fbpx

EUR/USD-växling: orsaker och effekter, risker och möjligheter.

Handel och ekonomi - september 19, 2022

Euro/dollarkursen (EURO/USD) har under de senaste sessionerna fortsatt att följa en negativ trend på medellång sikt till dollarns fördel. EUR/USD-växelkursen gick från 1,14 i början av året till nivåer under pariteten som vi inte sett på tjugo år, vilket är en viktig del även på psykologisk nivå. Den 25 augusti 2022 var växelkursen EUR/USD 0,9985.

Pariteten EUR/USD är i fokus på alla globala valutamarknader. Vi måste gå tillbaka till dotcom-krisen (2000-2002) för att se sådana nivåer, då växelkursen vid detta tillfälle nådde sin lägsta nivå någonsin, 0,82, och den gemensamma valutan utsätts för en påfrestning som nu främst beror på trycket från energisektorn. Det är en tid av osäkerhet för Europa, både på grund av inflation som orsakas av utbudschocker (på grund av energikostnader) och av ekonomisk instabilitet, vilket innebär att skillnaden mellan eurokursen och dollarkursen har ökat (se nedan).

Den tekniska analysen visar att de stödnivåer som bör övervakas ligger på pariteten mellan euro och USD och runt 0,98-området, medan uppsidan, men motståndsnivåerna i 1,05-området bör observeras.

Problemet med dessa nivåer är också kopplat till det stora antalet spekulativa positioner för att stärka den ”långa nettodollarn”, även om de ännu inte har nått alltför stora volymer. Den låga sannolikheten för att de geopolitiska spänningarna ska lösas och den fortsatta osäkerheten om räntehöjningar gör inget annat än att gynna dollarn som valuta/säker hamn.

Fed-chefen Jerome Powell upprepade sina budskap i ett inte alltför långt tal vid Jackson Hole Economic Policy Symposium 2022 ”Reassessing Constraints on the Economy and Policy”: ”Det kommer att ta tid och kräva stor användning av våra verktyg för att balansera utbud och efterfrågan att återskapa prisstabiliteten. Att minska inflationen till 2 % kommer sannolikt att kräva en period av tillväxt under trenden.” Marknaderna gillade inte dessa uttalanden särskilt mycket, eftersom de väntade sig en mer optimistisk inställning, särskilt med tanke på de något förbättrade uppgifterna från juli. Dessa ingripanden för att angripa konsumtionen motiveras av det faktum att restriktiv penningpolitik (räntehöjningar) har en nästan omedelbar effekt när det gäller inflation som orsakas av efterfrågechocker, medan det i det aktuella fallet däremot inte räcker med enbart räntehöjningar för att sänka inflationsnivåerna på grund av utbudet, utan efterfrågan måste anpassas till utbudet, och det enda sättet att göra det är att kyla ned själva efterfrågan. För Europa i synnerhet är utbudschocken ännu tydligare, eftersom den är helt exogen, och ECB:s räntehöjning tjänar därför till att kontrollera inflationsförväntningarna mot energichocken. ECB-bilden är mer komplex än Feds strategi för åtstramning, vilket är anledningen till att dollarns fördel i ett ögonblick av volatilitet och osäkerhet ökar.

I den här artikeln försöker vi sammanfatta orsakerna till och effekterna av den nuvarande växelkursen mellan euron och US-dollarn ur makroekonomisk synvinkel.

Europa har sedan början av året stått i centrum för ekonomiska och geopolitiska frågor på grund av konflikten mellan Ryssland och Ukraina. Europas beroende av rysk gas, särskilt Tysklands, har visat på den stora skillnaden i leveranserna i förhållande till resten av världen, vilket har lett till en kraftig ökning av energipriserna och därmed större bördor för hushåll och industri. Sammanfattningsvis kan vi i den nuvarande situationen bara anta ett oundvikligt negativt tillväxtscenario. Tänk t.ex. på de makrodata som Tyskland har publicerat, där det första månatliga handelsunderskottet sedan 1991 har uppstått på grund av höga importkostnader och minskad exportefterfrågan.

