fbpx

Препрочитување на Вилмур Кендал

Есеи - октомври 11, 2022

Вилмур Кендал е наречен „најважниот политички теоретичар што се појавил во дваесет и непарните години од крајот на Втората светска војна“.[1] Без разлика дали тој може да ја сподели таа привилегија со други конзервативни личности како Расел Кирк или Мел Бредфорд, вреди да се потсетиме на учењата што ни ги остави сите пет децении по неговата смрт.

За разлика од Расел Кирк и Клинтон Роситер, д-р Кендал ја нагласува посветеноста на конзервативецот на природното право. Да потсетиме дека, според свети Тома Аквински, природниот закон е учество на разумното суштество во вечниот закон, преку кој Бог ги осмислува и насочува сите Свои созданија да се движат кон сопственото совршенство.

Нашиот автор ги изедначува конзервативците со традиционалистите во дадено општество: Конзервативците се носители на принципите на татковците, на кои може да се смета дека ќе се спротивстават на промените како такви, туку ќе се променат во насока спротивна или забранета со принципите на татковците. .

Затоа, според д-р Кендал, промена или измена на принципите навистина може да се случи за традиционалист или конзервативец, иако тоа треба да се направи (з) со општа согласност, (ii) во строга согласност со процедурите утврдени од првичните основачи и (iii) во насока која не е спротивна или забранета со тие оригинални принципи.

Овој трет елемент е многу важен, бидејќи традицијата, како што е прифатена од конзервативците како проф. Кендал, на крајот бара повеќе од само процедурални услови за промена или развој; постои и материјално барање кое бара усогласување на резултатот од промената со состојбата на нештата пред таквата промена или измена. Можеме да додадеме дека ова се спротивставува на традицијата од револуција, органскиот развој од лабораториски експерименти, бавниот напредок од општественото инженерство.

Д-р Кендал прифаќа уставен консензус, преку кој народот го изразува својот идентитет и чувството за цел во историјата. Но, уште еднаш, тоа не е доволно за конзервативец; тој исто така ќе бара содржината договорена преку таков уставен консензус во основа да одговара на наследството или интелектуалното наследство на истите тие луѓе.

Таквото интелектуално наследство вклучува, пред сè, признавање дека Бог е суверен на двете нации, како и на поединците што им припаѓаат на тие народи. Овој прв карактеристичен судир со јакобинизмот наметнат во 1789 година и неговиот наследник, лаицизмот, каков што го знаеме денес.

Проф. Уште повеќе, демократијата не е цел сама по себе, туку има вредност како средство за постигнување правда.

Владеењето на мнозинството носи стабилност, но има и потреба од етичко почитување. Само владеењето на мнозинството не е доволно. Д-р. Мнозинството не може да се спротивстави на реалноста; Проф.

Тој продолжува да го критикува Џон Лок дека го држи истиот принцип дека поединецот има обврска да се подложи на определувањето на мнозинството и да биде заклучено со него. На страната на Платон, Кендал инсистира на тоа дека мораме да бидеме јасни во нашите умови за етиката пред да можеме да се обидеме што било на патот на политичката одлука.

Особено во дијалогот на Платон Крито , на проф. да почитува.

[1] Willmoore Kendall Contra Mundum , уредено од Нели Д. Кендал, Њу Рошел, 1971 година, стр. 9. Резимето на размислувањето на Вилмур Кендал како што е претставено во оваа статија е преземено од истиот извор.

Извор на сликата: Универзитетот во Далас.

The text was translated by an automatic system