fbpx

Legea privind piețele digitale și portarii UE

Comerț și economie - decembrie 30, 2023

Noua frontieră pentru reglementarea pieței digitale devine realitate, iar giganții tehnologiei digitale încearcă să acționeze

În era tot mai digitalizată în care trăim, Uniunea Europeană (UE) se confruntă cu provocări unice în ceea ce privește reglementarea pieței digitale. Un răspuns semnificativ la această provocare este Legea privind piețele digitale (Digital Markets Act – DMA), un cadru legislativ propus de UE pentru a aborda practicile anticoncurențiale și a stabili reguli clare pentru marile platforme digitale. În paralel, UE lucrează, de asemenea, la crearea unei liste de „gatekeepers”, o listă de companii considerate deosebit de dominante și care necesită o reglementare mai strictă.

Legea privind piețele digitale este o propunere legislativă prezentată de Comisia Europeană în decembrie 2020. Obiectivul principal al DMA este de a asigura un mediu digital echitabil și deschis, promovând concurența și protecția consumatorilor. Acest act vizează reglementarea așa-numitelor „platforme digitale relevante”, care sunt considerate fundamentale pentru economia digitală și, în același timp, potențial capabile să exercite o influență semnificativă asupra pieței.

DMA interzice o serie de practici considerate anticoncurențiale, cum ar fi autoreferențierea platformelor, utilizarea datelor utilizatorilor în scopuri concurențiale și blocarea accesului la date. Actul propune măsuri pentru a se asigura că întreprinderile concurente și utilizatorii au acces la datele esențiale deținute de platformele digitale relevante. DMA promovează portabilitatea datelor, permițând utilizatorilor să își mute datele de pe o platformă pe alta, interzicând practicile de blocare, cum ar fi instalarea aplicațiilor și serviciilor în mod implicit, fără posibilitatea de a le elimina.

Legea propune un sistem de supraveghere mai strict și sancțiuni mai aspre pentru companiile care încalcă normele. În paralel cu DMA, UE elaborează o listă a companiilor considerate „gatekeepers” sau „dominatoare de piață”, al căror impact asupra pieței digitale necesită o atenție și o reglementare speciale. O companie trebuie să dețină o poziție dominantă pe o piață digitală semnificativă. Activitatea societății trebuie să aibă un impact semnificativ asupra Uniunii Europene în ceea ce privește dimensiunea sau creșterea.

Compania trebuie să joace un rol de „gardian”, controlând accesul la o piață digitală cheie, iar afacerea trebuie să fie interconectată cu alte servicii digitale, creând un efect de rețea semnificativ. Companiile incluse pe listă vor fi supuse unei reglementări mai stricte, inclusiv în ceea ce privește respectarea normelor DMA. Se pot impune interdicții specifice societăților incluse pe listă pentru a preveni comportamentele anticoncurențiale. Societățile de pe listă sunt obligate să coopereze cu autoritățile de reglementare și să furnizeze informații relevante. Lista va face obiectul unei revizuiri periodice pentru a reflecta schimbările din peisajul digital.

Jucătorii dominanți de pe piața digitală, cum ar fi Google, Facebook, Amazon și Apple, ar putea fi printre principalele părți interesate de DMA și de lista Gatekeepers. Restricțiile propuse de DMA ar putea afecta capacitatea acestora de a utiliza datele utilizatorilor pentru a-și promova propriile servicii și le-ar putea impune să deschidă accesul la datele esențiale altor concurenți. Includerea pe lista Gatekeepers ar putea însemna o mai mare reglementare pentru aceste companii și posibilitatea de a fi supuse unor sancțiuni mai severe în cazul în care încalcă regulile.

Noile reglementări au ca scop crearea unui mediu digital mai echitabil și mai deschis, oferind concurenților mai mici condiții de concurență mai echitabile. Accesul la datele de pe platformele dominante și încurajarea concurenței pot deschide noi oportunități pentru companiile mai mici, permițându-le să concureze mai eficient cu giganții din industrie. Cu toate acestea, există, de asemenea, riscul ca reglementările să impună sarcini suplimentare asupra întreprinderilor mici, impunând respectarea unor noi norme și proceduri.

Legea privind piețele digitale și lista Gatekeepers reprezintă pași importanți către o reglementare mai strictă a pieței digitale din Uniunea Europeană. Deși încearcă să abordeze practicile anticoncurențiale și să asigure un mediu digital mai echitabil, aceste instrumente legislative stârnesc, de asemenea, discuții și dezbateri privind echilibrul dintre reglementare și inovare. Viitorul pieței digitale din Europa va fi influențat de modul în care aceste propuneri vor fi puse în aplicare și de reacțiile companiilor afectate și ale comunității în general.

Alessandro Fiorentino