fbpx

Kyberšikana v Evropě roste

Kultura - 26 listopadu, 2023

Kyberšikana je celosvětově stále rozšířenějším problémem, který má významný dopad na životy mnoha mladých lidí a dospívajících.

V Evropě, a zejména v Itálii, tento jev přitahuje pozornost úřadů, pedagogů a rodičů, protože má závažné a dlouhodobé důsledky pro duševní zdraví a pohodu mladých lidí. „Virtuální“ šikana je problém, který nezná geografické hranice, a v Evropě, stejně jako ve zbytku světa, jsou mladí lidé vystaveni různým typům kyberšikany, včetně online trollingu, vystavení urážlivému nebo škodlivému obsahu a krádeže digitální identity. Podle průzkumu, který v roce 2019 provedla organizace EU Kids Online, přibližně 26 % mladých Evropanů ve věku od 9 do 16 let uvedlo, že se alespoň jednou v životě setkalo s kyberšikanou. Tyto údaje poukazují na široký rozsah problému v Evropě. Je však třeba poznamenat, že kyberšikana se může v jednotlivých zemích projevovat různými způsoby, a to v důsledku kulturních, sociálních a ekonomických rozdílů, a například v některých evropských zemích může být online šikana rozšířenější na sociálních sítích, zatímco v jiných se může projevovat především prostřednictvím textových zpráv nebo e-mailů. Tyto rozdíly vyžadují přizpůsobivý a individuální přístup k prevenci a potírání kyberšikany v Evropě.

V Itálii je kyberšikana mezi mladými lidmi stále větším problémem. Podle studie, kterou v roce 2020 provedla asociace Telefono Azzurro, se 23 % italských dětí a mladých lidí setkalo s kyberšikanou a 36 % uvedlo, že bylo svědky kyberšikany vůči jiným. Tyto údaje ukazují, že tento jev je rozšířený a má významný dopad na italskou mládež. Kyberšikana se v Itálii může projevovat zasíláním urážlivých zpráv nebo výhrůžek, šířením kompromitujících nebo hanlivých obrázků či videí a používáním falešných uživatelských jmen nebo účtů s cílem poškodit něčí pověst. Tyto činy mohou mít závažné důsledky pro duševní zdraví a pohodu mladých lidí, což vede k problémům, jako jsou úzkost, deprese a nízké sebevědomí.

Kyberšikanu podporují různé faktory, včetně anonymity na internetu, snadného šíření škodlivého obsahu a nedostatečné regulace sociálních médií a online platforem. Online anonymita umožňuje lidem skrýt svou identitu během šikany, což obětem ztěžuje identifikaci útočníků. Rychlé šíření obsahu na internetu umožňuje, aby se urážlivé nebo škodlivé zprávy rychle dostaly k velkému množství lidí, což způsobené škody ještě umocňuje. Nedostatek jasných pravidel a účinného dohledu na online platformách navíc ztěžuje prevenci a boj proti kyberšikaně. Evropské a italské orgány vědomě přijaly opatření k řešení problému kyberšikany. Evropská komise vytvořila v Evropě program „Lepší internet pro děti“, jehož cílem je podporovat bezpečné a zodpovědné používání internetu mezi mladými lidmi. Tento program nabízí vzdělávací zdroje a podporuje spolupráci mezi vládami, průmyslem a nevládními organizacemi při řešení kyberšikany.

V Itálii vláda přijala legislativní opatření k boji proti kyberšikaně, například zákon „Hnutí za zákaz nenávistných projevů“, který byl přijat v roce 2017 a který trestá nenávistné projevy a kyberšikanu na internetu. Kromě toho byly ve školách podporovány vzdělávací iniciativy, jejichž cílem bylo zvýšit povědomí mladých lidí o tématu kyberšikany a naučit je, jak jí předcházet. Rychlost, s jakou se šíří obsah na internetu, a anonymita online šikanujících osob znesnadňují identifikaci a potrestání útočníků, a proto bude nezbytné tento problém co nejrychleji vyřešit. Kromě toho je třeba neustále aktualizovat zákony a zásady, aby se přizpůsobily rychle se vyvíjejícím technologiím a způsobům komunikace online.

Kyberšikana je závažným a rozšířeným problémem v celé Evropě, zejména však v Itálii, a má vážné důsledky pro duševní zdraví a pohodu mladých lidí. Proto je nezbytné, aby úřady, pedagogové, rodiče a online platformy spolupracovali na prevenci a boji proti ní, zejména prostřednictvím vzdělávání, zvyšování povědomí, podpory odpovědného chování na internetu a přijímání účinných zákonů a politik. Pouze společným úsilím můžeme mladé lidi ochránit před kyberšikanou a vytvořit bezpečné online prostředí pro všechny.