fbpx

Individualno centralno grijanje na fosilna goriva zabranjeno u EU od 2025

Energija - 28 ožujka, 2024

Europski parlament nedavno je usvojio zabranu subvencioniranja pojedinačnih sustava centralnog grijanja na fosilna goriva od 2025. godine. Zakon označava početak kraja za ovu vrstu grijanja, koja se trenutno koristi u oko 65 milijuna domova diljem Europe. U narednom razdoblju sve zemlje članice morat će donijeti zakone koji će učinkovito ukinuti ovaj oblik grijanja doma i zamijeniti ga čišćim, zelenim izvorom energije. Brojne zemlje već su poduzele korake za zabranu takvih sustava grijanja stanova kako bi ispunile svoje ciljeve uštede energije. Uzmimo za primjer Austriju, gdje je takav zakon stupio na snagu početkom ove godine.

Sustavi centralnog grijanja na plin odgovorni su za 36% emisija stakleničkih plinova

Sustavi centralnog grijanja na plin sada se široko koriste u većini kućanstava u Europi za opskrbu toplinom i toplom vodom u domovima Europljana, a njihov se broj značajno povećao u posljednjih 20 godina. Prema Europskoj komisiji, sustavi centralnog grijanja na plin proizvode 40% konačne energije potrebne za tu namjenu i odgovorni su za 36% emisije stakleničkih plinova. Kako bi ispunila svoje klimatske ciljeve, Europska unija smatra da ih je potrebno potpuno ukinuti do 2040. godine. Do tada, od sljedeće godine, zemlje više neće moći subvencionirati ovu vrstu grijanja. Međutim, neko će vrijeme biti dostupna financijska potpora za ugradnju hibridnih sustava, koji kombiniraju plinsko postrojenje sa solarnim ili toplinskim sustavom grijanja. Države članice također će morati provesti niz mjera za uštedu energije, do najmanje 16% do 2030. i najmanje 20-22% do 2035.

Prema novoj direktivi, države članice morat će obnoviti 16 % nestambenih zgrada s najlošijom izvedbom do 2030. i 26 % do 2033. Također preporučuje – u mjeri u kojoj je to tehnički i ekonomski izvedivo – da države članice postupno uvedu korištenje solarnih ploča u javnim i nestambenim zgradama u skladu s njihovom veličinom, kao i u svim novim stambenim zgradama do 2030. Uredba također dopušta državama članicama da iz ovih obveza izuzmu poljoprivredne i baštinske građevine, građevine s posebnim arhitektonskim ili povijesnim kvalitetama, crkve i zgrade u privremenom korištenju.

Sustavi individualnog centralnog grijanja na plin više se ne mogu ugraditi u nove domove u Rumunjskoj

Kako bi postigao svoje ciljeve dekarbonizacije, EU želi zamijeniti sustave centralnog grijanja stanova dizalicama topline ili centraliziranim sustavima koji koriste solarnu, geotermalnu energiju ili energiju vjetra. Ali troškovi ovog procesa zamjene su visoki i, u nekim zemljama, poput Rumunjske, nemoguće ih je nametnuti stanovništvu. Zbog toga su rumunjske vlasti prošle kroz postupan proces, koji sada propisuje da se takva postrojenja više ne mogu postavljati u nove kolektivne stambene objekte. Prema dokumentu iz 2023. Ministarstva energetike u Bukureštu, Rumunjska ima 7,5 milijuna naseljenih stanova (od kojih je nešto više od polovice individualno, a ostatak višestambeno). Od toga se gotovo trećina – 2,5 milijuna – grije izravno na prirodni plin, koristeći sustave centralnog grijanja stanova, a samo 1,2 milijuna priključeno je na centralizirani sustav grijanja. Značajan dio domova Rumunja – 3,5 milijuna, uglavnom u ruralnim područjima – grije se na kruto gorivo – drvo ili ugljen, a ostatak – relativno mali broj od oko 300.000 domova – na tekuća goriva – LPG, loživo ulje ili dizel, ili struja. Trenutno je ugradnja individualnih plinskih sustava centralnog grijanja zabranjena samo za novoizgrađene zajedničke stambene objekte. Lokalne vlasti, međutim, napreduju u povećanju energetske učinkovitosti starih zgrada, s vrlo značajnim poglavljem u NPRR-u posvećenom toj svrsi, te osiguravanju, koliko je to moguće, ekološkog grijanja javnih zgrada. Istodobno, sedam država članica već je poduzelo korake za zabranu sustava centralnog grijanja na plin u zgradama.

