fbpx

Znečištění mikroplasty a námořní problémy: Poznatky Rady EU pro životní prostředí

Životní prostředí - 11 dubna, 2024

Dne 25. března se konalo zasedání Rady EU pro životní prostředí, na němž evropští ministři životního prostředí vedli politickou rozpravu o návrhu Evropské komise z října loňského roku na snížení znečištění mikroplasty, který má zabránit ztrátám plastových pelet v životním prostředí, neboť ztráty pelet jsou hlavním zdrojem neúmyslného znečištění mikroplasty. Návrh se zaměřuje především na snížení znečištění mikroplasty, konkrétně na havarijní vypouštění mikroplastů v důsledku manipulace s plastovými granulemi. Smolou byla stanovena obecná povinnost pro správce a EU jako dopravce mimo EU, aby zabránili ztrátám plastových pelet. To zahrnuje také osvědčené postupy manipulace pro provozovatele, povinný systém certifikace a standardizovaný přístup k odhadu ztrát. Evropský návrh předpokládá potenciální snížení ztrát pelet o 74 %, zmírnění ztrát plastových pelet a minimalizaci jejich škodlivých dopadů, rovněž se předpokládá, že zavedení jednotných opatření v celé EU podpoří spravedlivou hospodářskou soutěž mezi provozovateli v celém regionu.

Na druhou stranu, pokud jde o námořní dopravu, tento návrh se nevztahuje na ztráty plastových pelet vznikající při námořní dopravě. Přestože ke ztrátám na moři nedochází často, když k nim dojde, jsou jejich dopady velmi náhlé a významné, což má negativní dopady na ekosystémy a komunity, jak dokazuje několik incidentů ve Francii a Španělsku v posledních měsících. V souvislosti s touto otázkou se v Mezinárodní námořní organizaci (IMO) diskutovalo a stále diskutuje o tom, zda by ztráty plastových pelet v námořní dopravě měly být regulovány, či nikoli.

Tento problém vznikl především po incidentu, který se odehrál 13. prosince 2023 na španělském pobřeží Galicie, kdy se pláž Espiñeirido probudila bílá, plná malých bílých plastových kuliček. Po této události došlo k podobným situacím na různých místech Haliče. Autonomní deník Galie, Xunta, sdělil, že regionální vláda shromáždila na galicijském pobřeží celkem 3 640 kg pelet, což představuje pouze 19 % celkového množství ztraceného v moři. Obyvatelé vyjádřili zjevnou obavu, že tyto ztráty plastových pelet jsou prokazatelně škodlivé pro životní prostředí, a proto i pro klima a lidské zdraví. Stejně tak i na ekonomiku, která významným způsobem ovlivňuje různá odvětví, jako je zemědělství, cestovní ruch a rybolov.

Během tohoto posledního setkání ministři životního prostředí tvrdili, že uvažovaný návrh by měl omezenější dopad kvůli jednostrannému evropskému postupu, a dodali, že Mezinárodní námořní organizace (IMO) by měla spojit síly s EU. V rámci členů EU se na jedné straně Kypr, Česká republika, Finsko, Německo, Řecko, Itálie, Lotyšsko, Polsko a Slovinsko domnívají, že Mezinárodní námořní organizace (IMO) by neměla být do tohoto boje zapojena. V této souvislosti se finský ministr Kai Mykkänen podělil o svůj pohled na věc a ujistil, že podporuje přístup Komise prozatím nezařazovat námořní dopravu do nařízení, a připomněl, že alternativou je vždy zvážení možnosti opatření na úrovni EU, přičemž připomněl, že alternativou je vždy zvážení možnosti opatření na úrovni EU.

Portugalská zástupkyně Manuela Teixeira Pinto se podělila o svůj názor a souhlasila s tím, že tato diskuse by měla být projednána v rámci IMO, ale upřesnila, že jejich úkol by neměl být formován tím, co dělají. Komisař pro životní prostředí Virginijus Sinkevicius v této souvislosti ministrům životního prostředí řekl, že EU nikdy nepodpoří řešení, které by ohrozilo konkurenceschopnost evropského průmyslu, ale že Komise podpoří alternativy v souladu s vývojem IMO.

Aktuální předsednická země Rady EU, Belgie, předložila toto téma na posledním zasedání Rady EU pro životní prostředí, aby bylo možné lépe pochopit, v čem se členové EU neshodnou, pokud jde o tento návrh.

Tento legislativní spis bude znovu projednán v příštím legislativním cyklu po volbách do EU, které se uskuteční ve dnech 6. až 9. června. Poté bude rozhodnuto, zda by odpovědnost za ztráty plastových pelet měla spadat do pravomoci Mezinárodní námořní organizace (IMO). Jak již bylo řečeno, tato debata je důležitou otázkou, která má přímý dopad na více odvětví, jež mají vliv na život a zdraví lidí, takže řešení této otázky a dosažení konečného rozhodnutí je zásadní.