fbpx

Reglementările europene privind pesticidele vizează asigurarea unei mai mari siguranțe alimentare

Mediu - decembrie 28, 2023

 

Reglementările europene privind pesticidele reprezintă o parte semnificativă a cadrului de reglementare al Uniunii Europene (UE), care vizează asigurarea siguranței alimentare, a protecției mediului și a sănătății umane.

În ultimii ani, UE a depus eforturi semnificative pentru a consolida și îmbunătăți reglementările privind utilizarea pesticidelor, ținând cont de evoluțiile științifice, de preocupările legate de mediu și de necesitatea de a asigura siguranța consumatorilor. Una dintre inițiativele cheie a fost revizuirea Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare. Această revizuire, care a intrat în vigoare la 1 iunie 2023, a introdus mai multe modificări și noi criterii menite să consolideze siguranța pesticidelor utilizate în agricultura europeană.

În primul rând, noua legislație a introdus un accent mai mare pe conceptul de durabilitate, iar statele membre trebuie să ia în considerare aspectele de mediu, economice și sociale atunci când autorizează utilizarea pesticidelor. Acest lucru reflectă o conștientizare tot mai mare a interconexiunilor dintre agricultură, mediu și comunitățile locale, iar scopul rămâne acela de a promova practici agricole mai durabile și de a reduce impactul negativ al pesticidelor asupra ecosistemului. O altă inovație importantă se referă la abordarea evaluării riscurilor, iar noua legislație europeană a introdus, de fapt, criterii mai riguroase pentru evaluarea efectelor pesticidelor asupra sănătății umane și animale și asupra mediului, inclusiv o evaluare mai detaliată a efectelor pe termen lung, precum și o mai mare atenție acordată efectelor cumulative ale diferitelor substanțe chimice.

Un aspect esențial al noilor norme se referă la reducerea utilizării substanțelor chimice periculoase. Statele membre sunt încurajate să promoveze utilizarea alternativelor nechimice și să limiteze utilizarea pesticidelor considerate ca fiind de risc ridicat, alinierea la obiectivul general al UE de reducere a expunerii la substanțe chimice dăunătoare și de promovare a unor practici agricole mai durabile și mai ecologice. Transparența și accesul la informații sunt, de asemenea, piloni-cheie ai noilor norme. Statele membre au obligația de a pune la dispoziția publicului informații detaliate privind pesticidele autorizate, inclusiv date privind compoziția chimică a acestora, efectele asupra sănătății umane și asupra mediului, precum și măsurile de gestionare a riscurilor luate. Această abordare are ca scop implicarea activă a cetățenilor în supravegherea procesului decizional și asigurarea unei mai mari responsabilități din partea actorilor implicați în lanțul de producție alimentară.

O altă inovație introdusă este obligația statelor membre de a elabora planuri naționale de acțiune pentru a reduce utilizarea și impactul pesticidelor, inclusiv măsuri specifice pentru a promova tranziția către practici agricole mai durabile și reducerea erbicidelor considerate de risc ridicat. Această strategie națională are ca scop crearea unei abordări mai coordonate și mai bine orientate a gestionării pesticidelor, ținând cont de specificitățile climatice, agricole și de mediu ale fiecărei țări membre. În același timp, legislația europeană privind pesticidele a evoluat către o mai mare armonizare a normelor între statele membre, cu scopul de a garanta standarde de siguranță uniforme în întreaga Uniune Europeană, reducând astfel diferențele în practicile agricole și garantând o protecție echitabilă a sănătății umane și a mediului. Această abordare armonizată va contribui, de asemenea, la facilitarea liberei circulații a produselor agricole în cadrul pieței unice europene, prin creșterea valorii comerciale a acestora.

Legislația europeană a înăsprit controalele asupra importurilor de alimente din țări terțe, iar cele care nu respectă standardele europene privind pesticidele ar putea face obiectul unor restricții sau interdicții. Această măsură are ca scop asigurarea faptului că toate produsele alimentare oferite pe piața europeană respectă aceleași standarde înalte de siguranță. Noile regulamente europene privind pesticidele reprezintă un pas important către o gestionare mai durabilă și mai sigură a substanțelor chimice utilizate în agricultură. Printr-o mai mare atenție acordată sustenabilității, o evaluare mai aprofundată a riscurilor, promovarea alternativelor nechimice, transparența și armonizarea normelor, UE se angajează să se asigure că agricultura europeană se dezvoltă în mod responsabil, respectând mediul, sănătatea umană și diversitatea biologică. Această evoluție a reglementării reprezintă o contribuție importantă la construirea unui viitor agricol mai durabil și mai rezistent, în special pentru o națiune cu o economie agricolă puternică precum cea a Italiei.

Alessandro Fiorentino