fbpx

Główne tematy październikowego posiedzenia Rady UE

Polityka - 27 października, 2023

26 i 27 października odbędzie się posiedzenie Rady Europejskiej i szczyt strefy euro.

Spotkanie z pewnością nie będzie łatwe, bardziej niż kiedykolwiek, a jego uczestnicy będą musieli zmierzyć się z kwestiami, które są priorytetowe i wymagają poważnej i wspólnej reakcji.

Rzeczywiście, w świetle ostatnich wydarzeń, które zakłóciły cały porządek międzynarodowy, Unia Europejska została wezwana do zareagowania i przyjęcia własnej pozycji na scenie geopolitycznej.

Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, jego wkład ma kluczowe znaczenie w poszukiwaniu nowej stabilności i trwałego pokoju, tak aby konflikty takie jak na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie nie powtórzyły się i nie powtórzyły się ze straszliwą intensywnością, której jesteśmy świadkami.

Projekt konkluzji został opublikowany 22 października i omówiony przez Radę do Spraw Ogólnych UE 24 października.

Przed rozpoczęciem debaty przewodniczący Rady Charles Michel wysłał list do członków Rady. W przesłanym i opublikowanym tekście czytamy: „Nasze spotkanie odbywa się w czasie wielkiej globalnej niestabilności i niepewności”, udowadniając, że jest to tak skomplikowany czas, jak nigdy dotąd, w którym nawet najwyższe instytucje muszą żyć i zarządzać.

W swoim liście przewodniczący Michel wymienia tematy, które znajdą się w porządku obrad: sytuacja na Bliskim Wschodzie, wojna na Ukrainie, śródokresowy przegląd długoterminowego budżetu UE, konkurencyjność gospodarcza Europy, migracja i stosunki zewnętrzne (w szczególności sytuacja w Sahelu i na Bałkanach).

Bliski Wschód

Prezydent Michel stwierdził: „Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest tragedią”. Następnie powiedział: „Oczekuję, że nasze spotkanie powtórzy nasze zdecydowane potępienie brutalnych i masowych ataków terrorystycznych Hamasu przeciwko Izraelowi oraz uznanie prawa Izraela do obrony zgodnie z prawem międzynarodowym i prawem humanitarnym”. Musimy omówić, w jaki sposób zapewnić, w trybie pilnym, skuteczne dostarczanie pomocy humanitarnej i dostęp do najbardziej podstawowych potrzeb. Musimy również współpracować z partnerami w ramach zjednoczonego i spójnego frontu, aby uniknąć niebezpiecznej eskalacji konfliktu w regionie.

Jeśli chodzi o konflikt między Izraelem a Hamasem, Rada UE wydała już 15 października oświadczenie w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie. Przy tej okazji członkowie Rady zgodzili się co do jednoznacznego potępienia organizacji terrorystycznej Hamas, potrzeby podjęcia działań w celu zapewnienia wszelkiego rodzaju pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy oraz zażądali od Hamasu natychmiastowego uwolnienia zakładników. Innymi słowy, wyraźne stanowisko na rzecz obrony państwa Izrael i przeciwdziałania wszelkim aktom terroryzmu i działaniom naruszającym zasady prawa międzynarodowego.

W tym duchu przewodniczący Charles Michel zwołał na 17 października nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej, aby ocenić sytuację na Bliskim Wschodzie.

Na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 26 i 27 października przywódcy UE będą mieli możliwość kontynuowania dyskusji na temat tragicznej sytuacji, w jakiej znajdują się zainteresowane narody. Kluczowe priorytety obejmują skuteczne i pilne dostarczanie pomocy humanitarnej najbardziej potrzebującym oraz sposób współpracy z partnerami w celu uniknięcia niebezpiecznej eskalacji konfliktu w regionie.

Ukraina

Kolejną kluczową kwestią jest kryzys na Ukrainie, który, pomimo strasznych wydarzeń na Bliskim Wschodzie, musi być odpowiednio i stale monitorowany przez europejskie władze i instytucje.

Niezbędne będzie omówienie wsparcia finansowego, wojskowego i humanitarnego, które ma być oferowane tak długo, jak długo Ukraińcy będą go potrzebować. Rada zamierza również omówić możliwość uzgodnienia ósmego pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy, który jest obecnie blokowany przez weto Węgier.

UE pozostaje oddana Ukrainie i jej mieszkańcom i będzie nadal zapewniać silne wsparcie tak długo, jak będzie to konieczne.

Bliskość UE do sprawy ukraińskiej była widoczna od samego początku, do tego stopnia, że w czerwcu 2022 r. Ukraina uzyskała status kandydata do UE, zobowiązując się do pomocy w odbudowie kraju po zakończeniu konfliktu.

