fbpx

Azil și migrație, ECR solicită un regulament de control mai eficient

Legal - aprilie 9, 2024

Abordarea Uniunii Europene în materie de azil și migrație a fost actualizată în mod semnificativ prin adoptarea Noului Pact privind migrația și azilul, menit să creeze un cadru mai echitabil, mai eficient și mai durabil pentru gestionarea acestor aspecte în cadrul UE. Pactul, propus în septembrie 2020 și convenit de Parlamentul European și de Consiliu în decembrie 2023, vizează gestionarea migrației pe termen lung prin asigurarea unor condiții clare și umane pentru persoanele care sosesc în UE și prin stabilirea unei strategii comune bazate pe solidaritate, responsabilitate și respectarea drepturilor omului.

Principalele componente ale pactului includ:

  1. **Regulamentul de selecție**: Reguli uniforme pentru identificarea cetățenilor din afara UE la sosire, sporind securitatea în spațiul Schengen.
  2. **Regulamentul Eurodac**: O bază de date îmbunătățită pentru o detectare mai precisă a mișcărilor neautorizate.
  3. **Regulamentul privind procedurile de azil**: simplificarea procedurilor de azil, returnare și frontieră.
  4. **Regulamentul privind gestionarea migrației pentru azil**: Un nou mecanism de solidaritate între statele membre pentru a distribui mai uniform responsabilitatea pentru cererile de azil.
  5. **Regulamentul privind crizele și forța majoră**: Măsuri pregătitoare pentru o mai bună gestionare a viitoarelor crize legate de migrație.

Pactul pune accentul pe eficiență și claritate în procesarea cererilor de azil, punând accentul pe stabilirea unor responsabilități clare și pe restabilirea încrederii între statele membre. Acesta include noi controale obligatorii înainte de intrare, proceduri de azil mai rapide la frontieră și o mai bună gestionare a datelor prin intermediul bazei de date Eurodac pentru a combate migrația ilegală. În plus, acesta include o garanție juridică pentru respectarea drepturilor fundamentale, cu mecanisme de monitorizare independente și evaluări individuale ale cererilor de azil pentru a proteja accesul la azil și alte drepturi.

Solidaritatea între statele membre este o piatră de temelie a pactului, cu mecanisme de împărțire a poverii migrației prin relocalizare, sprijin operațional și consolidarea capacităților pentru procedurile de azil. Sunt planificate reacții adaptate pentru scenarii specifice, inclusiv gestionarea persoanelor vulnerabile descoperite în timpul operațiunilor de căutare și salvare și atenuarea presiunilor asupra sistemelor de gestionare a migrației din statele membre.

Această abordare incluzivă, care integrează punctele de vedere ale tuturor părților interesate, reprezintă un pas important în direcția soluționării impasului politic de lungă durată în ceea ce privește politica UE în materie de azil și migrație, cu scopul de a asigura că migrația este gestionată într-un mod echitabil, eficient și în conformitate cu valorile UE și cu legislația internațională.

În cadrul mini-plenarei de la Bruxelles, care va începe miercuri după-amiază, deputații europeni vor dezbate și vota o actualizare a legislației UE în materie de azil și migrație. Printre măsurile propuse se numără un regulament privind procedurile de control la frontierele externe pentru cetățenii din afara UE. Acest acord preliminar ar permite statelor membre să efectueze controale asupra migranților ilegali reținuți atât la frontierele externe, cât și în interiorul țării. Selecția ar include examinări medicale, verificări de identitate, verificări de securitate și colectarea de date biometrice, culminând cu trimiterea neresortisanților către procedurile de azil adecvate sau către returnare, în funcție de situație. Echipa ECR subliniază faptul că un regulament eficient de verificare ar permite identificarea rapidă a persoanelor cu o probabilitate scăzută de a primi protecție internațională, facilitând astfel procesul de returnare pentru cei cărora li se refuză accesul.

De asemenea, va fi discutat și votat un dosar care vizează eficientizarea și uniformizarea procedurilor de returnare în statele membre prin introducerea unei proceduri de returnare la frontieră. Grupul ECR își exprimă îngrijorarea cu privire la această măsură, subliniind că, pentru ca un astfel de regulament să fie cu adevărat eficient, este esențial nu numai să se facă obligatorie procedura de frontieră, ci și să se implementeze îmbunătățiri semnificative în politica de returnare.

Parlamentul European va analiza și va decide asupra modului în care se va face față urgențelor migratorii prin modificarea protocoalelor și a gestionării normale a azilului. Aceasta include acordarea unor termene mai lungi și utilizarea mai extinsă a unor proceduri specifice la frontieră. Legislația propusă include, de asemenea, o revizuire a mecanismelor de repartizare a sarcinilor, ceea ce ar putea însemna că unele state membre vor fi obligate să își extindă programele de reinstalare dincolo de ceea ce este prevăzut în mod echitabil. Deși recunoaște anumite beneficii, Grupul ECR este îngrijorat de lipsa unor orientări clare privind politica de returnare.