fbpx

Emisiile industriale din UE au scăzut cu 22% față de 2008

Energie - ianuarie 12, 2024

Rezultatul înregistrat reprezintă un pas decisiv către sustenabilitatea mediului, promovată acum de diverse țări din lumea industrializată, de la est la vest.

În ultimele decenii, conștientizarea din ce în ce mai mare a impactului activităților industriale asupra mediului a determinat Uniunea Europeană să pună în aplicare politici și măsuri menite să reducă emisiile de gaze cu efect de seră. Un semn încurajator reiese din datele recente, care evidențiază o scădere semnificativă de 22% a emisiilor industriale în UE începând cu 2008. Această piatră de hotar reprezintă un pas important către durabilitatea mediului, reflectând eforturile comune ale statelor membre și ale industriei pentru a face față provocării reprezentate de schimbările climatice.

Activitățile cu cele mai mari emisii de gaze cu efect de seră în 2022 au fost industria prelucrătoare și furnizarea de energie electrică, gaze, abur și aer condiționat, ambele cu 745 de milioane de tone de CO 2 -eq, ceea ce reprezintă 21% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră. Urmează gospodăriile (718 milioane de tone de CO 2 -eq; 20%), care sunt emițători de gaze cu efect de seră legate de transport, încălzire și alte scopuri. Privind retrospectiv, între 2008 (primul an în care au fost efectuate măsurătorile) și 2022, cea mai mare scădere relativă a emisiilor de gaze cu efect de seră a fost înregistrată în sectorul extractiv (-40%), urmat de sectorul furnizării de energie electrică, abur, gaz și aer condiționat (-37%) și de sectorul manufacturier (-28%). Acestea sunt estimări pentru economia UE în funcție de conturile de emisii atmosferice care arată impactul asupra mediului al întregii economii, inclusiv al transportului internațional.

Reducerea cu 22% a emisiilor industriale este rezultatul politicilor ambițioase de mediu adoptate de UE în ultimii ani. Pachetul „Energie și climă 20-20-20-20” din 2008, de exemplu, a stabilit obiective-cheie pentru 2020, inclusiv o reducere cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră față de nivelurile din 1990. Această inițiativă a determinat industriile să implementeze tehnologii mai puțin poluante, să adopte surse de energie regenerabilă și să îmbunătățească eficiența energetică.

Adoptarea de tehnologii curate a fost o componentă cheie în lupta împotriva emisiilor industriale. Întreprinderile au investit în tehnologii avansate, cum ar fi captarea și stocarea carbonului (CCS) și electroliza pentru a produce hidrogen verde. Aceste inovații au permis industriilor să își mențină producția, reducând în același timp impactul asupra mediului. Stimulentele financiare oferite de UE și de statele membre au jucat un rol crucial în sprijinirea tranziției către procese de producție mai durabile. Creșterea ponderii energiei provenite din surse regenerabile a contribuit în mod semnificativ la reducerea emisiilor industriale. Multe industrii au adoptat surse de energie curată, cum ar fi energia eoliană și solară, pentru a-și alimenta operațiunile. În plus, adoptarea unor practici de îmbunătățire a eficienței energetice a devenit o prioritate pentru multe companii, contribuind la reducerea amprentei globale de carbon.

Succesul acestei reduceri a emisiilor industriale a fost posibil datorită colaborării dintre sectorul public și cel privat. Statele membre au colaborat îndeaproape cu întreprinderile pentru a dezvolta politici și programe eficiente, promovând adoptarea de practici durabile. Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), de exemplu, a creat un mecanism de piață care încurajează industriile să reducă emisiile prin oferirea de stimulente financiare celor care își depășesc obiectivele. În ciuda progreselor considerabile înregistrate, persistă unele provocări. Sectoarele mari consumatoare de energie, cum ar fi industria chimică și producția de oțel, continuă să reprezinte o provocare semnificativă pentru atingerea unor obiective mai ambițioase. Cu toate acestea, reducerea cu 22% a emisiilor industriale oferă o bază solidă pe care se poate construi, încurajând investițiile suplimentare în cercetare și dezvoltare pentru a aborda provocările rămase.

Scăderea cu 22% a emisiilor industriale în Uniunea Europeană începând cu anul 2008 este o realizare extraordinară care reflectă angajamentul comun al statelor membre și al întreprinderilor față de durabilitatea mediului. Politicile de mediu orientate spre viitor, investițiile în tehnologii curate, utilizarea tot mai mare a energiei regenerabile și a eficienței energetice au contribuit la acest succes. Cu toate acestea, este esențial să menținem această dinamică pozitivă și să abordăm provocările rămase pentru a asigura un viitor durabil pentru generațiile viitoare.

În ultimii 10 ani, Italia și-a redus emisiile industriale cu aproape 22%, de la 303,7 Mt CO2e în 2012. O primă reducere notabilă în 2013-2014 poate fi atribuită consecințelor crizei din 2011. Sectorul industrial național a trecut de la 303 la 254 Mt CO2e în doar 24 de luni, ceea ce reprezintă o scădere de aproximativ 17%.

O cale care, cu siguranță, a suferit un recul în ultima perioadă din cauza crizei din Ucraina, dar care marchează direcția unei economii cu adevărat verzi.

 

Alessandro Fiorentino