 2009.

 

Neaktivní

 

Určité obavy vzbuzuje počet neaktivních osob, tj. osob, které nemají práci a žádnou nehledají. Převedeno na čísla, nárůst činí 0,1 % (o 12 tisíc osob ve věku 15 až 64 let více). Čísla však určují stabilitu: míra nezaměstnanosti zůstává obecně na 33 procentech.

 

2024 vs. 2023

 

Pro úplné pochopení vývoje zaměstnanosti v Itálii srovnává ISTAT první čtvrtletí roku 2024 se čtvrtým čtvrtletím roku 2023. Celkový přehled vykazuje nárůst zaměstnanosti o 0,2 procenta na celkových 56 tisíc zaměstnaných. Růst, který je dán poklesem počtu uchazečů o zaměstnání a nárůstem počtu neaktivních osob, což jsou dvě proměnné, které je nutné v rovnici zohlednit.

 

Je třeba poznamenat, že počet zaměstnaných osob v březnu 2024 překročil počet zaměstnaných osob ve stejném měsíci předchozího roku o 1,8 % (zkrátka +425 tisíc jednotek).

 

Situace v Evropě

 

Údaje ISTATu poskytují jasný obraz o zemi a ukazují na zřetelné zlepšení. Závod na cestě k číslům odpovídajícím evropským standardům však stále vyžaduje zrychlení. Zatímco průměrná evropská míra nezaměstnanosti činí 6 %, v Itálii, jak již bylo zmíněno, dosahuje 7,2 %. Při další analýze výsledků v oblasti nezaměstnanosti je třeba prozkoumat důležitý aspekt týkající se mladých lidí do 25 let. Nezaměstnanost v této věkové skupině dosahuje 20,1 procenta, evropský průměr je 14,6 procenta. Jak však uvedl premiér Meloni na Svátek práce a zaměstnanců 1. května loňského roku, vláda zavádí řadu opatření, která umožní přijímání nových zaměstnanců a zajistí, že podniky budou při přijímání zaměstnanců podporovány.

 

Závěrečné zamyšlení se týká zaměstnanosti žen: v Itálii je zaměstnáno 53 % žen, což je číslo, které výrazně zaostává za evropským průměrem, jenž činí 70 %. Konkrétně při srovnání italských výsledků s Německem a Francií se rozdíl zvětšuje: první jmenovaná země má hodnotu 77,4 %, zatímco druhá 71,7 %. Rozdíl je každopádně také vnitřní: mezi zaměstnanými ženami a muži je rozdíl přibližně dvacet procentních bodů ve prospěch mužů. Údaje tedy naznačují potřebu dalších změn; tato otázka byla několikrát řešena v období před volbami do Evropského parlamentu v červnu příštího roku a politici ve svých programech věnovali práci žen a vývoji v tomto ohledu v následujících letech velkou pozornost.