fbpx

Dwa spojrzenia na leśnictwo i przyjazność dla klimatu

Środowisko - 6 lutego, 2024

W styczniu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen odwiedziła północną Europę, gdzie lasy ciągną się kilometrami. Nie miała pojęcia o tym, w jaki sposób rolnicy leśni pracowali przez wiele pokoleń, aby stworzyć odrastające lasy, a tym samym wychwycić dwutlenek węgla.

Wizyta była wynikiem tego, że kontynentalni Europejczycy uważają, że drzewa rosną tylko w małych parkach i dlatego powinny być chronione przed wycinką. Ale w północnej Europie znajdują się jedne z największych obszarów leśnych na świecie.

Przepisy klimatyczne UE stanowią, że Szwecja musi zwiększyć składowanie netto dwutlenku węgla w lasach, gruntach i produktach drzewnych. Aby to zarchiwizować, Bruksela uważa, że zatrzymanie wycinki lasów mogłoby temu zaradzić. Dwaj skandynawscy premierzy Szwecji i Finlandii zwracają uwagę na znaczenie użytkowania lasu w obecnym stanie, w tym na wysoki poziom wyrębu. Produkty z lasu mogą zastąpić inne materiały, takie jak plastik. Gwarantuje to, że produkowane rzeczy są ekologiczne, przyjazne dla środowiska i klimatu.

UE postrzega las przede wszystkim jako pochłaniacz dwutlenku węgla, który magazynuje dwutlenek węgla, gdy rośnie i może stać przez długi czas bez wycinki. Dla Szwecji i Finlandii oznaczałoby to niższy poziom wycinki drzew.

Często słyszymy o znaczeniu różnorodności biologicznej, obecności starszego lasu, martwego drewna i magazynowania węgla, ale rzadko o znaczeniu utrzymania i utrzymania lasu, który jest ekonomiczną siłą napędową właścicieli lasów.

Leśnictwo przypomina społeczeństwo rolnicze

Nordyccy premierzy powiedzieli Komisji, że leśnictwo znajduje się pod silną presją unijnych przepisów dotyczących energii, klimatu i środowiska. Magazynowanie dwutlenku węgla przez lasy zostało wymienione jako przykład funkcji lasu, która jest „utrzymywana w najlepszy sposób dzięki krajowej praktyce i wiedzy specjalistycznej”, powiedzieli Ursuli von der Leyen.

Rządy Szwecji i Finlandii nie chcą silnych europejskich ram regulacyjnych, które ograniczałyby sposób działania sektora leśnego.

Właścicielami lasów są w dużej mierze osoby prywatne mieszkające na swoich gruntach. Fakt, że istnieje wielu prywatnych właścicieli gruntów leśnych, takich jak ponad 300 000 w przypadku Szwecji, jest niezwykły w krajach UE, z wyjątkiem Szwecji, Finlandii i w niewielkim stopniu w kilku innych krajach UE. W Szwecji jest to pozostałość po samowystarczalnym społeczeństwie rolniczym, w którym las zapewniał drewno na opał i drewno, a także zwierzęta domowe.

Drobni właściciele lasów często mają las jako główne źródło dochodu, z którego finansują zakup rzeczy potrzebnych do prowadzenia gospodarstwa i działalności gospodarczej i które są rejestrowane w ich księgowości. Dzieje się tak, mimo że większość właścicieli lasów ma również inne dochody, z pracy zarobkowej w dziedzinie innej niż ta związana z lasem.

Dwa sposoby patrzenia na lasy

Istnieją dwa różne podejścia do sposobu uwzględniania korzyści lasu dla klimatu. Kraje członkowskie z dużymi obszarami leśnymi i stuletnim doświadczeniem w leśnictwie uważają, że las zapewnia najlepsze korzyści klimatyczne poprzez uprawę i dostarczanie surowców, które mogą zastąpić produkty kopalne. Naukowcy nazywają korzyści klimatyczne, które wówczas powstają, efektem substytucji.

Inny punkt widzenia, na którym opiera się UE w Brukseli, oznacza, że las zapewnia lepsze korzyści klimatyczne, jeśli pozwoli się mu pozostać. Zwiększyłoby to składowanie dwutlenku węgla. W ten sposób możliwe jest również zachowanie różnorodności biologicznej w lasach o wysokich walorach przyrodniczych.

Pozbawienie rolników leśnych dochodów

Zakaz wyrębu oznaczałby poważne naruszenie praw własności. Leśnicy sadzą i zarządzają swoimi lasami od pokoleń. Las był ich atutem, który rósł wraz z drzewami. Zostaliby bez dochodów, gdyby nie pozwolono im zbierać drewna z lasu, kiedy można je zbierać.

Komisja Europejska będzie miała trudności z przeforsowaniem przepisów, zgodnie z którymi nie należy wycinać większej ilości lasów w celu zwiększenia wychwytywania dwutlenku węgla. Byłoby to postrzegane jako czysty komunizm, gdyby państwo zabroniło rolnikom dostępu do ich aktywów.

Rządy Szwecji i Finlandii będą temu przeciwne. Mają kilku wyborców, którzy są bezpośrednio lub pośrednio zależni od przemysłu leśnego. Politycznie katastrofalne byłoby zaakceptowanie regulacji, które mogą pochodzić z UE w celu ograniczenia wycinki drzew i zwiększenia wychwytywania dwutlenku węgla.