fbpx

Krig och migration på Europeiska rådets bord

Politik - oktober 29, 2023

I Bryssel hölls Europeiska rådets tvådagarsmöte där ledarna för EU:s 27 medlemsländer diskuterade konflikten mellan Israel och Hamas, budgetramen för 2021-2027, kriget i Ukraina och invandring.

Det tema som ledde till ifrågasättande och splittring bland de närvarande var kriget i Mellanöstern. Efter långa och hetsiga förhandlingar som varade i mer än fem timmar kom man fram till att det inte kommer att utlysas någon ”vapenvila”, som den spanske socialisten Pedro Sanchez föreslog följt av den irländska premiärministern, utan mer kortsiktiga ”humanitära pauser”. Problemet med ”vapenvilan”, som förklarades i onsdags i det italienska parlamentet av talman Giorgia Meloni och sedan upprepades av både Nederländernas premiärminister Mark Rutte och Österrikes förbundskansler Karl Nehammer, är att den skulle uppmuntra Hamas att gå vidare och skulle säga till israelerna att de inte har rätt att försvara sig.

Istället för detta, som nämnts,”humanitära avbrott” valdes. Med denna formulering är syftet att ge civila palestinier möjlighet att fly från krigszoner. I den text som de 27 stats- och regeringscheferna enades om kan man läsa ”Europeiska rådet uttrycker sin största oro över den försämrade humanitära situationen i Gaza och uppmanar till ett kontinuerligt, snabbt, säkert och obehindrat humanitärt tillträde och till att hjälpen når de behövande genom alla nödvändiga åtgärder, inklusive korridorer och pauser för humanitära behov.” Förutom att arbeta med partner i regionen för att skydda civila och ge stöd och tillgång till mat, vatten, medicinsk vård, bränsle och skydd.

En ståndpunkt i linje med vad som sades av ordföranden för Europeiska konservativa och reformister, Giorgia Meloni. Den senare sade faktiskt vid avslutningen av rådets första dag: ”Vi gör ett gemensamt arbete för en nedtrappning, för att undvika en konflikt som skulle kunna få ofattbara proportioner. Det finns ett fullödigt syfte och ett enat syfte med detta. Jag tror att EU kan spela en viktig roll i denna fas.” En lösning som identifierats av den italienske premiärministern och som uppskattas av de andra statscheferna är att ge större tyngd åt den palestinska nationella myndigheten. Detta kan endast ske genom att man identifierar en härskande klass som är kapabel och förmögen att utveckla en dialog med väst. Meloni hade också delat denna vision under ett telefonsamtal med sex representanter för USA, Kanada, Storbritannien, Tyskland och Frankrike.

Det har naturligtvis talats mycket om kriget i Ukraina, som trots att det inte längre finns med på tidningarnas förstasidor fortfarande existerar och har pågått i 614 dagar. EU:s stöd ifrågasätts av Robert Fico, den nyvalde presidenten för Slovakiens regering, och Viktor Orbán, den ungerske premiärministern. Båda är inte för att skicka mer pengar till Ukraina. Den plan som Europeiska kommissionen har föreslagit innehåller en stödplan på 50 miljarder euro: 33 miljarder euro i lån och 17 miljarder euro i bidrag. En logik som avvisas av den italienska regeringen, som är för att hjälpa Kiev, men understryker behovet av att hitta ett enda avtal som också innehåller ett avtal om invandringsfonder. Ett avtal som måste ingås så snart som möjligt, annars kommer Ukraina att stå utan bistånd från och med den 1 januari.

Temat migranter var också centralt. Den italienska visionen, som även Europeiska kommissionen har ställt sig bakom, när det gäller kriget i Mellanöstern verkar nu delas. Bland förslagen: att utvärdera en förlängning av Irini, att göra repatrieringarna mer effektiva och att öka de medel som öronmärkts för migrationsärenden. För att göra allt detta är det nödvändigt att samarbeta med länderna i Nordafrika, först och främst Egypten.