fbpx

Cybermobbning ökar i Europa

Kultur - november 26, 2023

Cybermobbning är ett alltmer utbrett problem i hela världen, med en betydande inverkan på många unga människors och ungdomars liv.

I Europa och särskilt i Italien har detta fenomen uppmärksammats av myndigheter, utbildare och föräldrar, eftersom det har allvarliga och långsiktiga konsekvenser för unga människors mentala hälsa och välbefinnande. ”Virtuell” mobbning är ett problem som inte känner några geografiska gränser och i Europa, liksom i resten av världen, utsätts unga människor för olika typer av cybermobbning, inklusive trollning på nätet, exponering för stötande eller skadligt innehåll och stöld av digital identitet. Enligt en undersökning som genomfördes av EU Kids Online 2019 uppgav omkring 26 % av unga européer mellan 9 och 16 år att de hade utsatts för nätmobbning minst en gång i sitt liv. Dessa uppgifter visar hur omfattande problemet är i Europa. Det bör dock noteras att nätmobbning kan yttra sig på olika sätt från land till land på grund av kulturella, sociala och ekonomiska skillnader, och i vissa europeiska länder kan nätmobbning till exempel vara mer vanligt förekommande på sociala medier, medan det i andra främst kan yttra sig genom textmeddelanden eller e-post. Dessa skillnader kräver en anpassningsbar och personlig strategi för att förebygga och bekämpa cybermobbning i Europa.

I Italien är nätmobbning ett växande problem bland unga människor. Enligt en undersökning som genomfördes av Telefono Azzurro Association 2020 har 23 procent av italienska barn och ungdomar utsatts för nätmobbning, medan 36 procent rapporterade att de hade bevittnat fall av nätmobbning mot andra. Dessa uppgifter visar att fenomenet är utbrett och har en betydande inverkan på italienska ungdomar. Cybermobbning i Italien kan yttra sig genom att man skickar kränkande meddelanden eller hot, sprider pinsamma eller förtalande bilder eller videor, och använder falska användarnamn eller konton för att skada någons rykte. Dessa handlingar kan få allvarliga konsekvenser för unga människors psykiska hälsa och välbefinnande och leda till problem som ångest, depression och låg självkänsla.

Cybermobbning drivs på av olika faktorer, bland annat anonymitet på nätet, att det är lätt att sprida skadligt innehåll och att det saknas lämpliga regler för sociala medier och onlineplattformar. Anonymitet på nätet gör det möjligt för människor att dölja sin identitet när de mobbar, vilket gör det svårt för offren att identifiera angriparna. Den snabba spridningen av innehåll på nätet gör att stötande eller skadliga budskap snabbt kan nå en stor publik och förstärka den skada som orsakas. Avsaknaden av tydliga regler och effektiv tillsyn på onlineplattformar gör det dessutom svårare att förebygga och bekämpa nätmobbning. Europeiska och italienska myndigheter har medvetet vidtagit åtgärder för att ta itu med problemet med nätmobbning. I Europa har Europeiska kommissionen utvecklat programmet ”Better Internet for Kids” för att främja en säker och ansvarsfull användning av Internet bland unga människor. Detta program erbjuder utbildningsresurser och främjar samarbete mellan regeringar, näringsliv och icke-statliga organisationer för att ta itu med cybermobbning.

I Italien har regeringen antagit lagstiftningsåtgärder för att bekämpa nätmobbning, t.ex. lagen ”No Hate Speech Movement” som antogs 2017 och som straffbelägger näthat och nätmobbning med straffrättsliga påföljder. Dessutom främjades utbildningsinitiativ i skolor för att öka unga människors medvetenhet om ämnet cybermobbning och lära dem hur man förhindrar det. Den snabba spridningen av innehåll på nätet och mobbarnas anonymitet gör det svårt att identifiera och straffa angriparna, och det kommer att bli mycket viktigt att lösa problemet så snabbt som möjligt. Dessutom måste lagar och policyer ständigt uppdateras för att anpassas till den snabbt föränderliga tekniken och sätten att kommunicera online.

Nätmobbning är ett allvarligt och utbrett problem i hela Europa, men särskilt i Italien, med allvarliga konsekvenser för ungdomars psykiska hälsa och välbefinnande. Därför är det viktigt att myndigheter, utbildare, föräldrar och onlineplattformar arbetar tillsammans för att förebygga och bekämpa det, särskilt genom utbildning, medvetandehöjande åtgärder, främjande av ansvarsfullt beteende på nätet och antagande av effektiva lagar och strategier. Endast genom en gemensam insats kan vi skydda unga människor från nätmobbning och skapa en säker onlinemiljö för alla.