fbpx

EU:s pilotprojekt för 2025

Handel och ekonomi - maj 5, 2024

Fram till den 25 juli 2024 har Europaparlamentets utskott en tidsfrist för att till budgetutskottet lämna in sina förslag till pilotprojekt och förberedande åtgärder (s.k. PPPA:er).

Hittills har de olika parlamentsledamöterna lämnat in 114 förslag i förväg. I mitten av juni kommer Europeiska kommissionen att dela med sig av sin feedback.

Den socialdemokratiska gruppen har varit den som lagt fram flest förslag, 35 stycken, för en total budget på över 70 miljoner euro. Europeiska folkpartiets grupp har dock överträffat alla andra grupper när det gäller budget, med en kostnad på över 113 miljoner euro för sina 26 förslag. Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen kommer på tredje plats med 20 PPPA för en total budget på 60 miljoner euro. Renews 18 projekt kommer att kosta 55 miljoner euro. ID har bara föreslagit ett enda projekt, för att förbättra Europas yttersta randområden, med en kostnad på 50 miljoner euro. Vänsterpartiets 9 projekt har en budget på 12,5 miljoner euro.

Och hur är det med de europeiska konservativa och reformisterna? Det är faktiskt den mest sparsamma parlamentsgruppen av alla, eftersom ECR:s ledamöter av Europaparlamentet bara deltar i tre projekt, med en blygsam kostnad på 5 miljoner euro. Eftersom den sammanlagda kostnaden är 366,5 miljoner euro innebär det att ECR:s andel bara är 1,4 procent – en verklig principförklaring.

Låt oss ta en titt på de tre PPPA som stöds av ECR:s medlemmar. Det första är ”EU Academy”, ett akademiskt utbildningsprojekt som omfattar både EU:s och Ukrainas rättsväsenden, universitet och institutioner för ukrainska studenter och unga akademiker, och som senare även kan utvidgas till Moldavien, Georgien och länderna på västra Balkan.

Målet med detta projekt är att utbilda juriststudenter (men även studenter från statsvetenskap och ekonomi) och unga akademiker i Ukraina och senare även i andra kandidatländer i EU-rätt och EU-politik för att förbereda och skapa förståelse för de reformer som krävs för EU-anslutning. Dessutom kommer det att förbereda yngre generationer för positioner inom administration, politik och näringsliv.

På initiativ av medlemmar i alumniorganisationen European Law Students Association (ELSA, med 69 000 medlemmar i 43 europeiska länder) har en första skiss till utbildningsprogram tagits fram i samarbete med universitet i Österrike – Wien Krems, Spanien – IE Madrid, Polen – Jagiellonian Krakow och Ukraina – Taras Shevchenko Kiev (och ytterligare några på gång) samt institutioner i Belgien – Europacollege, Polen – Natolin och Frankrike – Strasbourg ESC. Detta utgör grunden för det utbildningsprogram som är inriktat på EU:s regelverk.

Budgeten för detta projekt är 2.400.000 euro, med förhandsbetalningar under 2025 på totalt 882.200 euro.

Den andra PPPA:n är en vägledning för att utforma provtagningsplaner för småskalig ost- och mejeriproduktion i syfte att säkerställa efterlevnad av lagstiftningen till en rimlig kostnad. Den nederländske Europaparlamentarikern Bert-Jan Ruissen ansluter sig till två andra ledamöter från EPP-gruppen respektive gruppen De gröna för att återuppliva landsbygdslivet i gränsområden mellan medlemsländer genom att förtydliga bestämmelserna om hantverks- och jordbruksföretag, särskilt när det gäller analys av prover.

Beroende på region och medlemsstat har behöriga myndigheter och/eller revisorer olika åsikter om hur en provtagningsplan för småskalig produktion ska upprättas och genomföras. Ett stort antal produktanalyser efterfrågas ofta. Denna metod för kontroll av livsmedelssäkerhet kan vara lämplig för industriella strukturer som omvandlar stora mängder mjölk till ett litet antal produkter. Situationen är helt motsatt för lantbruk och hantverksmässiga producenter som kännetecknas av små volymer och en stor mångfald av produkter. Detta medför en tung administrativ och ekonomisk börda för små producenter och leder till obalanserade konkurrensvillkor (analyskostnader i förhållande till omsättning).

Ett mer flexibelt tillvägagångssätt som är specifikt för denna verksamhetssektor skulle säkerställa en effektiv kontroll av vår tillverkning till en rimligare kostnad.

Budgeten för projektet uppgår till 750.000 euro, varav 50% av betalningarna är åtaganden under 2025.

Det tredje PPPA:s titel är ”Förbättrad övervakning av arten, omfattningen och effekterna av våld mot poliser i EU”. Här stöder Kanko fyra andra ledamöter från EPP- och RENEW-grupperna för att ta itu med fysiskt och verbalt våld mot poliser i EU, där nationella myndigheter uttrycker oro över den alarmerande ökningen av antalet incidenter, däribland Belgien, Spanien, Nederländerna, Tyskland och Frankrike.

Projektet omfattar en komparativ juridisk studie mellan EU-länderna, med målet att få en klar bild av våld mot poliser, samt rekommendationer för att förbättra jämförbarheten mellan medlemsstaterna.

Budgeten för PPPA är 3 miljoner euro, varav 2025 betalningar kommer att uppgå till 50% av budgeten.