fbpx

Výměna EUR/USD: příčiny a důsledky, rizika a příležitosti.

Obchod a ekonomika - 19 září, 2022

Kurz eura vůči dolaru (EURO/USD) v posledních seancích nadále sleduje střednědobý negativní trend ve prospěch dolaru. Kurz EUR/USD se z 1,14 na začátku roku dostal pod úroveň parity, kterou jsme neviděli dvacet let, což je důležitý podíl i na psychologické úrovni. Směnný kurz EUR/USD se 25. srpna 2022 dotkl hodnoty 0,9985.

Parita EUR/USD je v centru pozornosti na všech světových měnových trzích. Pro podobné úrovně se musíme vrátit do období dotcomové krize (2000-2002), kdy se při této příležitosti kurz dotkl historického minima 0,82, a tlak na jednotnou měnu je nyní způsoben především energetickými tlaky. V současné době panuje v Evropě nejistota, a to jak v důsledku inflace způsobené nabídkovými šoky (kvůli nákladům na energie), tak v důsledku hospodářské nestability, a proto se rozdíl mezi kurzem eura a dolaru zvyšuje (jak je vysvětleno níže).

Technická analýza ukazuje, že úrovně podpory, které je třeba sledovat, se nacházejí na paritě EURO/USD a kolem oblasti 0,98, zatímco směrem vzhůru je třeba sledovat úrovně rezistence v oblasti 1,05.

Problém těchto úrovní souvisí také s vysokým počtem spekulativních pozic na posílení „čistého dlouhého“ dolaru, i když zatím nedosahují nadměrných objemů. Nízká pravděpodobnost vyřešení geopolitického napětí a přetrvávající nejistota ohledně zvyšování sazeb nepůsobí jinak než ve prospěch dolaru jako měny/bezpečného přístavu.

Prezident Fedu Jerome Powell v nepříliš dlouhém projevu na sympoziu o hospodářské politice v Jackson Hole v roce 2022 „Přehodnocení omezení ekonomiky a politiky“ velmi přesně zopakoval svá poselství: „Navrácení stability cen si vyžádá čas a rozsáhlé využití našich nástrojů k vyrovnání nabídky a poptávky. Snížení inflace na 2 % bude pravděpodobně vyžadovat období růstu pod úrovní trendu.“ Tyto výroky se trhům příliš nelíbily, neboť očekávaly optimističtější přístup, zejména podle mírně se zlepšujících údajů zaznamenaných v červenci. Tyto zásahy do spotřeby jsou odůvodněny tím, že zatímco v případě inflace způsobené poptávkovými šoky má restriktivní měnová politika (zvýšení úrokových sazeb) téměř okamžitý účinek, v současném případě naopak ke snížení úrovně inflace z nabídky nemůže stačit pouhé zvýšení sazeb, ale je třeba sladit poptávku s nabídkou a jedinou cestou, jak toho dosáhnout, je ochlazení samotné poptávky. Zejména pro Evropu je nabídkový šok ještě výraznější, neboť je zcela exogenní, a proto zvýšení sazeb ECB slouží k řízení inflačních očekávání proti energetickému šoku. Obrázek ECB je složitější než strategie zpřísňování Fedu, což je důvod, proč je v okamžiku volatility a nejistoty výhoda pro dolar podpořena.

Tento článek se pokouší shrnout příčiny a důsledky současného kurzu eura vůči americkému dolaru z makroekonomického hlediska.

Evropa se od začátku roku ocitla v centru ekonomických a geopolitických otázek v důsledku rusko-ukrajinského konfliktu. Závislost Evropy na ruském plynu, zejména Německa, zvýraznila výrazný rozdíl v dodávkách oproti zbytku světa, což vedlo k prudkému nárůstu cen energií a následnému většímu zatížení domácností a průmyslu. Souhrnně lze říci, že současná situace nám umožňuje pouze hypoteticky předpokládat nevyhnutelný negativní scénář růstu. Vzpomeňme například na makroekonomické údaje zveřejněné Německem, které vykázalo první měsíční obchodní deficit od roku 1991 v důsledku vysokých dovozních nákladů a nižší exportní poptávky.

