fbpx

Kilkenny och upprättandet av en konservativ agenda

Kultur - november 8, 2023

Försvara naturen med människan i den, och därmed försvara traditionellt jordbruk och biologisk mångfald genom att omfamna innovation ur ett konservativt perspektiv. Detta är sammanfattningen av det manifest som blev resultatet av den tre dagar långa irländska ECR-partikonferensen som ägde rum mellan Dublin och de vackra omgivningarna i Kilkenny som en del av kulturhelgen den 3-5 november. Konferensen hade den mycket passande titeln ”Traditioner och innovation: En konservativ framtid för Europas jordbrukare”.

När ECR:s ordförande Giorgia Meloni beskriver den konservativa miljörörelsens antropocentriska syn brukar hon ofta påminna om Roger Scrutons ord: ”Ekologi är kvintessensen av den konservativa saken eftersom den är ett exempel på den allians vi försvarar mellan de döda, de levande och de ofödda”. Den konservative filosofen satte begreppet oikofili, hemkärlek, i centrum för sitt gröna tänkande, och i vidare bemärkelse kärlek till miljön som det hem vi alla lever i. En idé som står i kontrast till den starkt ideologiska synen hos den ”gröna” vänstern och klimatförändringsrörelserna, som ser miljön som något som mänskligheten måste fördriva eftersom den är farlig för dess egen överlevnad.

I Kilkenny, där ECR-paneldiskussionen ägde rum, ställde den gröna konservatismen några stora frågor om jordbrukets framtid i Europa.

Ur ett konservativt perspektiv är den starkt ideologiska tesen att jordbruket är en av de verksamheter som har störst påverkan på miljön helt enkelt paradoxal. Det framgick tydligt av diskussionerna att jordbrukaren är den första miljömässiga ”väktaren” på marken, främst eftersom det ligger i hans intresse som företagare att säkerställa välbefinnandet i den naturliga världen omkring honom.

Uppdraget är att anamma innovation och utveckla den gröna ekonomin, men med sikte på att försvara tradition, pragmatism och sunt förnuft, vilket klargjordes i en av de viktigaste förhandlingarna mellan den italienska jordbruksministern Francesco Lollobrigida och kommissionsledamoten med ansvar för jordbruk Janusz Wojciechowski. Att kombinera miljömässigt och ekonomiskt välbefinnande i syfte att skydda biologisk mångfald och traditionella nationella särdrag är de viktigaste punkterna för att utveckla en grön konservativ agenda, även med tanke på nästa val till Europaparlamentet.

I samma anda underströks vikten av kampen mot syntetiska livsmedel, liksom vikten av en grön ekonomi som erbjuder större bekvämlighet för konsumenterna men också välstånd för europeiska företag, försvaret av jordbrukare, uppfödare och fiskare som riskerar att få betala ett mycket högt pris för den politik som för närvarande ingår i den europeiska gröna given. Dessutom enades man om att det inte får finnas någon Nutriscore-märkning som inte respekterar mångfald, tradition och typiska nationella produkter.

Slutligen avser de konservativa att starkt stödja naturprodukter och europeisk produktionskapacitet, eftersom brist på tillväxt aldrig är lyckligt och bara skulle innebära en ökning av importen. I sin tur skulle de öka vårt beroende av utländska länder som följer helt andra produktions- och miljöprotokoll. Detta är ytterligare en anledning att komma ihåg, som kommissionsledamot Wojciechowski gjorde, att ”syntetiskt kött inte är kött, syntetisk mjölk inte är mjölk”, så den europeiska modellen kan inte vara den med syntetiska livsmedel, som produceras i stora fabriker utomlands, medan våra jordbrukare tvingas stänga sina gårdar på grund av dumma ideologiska val.

Den europeiska konservativa jordbruksmodellen står i skarp kontrast till de flesta av de politiska åtgärder som hittills antagits i EU i denna fråga, med en överdrivet byråkratisk strategi som har sina rötter i yttersta vänsterns ideologier. En insats av hela ECR-familjen, vid nästa val till Europaparlamentet, för att ändra maktbalansen i Europaparlamentet och i de andra berörda institutionerna kommer att vara absolut nödvändig, så att en ny utvecklingsmodell som respekterar miljön, men också människan och hennes aktiviteter, äntligen blir möjlig i Europa.