fbpx

Održavanje otpornosti poljoprivrede: amandman Europske komisije na TCTF

Trgovina i ekonomija - 14 svibnja, 2024

Europska komisija donijela je 2. svibnja 2024. amandman na Privremeni okvir državnih potpora za krizu i tranziciju (TCTF) s ciljem produljenja za šest mjeseci određenih odredbi Okvira namijenjenih rješavanju trajnih tržišnih poremećaja, posebno u sektorima poljoprivrede i ribarstva. . Ova je odluka donesena nakon uzimanja u obzir nekoliko sastanaka s europskim članicama i odluka koje su donijeli ministri Europske unije tijekom više samita Europskog vijeća, poput pregovora koji su održani 17. travnjath i 18th, tijekom kojeg je Vijeće raspravljalo o važnosti otpornog i održivog poljoprivrednog sektora za sigurnost hrane i stratešku autonomiju EU-a, uvjeravajući da je to ključni strateški interes Unije, te potaknulo nastavak rada na mogućem produljenju TCTF-a. Tijekom ovog sastanka Vijeća, ministri EU-a podijelili su nekoliko perspektiva i mjera kako bi zajamčili, kao što je prethodno navedeno, konkurentan, ekološki prihvatljiviji i otporniji poljoprivredni sektor, jamčeći da se to može postići uspostavljanjem sljedećih značajki. To su, s prve strane, uspostavljanje stabilnijeg i predvidljivijeg okvira za poljoprivrednike, s posebnim fokusom na ekološka i klimatska pitanja s kojima se moraju suočiti tijekom obavljanja svoje djelatnosti.

U skladu s ovim zaključkom, Europsko vijeće poziva na brzo usvajanje izmjena i dopuna Uredbe o zajedničkoj poljoprivrednoj politici (ZPP) i potiče i Vijeće i Komisiju da nastave s naporima, posebno usredotočujući se na sljedeća pitanja. Prije svega, provedba kratkoročnih i srednjoročnih mjera s ciljem smanjenja administrativnog opterećenja i postizanja pojednostavljenja. Sljedeća mjera je jačanje položaja poljoprivrednika u lancu opskrbe hranom, kako bi se osigurao pravičan prihod. Ovo je bila jedna od najvećih i češćih pritužbi poljoprivrednika, nepravednost u vezi s niskim cijenama s kojima su se morali suočiti, naspram puno viših cijena uočenih u ostatku karika lanca opskrbe hranom, posebno u zadnjem koraku, prije doći do potrošača, supermarketa i distribucijskih tvrtki. Druga predstavljena točka usmjerena je na osiguravanje jednake konkurencije utemeljene na pravilima, globalno i na unutarnjem tržištu. Također, proširenje privremenog okvira državnih potpora i mogućnost povećanja gornje granice potpora male vrijednosti za poljoprivredu. Posljednja mjera koju treba poduzeti je nametanje daljnjih carina na određene uvoze ruskih i bjeloruskih poljoprivrednih proizvoda u EU, i s tim u vezi, uzimajući u obzir njihov učinak na jedinstveno tržište i osiguravajući da tranzit takve robe u zemljama u razvoju ostaje nepromijenjen.

Što se tiče Privremenog kriznog i tranzicijskog okvira (TCTF), on je prvi put usvojen u ožujku 2023. kao revizija izvornog Privremenog kriznog okvira (TCF) uspostavljenog u ožujku 2022. s ciljem pomaganja poslovanju država članica EU-a u suočavanju s izravnim posljedicama od ruskog rata u Ukrajini. S tim u vezi, Europska komisija odlučila je usvojiti ograničeno proširenje odjeljka 2.1. Privremenog kriznog i tranzicijskog okvira, usmjerenog na primarni poljoprivredni sektor te na sektore ribarstva i akvakulture. Odluka o odgodi postupnog ukidanja TCTF-a daje državama članicama priliku da produže ograničenu pomoć tvrtkama koje posluju u tim sektorima na dodatnih šest mjeseci, do 31. prosinca 2024. Ovo produljenje će državama članicama dati dodatno vrijeme za provedbu mjera potpore u onim slučajevima koji su potrebni.

Što se tiče ovog produljenja, važno je naglasiti da ono neće uključivati ​​povećanje gornjih granica određenih za ograničene iznose potpora. Što znači da će države članice iz tog razloga i dalje biti u mogućnosti davati tvrtkama koje su bile pogođene krizom ili kasnijim sankcijama i protusankcijama, uključujući Rusiju, do 280 000 € za poljoprivredni sektor i do 335 000 € za sektorima ribarstva i akvakulture.