Ze strany finančních a měnových trhů tato situace nabízí operativní náhled na změnu pozice finančních portfolií, a to s ohledem na pravděpodobnou evropskou recesi, kterou trhy již zřejmě diskontují a zatěžují tyto poklesy, silný a trvalý tlak přídělu plynu, obecněji růst cen komodit.

V EU panují obavy z tohoto rizika a zvažují se různá taktická a strategická řešení, jak proti těmto ranám pro podniky a spotřebitele bojovat, neboť se obáváme možného vzniku stagflace.

Nabídkový šok způsobený zvýšením výrobních nákladů a růstem inflace zpomaluje růst v Evropě, což vede k oslabení eura vůči dolaru.

Pokud jde o situaci amerického dolaru, je na druhé straně známo, že americká ekonomika má větší míru autonomie v oblasti energií a surovin, zejména zemního plynu. Tváří v tvář globální ekonomice, která od začátku roku silně zpomaluje v důsledku prudkého růstu inflace, restriktivní politiky centrálních bank a rusko-ukrajinského konfliktu, který, jak se zdá, jen tak neskončí, proto obavy investorů vedou k tomu, aby svůj zájem přesunuli k bezpečné měně par excellence, americkému dolaru, a hromadili likviditu. To jsou však jen některé z důvodů, které ospravedlňují jeho zhodnocování, ve skutečnosti i mimořádně restriktivní měnová politika Fedu, jehož zvyšování úrokových sazeb má za cíl co nejrychleji kontrolovat inflaci, přispěla k prohloubení diferenciálu mezi dolarem a eurem.

Nejčastěji kladená otázka mezi odborníky z oboru se jistě týká možného posílení amerického dolaru. Nikdo neví, kam až síla americké měny zajde, ale ekonomické údaje je třeba čas od času analyzovat. V tomto ohledu budou zajímavé údaje o inflaci a zaměstnanosti v USA, které pomohou rozhodnout o intenzitě a rychlosti následného zvyšování sazeb ze strany Fedu.

Intervence centrálních bank poukazují na rozdílný přístup k provádění měnové politiky Federálního rezervního systému ve srovnání s Evropskou centrální bankou. Cílem obou centrálních bank je jistě uplatnit všechny taktiky, které mají k dispozici, aby znovu získaly kontrolu nad inflací. V případě Spojených států by k uvolnění restriktivní politiky Fedu mohlo vést pouze pravděpodobné oslabení hospodářského růstu a pokles inflace, do té doby by si však dolar měl udržet takto vysoké úrovně.

Pokud se zaměříme na slabost eura, je třeba poukázat na některé účinky tohoto stavu, například na pozitivní účinky spojené s vývozem: se slabou měnou lze snadněji vyvážet, což podporuje konkurenceschopnost evropských podniků.

Jediným problémem zřejmě zůstává inflace, jejíž nárůst by mohl tento pozitivní efekt měnové výměny pohltit. V porovnání s dosud zkoumaným kurzem EURO/USD je třeba připomenout, že Spojené státy představovaly v roce 2021 pro Itálii například třetí cílový trh pro vývoz módy, doplňků, mechaniky a zemědělsko-potravinářského odvětví v hodnotě přibližně šedesáti miliard dolarů, ale na druhou stranu je samozřejmě dovoz dražší. Právě v této souvislosti se zvyšují ceny nejen amerických hi-tech výrobků, ale také dodávek energie. Vezměme si například nákup ropy, jejíž cena za barel je vyjádřena v dolarech, a opět, když uvažujeme o alternativách dodávek, objevují se hypotézy, že snížení dodávek ruského plynu bude kompenzováno dovozem zkapalněného plynu ze Spojených států, který bude samozřejmě placen v dolarech.

Závěrem lze říci, že důsledky směnného kurzu eura vůči americkému dolaru se projevují i v odvětví cestovního ruchu, například v oblasti cestovních zařízení, ubytování a nákupů Američanů v Evropě. Ve prospěch Evropy se jistě objevuje výhoda, která s obnovením turistických toků signalizuje ekonomický přínos pro související odvětví.

Autor: Mgr: Katia Franchitto

The text was translated by an automatic system