fbpx

Rośnie liczba przypadków cyberprzemocy w Europie

Kultura - 26 listopada, 2023

Cyberprzemoc jest coraz powszechniejszym problemem na całym świecie, mającym znaczący wpływ na życie wielu młodych ludzi i nastolatków.

W Europie, a zwłaszcza we Włoszech, zjawisko to przyciągnęło uwagę władz, nauczycieli i rodziców, ponieważ ma poważne i długoterminowe konsekwencje dla zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia młodych ludzi. „Wirtualne” nękanie to problem, który nie zna granic geograficznych, a w Europie, podobnie jak na całym świecie, młodzi ludzie są narażeni na różne rodzaje cyberprzemocy, w tym trolling online, narażenie na obraźliwe lub szkodliwe treści oraz kradzież tożsamości cyfrowej. Według badań przeprowadzonych przez EU Kids Online w 2019 r. około 26% młodych Europejczyków w wieku od 9 do 16 lat stwierdziło, że przynajmniej raz w życiu doświadczyło cyberprzemocy. Dane te podkreślają szeroki zakres problemu w Europie. Należy jednak zauważyć, że cyberprzemoc może objawiać się na różne sposoby w różnych krajach, ze względu na różnice kulturowe, społeczne i gospodarcze, a na przykład w niektórych krajach europejskich nękanie online może być bardziej rozpowszechnione w mediach społecznościowych, podczas gdy w innych może objawiać się głównie za pośrednictwem wiadomości tekstowych lub e-maili. Różnice te wymagają elastycznego i spersonalizowanego podejścia do zapobiegania i zwalczania cyberprzemocy w Europie.

We Włoszech cyberprzemoc jest rosnącym problemem wśród młodych ludzi. Według badania przeprowadzonego przez stowarzyszenie Telefono Azzurro w 2020 r., 23% włoskich dzieci i młodzieży doświadczyło cyberprzemocy, a 36% zgłosiło, że było świadkami przypadków cyberprzemocy wobec innych. Dane te pokazują, że zjawisko to jest powszechne i ma znaczący wpływ na włoską młodzież. Cyberprzemoc we Włoszech może przejawiać się poprzez wysyłanie obraźliwych wiadomości lub gróźb, rozpowszechnianie zawstydzających lub zniesławiających zdjęć lub filmów oraz używanie fałszywych nazw użytkowników lub kont w celu zniszczenia czyjejś reputacji. Działania te mogą mieć poważne konsekwencje dla zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia młodych ludzi, prowadząc do problemów takich jak lęk, depresja i niska samoocena.

Cyberprzemoc jest napędzana przez różne czynniki, w tym anonimowość online, łatwość rozpowszechniania szkodliwych treści oraz brak odpowiednich przepisów dotyczących mediów społecznościowych i platform internetowych. Anonimowość online pozwala ludziom ukrywać swoją tożsamość podczas nękania, utrudniając ofiarom identyfikację napastników. Szybkie rozprzestrzenianie się treści online pozwala obraźliwym lub szkodliwym wiadomościom szybko dotrzeć do dużej liczby odbiorców, potęgując wyrządzone szkody. Ponadto brak jasnych zasad i skutecznego nadzoru na platformach internetowych utrudnia zapobieganie i zwalczanie cyberprzemocy. Władze europejskie i włoskie świadomie podjęły działania mające na celu rozwiązanie problemu cyberprzemocy. W Europie Komisja Europejska opracowała program „Lepszy Internet dla Dzieci” w celu promowania bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu wśród młodych ludzi. Program ten oferuje zasoby edukacyjne i promuje współpracę między rządami, przemysłem i organizacjami pozarządowymi w celu przeciwdziałania cyberprzemocy.

We Włoszech rząd przyjął środki legislacyjne mające na celu zwalczanie cyberprzemocy, takie jak ustawa „No Hate Speech Movement”, przyjęta w 2017 r., która karze mowę nienawiści i cyberprzemoc za pomocą sankcji karnych. Ponadto w szkołach promowano inicjatywy edukacyjne mające na celu podniesienie świadomości młodych ludzi na temat cyberprzemocy i nauczenie ich, jak jej zapobiegać. Szybkość rozprzestrzeniania się treści online i anonimowość internetowych prześladowców utrudniają identyfikację i ukaranie atakujących, dlatego konieczne będzie jak najszybsze rozwiązanie tej kwestii. Co więcej, przepisy i polityki muszą być stale aktualizowane, aby dostosować się do szybko rozwijającej się technologii i sposobów komunikacji online.

Cyberprzemoc jest poważnym i powszechnym problemem w całej Europie, a w szczególności we Włoszech, mającym poważne konsekwencje dla zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia młodych ludzi. Dlatego ważne jest, aby władze, nauczyciele, rodzice i platformy internetowe współpracowały w celu zapobiegania i zwalczania tego zjawiska, zwłaszcza poprzez edukację, podnoszenie świadomości, promowanie odpowiedzialnego zachowania w Internecie oraz przyjmowanie skutecznych przepisów i polityk. Tylko dzięki wspólnemu wysiłkowi możemy chronić młodych ludzi przed cyberprzemocą i stworzyć bezpieczne środowisko online dla wszystkich.