fbpx

Udržení odolnosti zemědělství: Pozměňovací návrh Evropské komise k TCTF

Obchod a ekonomika - 14 května, 2024

Evropská komise přijala2. května 2024 změnu Dočasného rámce pro státní podporu v krizi a přechodném období (TCTF) s cílem prodloužit o šest měsíců platnost některých ustanovení rámce, která mají řešit přetrvávající narušení trhu, zejména v odvětvích zemědělství a rybolovu. Toto rozhodnutí bylo přijato po zohlednění několika setkání s evropskými členy a rozhodnutí, která byla přijata ministry Evropské unie během několika summitů Evropské rady, jako například jednání, která se uskutečnila 17. dubna.th a 18th, během níž Rada jednala o významu odolného a udržitelného zemědělského odvětví pro zajištění potravin a strategickou autonomii EU, přičemž ujistila, že se jedná o klíčový strategický zájem Unie, a vyzvala k pokračování v práci na případném prodloužení TCTF. Během tohoto zasedání Rady se ministři EU podělili o několik výhledů a opatření s cílem zajistit, jak již bylo uvedeno, konkurenceschopné, ekologičtější a odolnější zemědělské odvětví, přičemž zaručili, že toho lze dosáhnout zavedením následujících prvků. Jedná se především o vyřešení stabilnějšího a předvídatelnějšího rámce pro zemědělce se zvláštním důrazem na otázky životního prostředí a klimatu, kterým musí při své činnosti čelit.

V souladu s tímto závěrem Evropská rada naléhavě vyzývá k urychlenému přijetí změny nařízení o společné zemědělské politice (SZP) a vybízí Radu i Komisi, aby pokračovaly ve svém úsilí a zaměřily se zejména na následující otázky. V první řadě se jedná o zavedení krátkodobých a střednědobých opatření, jejichž cílem je snížit administrativní zátěž a dosáhnout zjednodušení. Dalším opatřením je posílení postavení zemědělců v potravinovém řetězci, aby se zajistil spravedlivý příjem. To je jedna z největších a nejčastějších stížností zemědělců, která se týká nespravedlnosti, pokud jde o nízké ceny, s nimiž se museli potýkat, oproti mnohem vyšším cenám, které jsou vnímány v ostatních článcích potravinového řetězce, zejména v posledním kroku, než se dostanou ke spotřebiteli, tedy v supermarketech a distribučních společnostech. Další předložený bod se zaměřuje na zajištění rovné hospodářské soutěže založené na pravidlech, a to jak v celosvětovém měřítku, tak na vnitřním trhu. Rovněž prodloužení dočasného rámce pro státní podporu a možnost zvýšit strop podpory de minimis pro zemědělství. Posledním opatřením, o které je třeba usilovat, je zavedení dalších cel na dovoz některých ruských a běloruských zemědělských produktů do EU, a to s ohledem na jejich dopad na jednotný trh a zajištění toho, aby tranzit tohoto zboží do rozvojových zemí zůstal zachován.

Pokud jde o dočasný krizový a přechodný rámec (TCTF), ten byl poprvé přijat v březnu 2023 jako revize původního dočasného krizového rámce (TCF), který byl vytvořen v březnu 2022 s cílem pomoci podnikům členských států EU vypořádat se s přímými důsledky ruské války na Ukrajině. V této souvislosti se Evropská komise rozhodla přijmout omezené rozšíření oddílu 2.1 dočasného krizového a přechodného rámce, které se týká primárního zemědělského odvětví a odvětví rybolovu a akvakultury. Rozhodnutí o odložení postupného ukončení TCTF dává členským státům možnost prodloužit omezenou pomoc společnostem působícím v těchto odvětvích o dalších šest měsíců, tedy do 31. prosince 2024. Toto prodloužení poskytne členským státům dodatečný čas na provedení podpůrných opatření v potřebných případech.

Pokud jde o toto prodloužení, je důležité zdůraznit, že nebude zahrnovat zvýšení stropů stanovených pro omezené částky podpory. To znamená, že členské státy budou moci z tohoto důvodu i nadále poskytovat společnostem, které byly postiženy krizí nebo následnými sankcemi a protisankcemi, včetně sankcí ze strany Ruska, až 280 000 EUR pro odvětví zemědělství a až 335 000 EUR pro odvětví rybolovu a akvakultury.