Från finans- och valutamarknadens sida ger denna situation en operativ inblick i omplaceringen av de finansiella portföljerna, med tanke på en trolig europeisk recession som marknaderna redan verkar diskontera och som väger på dessa nedgångar, det starka och varaktiga trycket från gasransoneringarna, och mer generellt från ökningen av råvarupriserna.

På EU-fronten är man oroad över denna risk och man överväger olika taktiska och strategiska lösningar för att bekämpa dessa slag mot företag och konsumenter, eftersom man är rädd för en möjlig stagflation.

Utbudschocken till följd av ökade produktionskostnader och ökad inflation bromsar tillväxten i Europa, vilket leder till att euron försvagas i förhållande till dollarn.

När det gäller situationen för den amerikanska dollarn är det å andra sidan känt att den amerikanska ekonomin har större autonomi på energi- och råvarufronten, särskilt när det gäller naturgas. Inför en världsekonomi som sedan början av året har gått starkt tillbaka på grund av en kraftig ökning av inflationen, centralbankernas restriktiva politik och den rysk-ukrainska konflikten, som inte tycks kunna upphöra så lätt, driver investerarnas oro dem att flytta sitt intresse till den säkra valutan par excellence, den amerikanska dollarn, och ackumulera likviditet. Detta är dock bara några av de skäl som motiverar dess appreciering, i själva verket har till och med den särskilt restriktiva penningpolitiken från Fed, vars räntehöjning syftar till att kontrollera inflationen så snabbt som möjligt, bidragit till att öka skillnaden mellan dollar och euro.

Den vanligaste frågan bland branschexperter gäller säkert den potentiella styrkan i den amerikanska dollarn. Ingen vet hur långt den amerikanska valutans styrka kommer att sträcka sig, men de ekonomiska uppgifterna måste analyseras från tid till annan. I detta avseende kommer de amerikanska inflations- och sysselsättningsuppgifterna att vara intressanta, vilket kommer att bidra till att avgöra intensiteten och hastigheten på Feds efterföljande räntehöjningar.

Centralbankernas ingripanden visar på en skillnad i tillvägagångssättet för genomförandet av penningpolitiken mellan Federal Reserve och Europeiska centralbanken. Båda centralbankerna har säkert som mål att använda alla taktiker de har för att återfå kontroll över inflationen. När det gäller USA kan endast en trolig försvagning av den ekonomiska tillväxten och en nedgång i inflationen få Fed att lätta på sin restriktiva politik, men fram till dess bör dollarn behålla sina höga nivåer.

Om vi i stället fokuserar på eurons svaghet bör vissa effekter av detta tillstånd framhållas, t.ex. den positiva effekten på exporten: med en svag valuta kan man lättare exportera, vilket gynnar de europeiska företagens konkurrenskraft.

Det enda problemet är uppenbarligen inflationen, vars ökning skulle kunna absorbera den positiva effekten av det monetära utbytet. Jämfört med den hittills undersökta växelkursen mellan euro och US-dollar bör man komma ihåg att Förenta staterna år 2021 för Italien till exempel utgjorde den tredje destinationsmarknaden för export av mode, accessoarer, mekanik och jordbrukslivsmedel, till ett värde av cirka 60 miljarder dollar, men å andra sidan är importen naturligtvis dyrare. I detta sammanhang ökar priserna inte bara på amerikanska högteknologiska produkter utan även på energiförsörjning. Tänk till exempel på inköp av olja, vars pris per fat uttrycks i dollar, och när vi återigen tänker på försörjningsalternativ är de hypoteser som cirkulerar att kompensera de minskade ryska gasleveranserna genom att importera flytande gas från Förenta staterna och betala den naturligtvis i dollar.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att konsekvenserna av växelkursen mellan euro och dollar även påverkar turistsektorn, t.ex. reseanläggningar, logi och inköp för amerikaner i Europa. Det finns en fördel för Europa, som i och med att turistströmmarna återupptas kan se ekonomiska fördelar för de närliggande industrierna.

Författare: Katia Franchitto

The text was translated by an automatic system