fbpx

Stiftelsen för den italienska skolan grundas

Kultur - juni 25, 2024

En ny ideell organisation för att stödja utbildning

I dag, på Veneranda Biblioteca Ambrosiana i Milano, presenterades Foundation for the Italian School, en ny ideell organisation som är avsedd att spela en avgörande roll i det nationella utbildningspanoramat. Stiftelsen, som helt finansieras av privatpersoner, kommer att verka i nära samarbete med ministeriet för utbildning och meriter, i syfte att tillgodose territoriella behov och optimera resursfördelningen genom utveckling av nationella projekt och anbudsförfaranden.

Stiftelsens tillkomst blev officiell i och med undertecknandet av ett samförståndsavtal mellan stiftelsen och Ministry of Education and Merit. Detta steg innebär en betydande synergi mellan det offentliga och det privata och lägger grunden för ett samarbete som syftar till att stärka det italienska skolsystemet. Stiftelsen för italienska skolor bildades tack vare bidrag från stora företag som UniCredit, Banco BPM, Enel Italia S.p.A., Leonardo S.p.A. och Autostrade per l’Italia, som fungerar som bidragsgivare. Vid invigningsceremonin deltog ministern för utbildning och meriter, Giuseppe Valditara, som underströk vikten av detta initiativ.

Stiftelsen leds av Stefano Simontacchi, partner i advokatbyrån BonelliErede, med stöd av en högprofilerad styrelse bestående av Giovanni Azzone, ordförande för Cariplo Foundation, Fabrizio Palenzona, ordförande för Prelios Group, och Rosa Lombardi, professor vid La Sapienza-universitetet i Rom. För att säkerställa att de grundläggande idealen efterlevs inrättades också en garantikommitté.

Stiftelsen har satt upp ett ambitiöst insamlingsmål: 10 miljoner euro under det första verksamhetsåret, med en prognos om att nå 50 miljoner euro 2029. Dessa medel kommer att investeras i samordning med utbildningsministeriet och Merit, för att definiera prioriteringarna för insatser och stödja skolor i hela det nationella territoriet, från norr till söder. Avsikten är att befästa den goda dialogen mellan det offentliga och det privata, särskilt inom de produktiva sektorerna där de nöjda med yrkeskunskaper.

”Skolan är en grundpelare för utvecklingen av vårt land”, förklarade minister Valditara. ”I OECD-länderna utgör den genomsnittliga privata investeringen i skolor 2% av den totala investeringen i sektorn, i Italien är den bara 0,5%. I den stora alliansen mellan det offentliga och det privata är det viktigt att också uppmuntra investeringar från affärs- och finansvärlden för att, i harmoni med den offentliga politiken, stödja skolsystemet och göra det alltmer konkurrenskraftigt. Inrättandet av stiftelsen för den italienska skolan går i denna riktning. Jag tackar dem som sedan starten har trott på detta projekt och beslutat sig för att gå med i det med betydande finansiering.”

Stefano Simontacchi, ordförande för Foundation for the Italian School, redogjorde för organisationens uppdrag: ”I en värld som förändras med en hastighet som aldrig tidigare upplevts skapades Foundation for the Italian School för att stödja utbildningsministeriet i att bygga en skola som ger varje elev möjlighet att växa med de kunskaper och färdigheter som gör att de kan leva sina liv i linje med sina böjelser och ambitioner. Det finns ett behov av att den privata sektorn också vidtar åtgärder för den italienska onlineskolan med internationell bästa praxis. Stiftelsens mål är att, i samråd med ministeriet, ge konkret ekonomiskt stöd till italienska utbildningsinstitutioner. Vi strävar efter att etablera en god dialog mellan företag och institutioner för att ytterligare stärka skolsystemet så att det kan möta dagens och morgondagens utmaningar.”

Bildandet av stiftelsen för italienska skolor är ett viktigt steg mot en ökad integration mellan offentliga och privata resurser inom utbildningssektorn. Detta initiativ har potential att avsevärt förbättra utbildningskvaliteten i Italien, tillgodose de specifika behoven i de olika territorierna och optimera användningen av tillgängliga resurser.

Med åtagandet att samla in betydande medel och investera i riktade projekt presenterar stiftelsen sig som en ny modell för samarbete mellan det offentliga och det privata. Verksamheten kommer inte bara att ge ekonomiskt stöd till skolor, utan också bidra till att skapa en mer dynamisk och konkurrenskraftig utbildningsmiljö, som kan förbereda nya generationer för att möta framtidens utmaningar. Sammanfattningsvis är stiftelsen för italienska skolor ett konkret exempel på hur samarbete mellan olika enheter kan leda till positiva resultat för samhället, med sikte på en kontinuerlig och hållbar förbättring av det nationella utbildningssystemet.

 

Alessandro Fiorentino