Danska je zabranila spajanje novih zgrada na mrežu prirodnog plina od 2013. godine i postavila je cilj povezivanja polovice njih na mrežu centralnog grijanja do 2028. godine. Norveška je od 2017. zabranila spajanje novih zgrada na plinsku mrežu, a Nizozemska od 2018. Francuska je od 2022. zabranila ugradnju sustava centralnog grijanja na plin i ulje, dok Belgija od sljedeće godine zabranjuje ugradnju sustava centralnog grijanja na fosilna goriva u novim zgradama. Njemačka je od 2024. postavila obvezu da 64% energije koja se koristi u novim sustavima grijanja dolazi iz obnovljivih izvora energije, ali je zabranila ugradnju sustava grijanja na plin i ulje od 2022. Na kraju, ali ne manje važno, Austrija je od početka ove godine zabranila popravke starih toplana i ugradnju novih. Čak ni u tim zemljama ne postoji stroga obveza zamjene postojećih toplana u već izgrađenim zgradama. S druge strane, u Austriji će, kao i u drugim zemljama, biti izdašno stimulirani oni koji se odluče za obnovljive izvore energije.

Što su sustavi centralnog grijanja na plin?

Sustavi centralnog grijanja na plin vrlo su učinkoviti sustavi grijanja koji se koriste diljem svijeta za opskrbu toplinom i toplom vodom u domovima i poslovnim zgradama. Sastoje se od jedinice za izgaranje koja koristi prirodni plin ili propan za stvaranje topline, koja se zatim distribuira po cijelom domu putem sustava cijevi ili radijatora. Princip rada plinskih postrojenja uključuje izgaranje plina u kotlu, koji zagrijava toplinski medij, obično vodu ili paru. Ta se toplina zatim distribuira u sustave centralnog grijanja ili radijatore kako bi osigurala toplinu sobama. Osim toga, sustavi centralnog grijanja na plin također mogu biti opremljeni sustavom grijanja vode za kućanstvo, koji osigurava toplu vodu za kupaonice, umivaonike i druge komunalne usluge. Prednosti sustava centralnog grijanja na plin uključuju visoku učinkovitost u proizvodnji topline, relativno niske operativne troškove i njihovu sposobnost da osiguraju trenutnu toplinu kada je to potrebno. Oni također manje zagađuju okoliš u usporedbi s drugim izvorima grijanja poput ugljena ili drva te imaju manji utjecaj na okoliš. Međutim, postoje i neki sigurnosni problemi u vezi s plinskim postrojenjima, poput rizika od curenja plina ili požara. Važno je da su ispravno instalirani i održavani kako bi se ti rizici sveli na minimum. Sustavi centralnog grijanja na plin popularna su i učinkovita opcija za grijanje domova, nudeći udobnost i pouzdanost u korištenju. S tehnologijom koja se stalno razvija, oni postaju energetski učinkovitiji i ekološki prihvatljiviji.

Sustavi centralnog grijanja na plin smatraju se manje zagađujućim od drugih izvora grijanja poput ugljena ili drva. Iako izgaranje prirodnog plina proizvodi emisije ugljičnog dioksida, one su znatno niže od onih iz fosilnih goriva koja više zagađuju okoliš. Tijekom procesa izgaranja, sustavi centralnog grijanja na plin također mogu emitirati druge onečišćivače, poput dušikovih oksida i ugljičnog monoksida, koji mogu utjecati na kvalitetu zraka i zdravlje ljudi. Suvremeni sustavi centralnog grijanja opremljeni su naprednim tehnologijama za smanjenje emisija koje smanjuju ispuštanje štetnih tvari u zrak, poput dušikovih oksida i finih čestica. Međutim, važno je uzeti u obzir ukupni utjecaj prirodnog plina na okoliš, uključujući emisije povezane s njegovim vađenjem i transportom. Ekstrakcija prirodnog plina može imati negativan utjecaj na lokalne ekosustave, uključujući uništavanje prirodnih staništa, onečišćenje tla i vode te uznemiravanje divljih životinja. Korištenje prirodnog plina kao goriva u kućnim sustavima centralnog grijanja može dovesti do kontinuirane potrošnje ovog ograničenog fosilnog goriva, što može utjecati na raspoložive resurse i pridonijeti njihovom prekomjernom iskorištavanju.

U većini zemalja EU, osim u Njemačkoj, postotak vlasnika stanova veći je od postotka iznajmljivača. U isto vrijeme, 69% stanovništva Europske unije živjelo je u stambenim objektima koje su koristili vlasnici, dok je preostalih 31% živjelo u unajmljenom smještaju, pri čemu Rumunji predstavljaju najveći postotak vlasnika kuća u bloku, prema podacima koje je objavio Europski statistički ured (Eurostat).