fbpx

Vzniká nadace italské školy

Kultura - 25 června, 2024

Nová nezisková organizace na podporu vzdělávání

Dnes byla v milánské Veneranda Biblioteca Ambrosiana představena Nadace pro italskou školu, nová nezisková organizace, která má hrát zásadní roli v národním vzdělávacím panoramatu. Nadace, která je plně financována soukromými osobami, bude úzce spolupracovat s ministerstvem školství a zásluh s cílem přenést územní potřeby a optimalizovat přidělování prostředků prostřednictvím rozvoje národních projektů a výběrových řízení.

Vznik nadace byl oficiálně stvrzen podpisem memoranda o porozumění mezi samotnou nadací a ministerstvem školství a zásluh. Tento krok představuje významnou součinnost mezi veřejným a soukromým sektorem, která položila základy spolupráce zaměřené na posílení italského školského systému. Nadace pro italské školy vznikla díky přispění velkých společností, jako jsou UniCredit, Banco BPM, Enel Italia S.p.A., Leonardo S.p.A. a Autostrade per l’Italia, které působí jako poskytovatelé dotací. Slavnostního zahájení se zúčastnil ministr školství a zásluh Giuseppe Valditara, který zdůraznil význam této iniciativy.

V čele nadace stojí Stefano Simontacchi, partner advokátní kanceláře BonelliErede, kterému pomáhá významná správní rada složená z Giovanniho Azzoneho, prezidenta nadace Cariplo, Fabrizia Palenzony, prezidenta skupiny Prelios, a Rosy Lombardi, řádné profesorky římské univerzity „La Sapienza“. K zajištění dodržování ideálů založení byla rovněž zřízena rada garantů.

Nadace si stanovila ambiciózní cíl: 10 milionů eur v prvním roce činnosti a předpoklad dosažení 50 milionů eur do roku 2029. Tyto prostředky budou v koordinaci s ministerstvem školství a zásluh investovány do stanovení priorit intervencí a podpory škol na celém území státu, od severu po jih. Záměrem je upevnit pozitivní dialog mezi veřejným a soukromým sektorem, zejména ve výrobních odvětvích, kde jsou spokojeni s odbornými dovednostmi.

„Škola je pilířem rozvoje naší země,“ prohlásil ministr Valditara. „V zemích OECD představují soukromé investice do školství v průměru 2 % celkových investic do tohoto sektoru, v Itálii je to pouze 0,5 %. Ve jménu velkého spojenectví mezi veřejným a soukromým sektorem je důležité podporovat také investice ze světa obchodu a financí, které by v souladu s veřejnými politikami pomohly podpořit školský systém a učinit jej stále konkurenceschopnějším. Založení Nadace pro italskou školu jde tímto směrem. Děkuji těm, kteří od počátku věřili v tento projekt a rozhodli se k němu připojit významnými finančními prostředky.“

Stefano Simontacchi, předseda Nadace italské školy, přiblížil poslání organizace: „Nadace pro italskou školu byla založena, aby podpořila ministerstvo školství a zásluh při budování školy, která dává každému studentovi možnost rozvíjet se se znalostmi a dovednostmi, jež mu umožní žít život v souladu s jeho sklony a aspiracemi. Je potřeba, aby se soukromý sektor také zasadil o italskou školu online s nejlepšími mezinárodními postupy. Nadace si klade za cíl poskytovat ve spolupráci s ministerstvem konkrétní ekonomickou podporu italským vzdělávacím institucím. Usilujeme o navázání ctnostného dialogu mezi firmami a institucemi, který by pomohl dále posílit školský systém, aby mohl řešit výzvy dneška i zítřka.“

Vznik Nadace pro italské školy představuje důležitý krok k větší integraci veřejných a soukromých zdrojů v oblasti vzdělávání. Tato iniciativa má potenciál výrazně zlepšit kvalitu vzdělávání v Itálii, reagovat na specifické potřeby jednotlivých území a optimalizovat využití dostupných zdrojů.

Nadace, která se zavázala získat značné finanční prostředky a investovat do cílených projektů, se představuje jako nový model spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem. Jeho činnost bude nejen finančně podporovat školy, ale přispěje také k vytvoření dynamičtějšího a konkurenceschopnějšího vzdělávacího prostředí, které bude schopno připravit nové generace na výzvy budoucnosti. Nadace pro italské školy je konkrétním příkladem toho, jak může spolupráce mezi různými subjekty vést k pozitivním výsledkům pro společnost a k trvalému a udržitelnému zlepšování národního vzdělávacího systému.

 

Alessandro Fiorentino