fbpx

Europski propisi o pesticidima imaju za cilj osigurati veću sigurnost hrane

Okoliš - 28 prosinca, 2023

 

Europski propisi o pesticidima predstavljaju značajan dio regulatornog okvira Europske unije (EU) usmjerenog na osiguranje sigurnosti hrane, zaštite okoliša i zdravlja ljudi.

Posljednjih godina EU je uložio značajne napore u jačanje i poboljšanje propisa koji se odnose na upotrebu pesticida, uzimajući u obzir znanstvena dostignuća, zabrinutost za okoliš i potrebu da se osigura sigurnost potrošača. Jedna od ključnih inicijativa bila je revizija Uredbe (EZ) br. 1107/2009 koja se odnosi na stavljanje na tržište sredstava za zaštitu bilja. Ova revizija, koja je stupila na snagu 1. lipnja 2023., uvela je nekoliko promjena i novih kriterija usmjerenih na jačanje sigurnosti pesticida koji se koriste u europskoj poljoprivredi.

Prvo, novo zakonodavstvo uvelo je veći fokus na koncept održivosti i države članice su sada dužne uzeti u obzir ekološke, ekonomske i društvene aspekte kada odobravaju upotrebu pesticida. To odražava rastuću svijest o međupovezanosti između poljoprivrede, okoliša i lokalnih zajednica, a cilj ostaje promicanje održivije poljoprivredne prakse i smanjenje negativnog utjecaja pesticida na ekosustav. Druga važna novost odnosi se na pristup procjeni rizika, a novo europsko zakonodavstvo, naime, uvodi strože kriterije za procjenu učinka pesticida na zdravlje ljudi i životinja te na okoliš, uključujući i detaljniju procjenu dugoročnih učinaka. , kao i veću pozornost na kumulativne učinke različitih kemikalija.

Ključni aspekt novih pravila odnosi se na smanjenje uporabe opasnih kemikalija. Države članice se potiču na promicanje upotrebe nekemijskih alternativa i ograničavanje upotrebe pesticida koji se smatraju visokorizičnim, čime se usklađuju s općim ciljem EU-a smanjenja izloženosti štetnim kemikalijama i promicanja održivijih i ekološki prihvatljivijih poljoprivrednih praksi. Transparentnost i pristup informacijama također su ključni stupovi novih pravila. Države članice dužne su javnosti pružiti detaljne informacije o odobrenim pesticidima, uključujući podatke o njihovom kemijskom sastavu, učincima na zdravlje ljudi i okoliš, kao i poduzetim mjerama upravljanja rizikom. Ovaj pristup ima za cilj aktivno uključivanje građana u nadzor procesa donošenja odluka i osiguranje veće odgovornosti dionika uključenih u lanac proizvodnje hrane.

Druga uvedena novina jest obveza država članica da razviju nacionalne akcijske planove za smanjenje uporabe i utjecaja pesticida, uključujući posebne mjere za promicanje prijelaza na održivije poljoprivredne prakse i smanjenje herbicida koji se smatraju visokorizičnim. Ova nacionalna strategija ima za cilj stvoriti koordiniraniji i ciljaniji pristup upravljanju pesticidima, uzimajući u obzir klimatske, poljoprivredne i ekološke specifičnosti svake zemlje članice. Istodobno, europsko zakonodavstvo o pesticidima krenulo je prema većoj harmonizaciji pravila među državama članicama s ciljem jamčenja jedinstvenih sigurnosnih standarda u cijeloj Europskoj uniji, čime se smanjuju razlike u poljoprivrednim praksama i jamči pravedna zaštita zdravlja ljudi i okoliša. Ovaj usklađeni pristup također će pomoći olakšati slobodno kretanje poljoprivrednih proizvoda unutar jedinstvenog europskog tržišta povećanjem njihove komercijalne vrijednosti.

Europsko zakonodavstvo pooštrilo je kontrolu uvoza hrane iz trećih zemalja i one koje nisu u skladu s europskim standardima pesticida mogle bi biti podvrgnute ograničenjima ili zabranama. Ovom mjerom želi se osigurati da svi prehrambeni proizvodi koji se nude na europskom tržištu zadovoljavaju iste visoke sigurnosne standarde. Novi europski propisi o pesticidima predstavljaju značajan korak prema održivijem i sigurnijem upravljanju kemijskim tvarima koje se koriste u poljoprivredi. Većim fokusom na održivost, dubljom procjenom rizika, promicanjem nekemijskih alternativa, transparentnošću i usklađivanjem pravila, EU se obvezuje osigurati da se europska poljoprivreda razvija odgovorno, poštujući okoliš, ljudsko zdravlje i biološku raznolikost. . Ova regulatorna evolucija predstavlja važan doprinos izgradnji održivije i otpornije poljoprivredne budućnosti, posebno za naciju sa snažnim poljoprivrednim gospodarstvom poput Italije.

Alessandro Fiorentino