Najnowszym działaniem wspierającym naród ukraiński było posiedzenie Rady do Spraw Zagranicznych w dniu 23 października 2023 r., na którym omówiono najlepsze sposoby zaspokojenia najpilniejszych potrzeb Ukrainy, w tym poprzez zwiększenie obrony powietrznej i amunicji. Następnie ministrowie omówili konkretne propozycje dotyczące przyszłej obrony i bezpieczeństwa kraju, które powinny być również realizowane poprzez możliwie najbardziej strukturalną i solidną koncepcję pokojową, wraz z Organizacją Narodów Zjednoczonych.

Do tej pory pomoc UE wyniosła 82 miliardy euro.

Gospodarka europejska

Na froncie gospodarczym przywódcy UE dokonują przeglądu postępów i omawiają kroki, które należy podjąć, aby stworzyć solidną gospodarkę zdolną do zaspokojenia przyszłych potrzeb. Celem jest zawsze zbudowanie wspólnego systemu gospodarczego, który będzie silniejszy i bardziej odporny na przyszłość.

Niezbędne jest zatem omówienie polityki przemysłowej, rynku wewnętrznego i sposobów, w jakie możemy osiągnąć autonomię energetyczną, w tym bardziej zrównoważoną ścieżkę nie tylko dla środowiska, ale także dla całego społeczeństwa.

Migracja

Kolejną kwestią, która przyciągnęła uwagę przywódców UE w ostatnich latach, jest kryzys migracyjny. Jednak pomimo wielu polityk wdrożonych w tym obszarze, dopiero w ostatnim roku nastąpiła zmiana kursu, niewątpliwie spowodowana również niezrównoważoną presją migracyjną, która sprawia, że nie jest już możliwe zarządzanie tym kryzysem po prostu poprzez redystrybucję w granicach europejskich.

Na posiedzeniu w dniach 26 i 27 października Rada zamierza kontynuować debatę rozpoczętą na ostatnim szczycie w Granadzie.

Ważne jest, aby przypomnieć wszystkie postępy poczynione w tej dziedzinie, w szczególności plan działania UE na rzecz regionu środkowo-śródziemnomorskiego, przedstawiony przez Komisję Europejską w dniu 21 listopada 2022 r., plan działania na rzecz szlaku zachodniobałkańskiego, przedstawiony w dniu 5 grudnia 2022 r., plan działania UE na rzecz szlaków migracyjnych na zachodzie Morza Śródziemnego i Atlantyku, przedstawiony w dniu 6 czerwca 2023 r. oraz plan działania UE na rzecz wschodniego regionu Morza Śródziemnego, przedstawiony w dniu 18 października 2023 r.

Kluczowe znaczenie ma również protokół ustaleń w sprawie strategicznego i kompleksowego partnerstwa między Unią Europejską a Tunezją, podpisany 16 lipca 2023 r., oraz 10-punktowy plan działania przedstawiony przez przewodniczącą von der Leyen podczas wizyty na wyspie Lampedusa 17 września 2023 r.

Październikowe posiedzenie Rady będzie zatem wyjątkową okazją do określenia ostatecznych punktów planu eliminacji nielegalnej migracji, przy jednoczesnym dalszym wdrażaniu coraz bardziej konkretnych i skutecznych środków egzekwowania prawa, zdolnych do obrony zewnętrznych granic UE, a tym samym bezpieczeństwa i porządku na terytoriach państw członkowskich.

Stosunki zewnętrzne UE

Wreszcie, nie można pominąć trudnej sytuacji w Sahelu i na Bałkanach.

Istnieje wyraźne zaniepokojenie sytuacją bezpieczeństwa w północnym Kosowie. Już we wrześniu Kosowo i Serbia zostały wezwane do jak najszybszego złagodzenia napięć w celu uniknięcia poważnych konsekwencji, ponieważ normalizacja stosunków jest niezbędnym warunkiem dla europejskiej ścieżki obu stron, które są obecnie zagrożone utratą ważnych postępów, jakie osiągnęły do tej pory.

Wreszcie, w odniesieniu do Sahelu, który jest bardzo niestabilny politycznie, Rada Europejska zamierza pracować nad zapewnieniem stabilności całego regionu, co ma również kluczowe znaczenie dla stabilności i bezpieczeństwa reszty obecnej architektury geopolitycznej.

Wreszcie, ważne jest, aby ponownie potępić niedawne ataki terrorystyczne we Francji i Belgii oraz potwierdzić, że Unia Europejska jest zjednoczona i niezachwiana w walce z terroryzmem, nienawiścią i brutalnym ekstremizmem wszelkiego rodzaju