fbpx

Powstaje fundacja na rzecz szkoły włoskiej

Kultura - 25 czerwca, 2024

Nowa organizacja non-profit wspierająca edukację

Dziś, w Veneranda Biblioteca Ambrosiana w Mediolanie, zaprezentowano Fundację na rzecz Włoskiej Szkoły, nowy organ non-profit, który ma odgrywać kluczową rolę w krajowej panoramie edukacyjnej. Fundacja, w całości finansowana przez osoby prywatne, będzie działać w ścisłej współpracy z Ministerstwem Edukacji i Zasług, w celu transpozycji potrzeb terytorialnych i optymalizacji alokacji zasobów poprzez rozwój krajowych projektów i przetargów.

Utworzenie Fundacji zostało oficjalnie potwierdzone podpisaniem protokołu ustaleń między samą Fundacją a Ministerstwem Edukacji i Zasług. Krok ten stanowi znaczącą synergię między sektorem publicznym i prywatnym, kładąc podwaliny pod współpracę mającą na celu wzmocnienie włoskiego systemu szkolnictwa. Fundacja na rzecz włoskich szkół powstała dzięki wkładowi dużych firm, takich jak UniCredit, Banco BPM, Enel Italia S.p.A., Leonardo S.p.A. i Autostrade per l’Italia, które działają jako dotatorzy. W ceremonii inauguracji wziął udział Minister Edukacji i Zasług, Giuseppe Valditara, który podkreślił znaczenie tej inicjatywy.

Fundacją kieruje Stefano Simontacchi, partner kancelarii prawnej BonelliErede, wspierany przez wysoko postawioną Radę Dyrektorów, w skład której wchodzą Giovanni Azzone, prezes Fundacji Cariplo, Fabrizio Palenzona, prezes Grupy Prelios oraz Rosa Lombardi, profesor zwyczajny Uniwersytetu „La Sapienza” w Rzymie. Aby zapewnić zgodność z ideałami założycielskimi, powołano również Radę Gwarantów.

Fundacja wyznaczyła sobie ambitny cel pozyskiwania funduszy: 10 milionów euro w pierwszym roku działalności, z prognozą osiągnięcia 50 milionów euro do 2029 roku. Fundusze te zostaną zainwestowane, we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Zasług, w celu określenia priorytetów interwencji i wspierania szkół na całym terytorium kraju, od północy do południa. Celem jest konsolidacja cnotliwego dialogu między sektorem publicznym i prywatnym, w szczególności w sektorach produkcyjnych, w których pracownicy są zadowoleni z umiejętności zawodowych.

„Szkoła jest filarem rozwoju naszego kraju” – oświadczył minister Valditara. „W krajach OECD średnie prywatne inwestycje w szkoły stanowią 2% całkowitych inwestycji w sektorze, we Włoszech jest to zaledwie 0,5%. W imię wielkiego sojuszu między sektorem publicznym i prywatnym ważne jest, aby zachęcać również do inwestycji ze świata biznesu i finansów, aby wspierać, w harmonii z polityką publiczną, system szkolnictwa, czyniąc go coraz bardziej konkurencyjnym. Utworzenie Fundacji na rzecz Włoskiej Szkoły idzie w tym kierunku. Dziękuję tym, którzy od samego początku wierzyli w ten projekt, decydując się dołączyć do niego z ważnym finansowaniem”.

Stefano Simontacchi, prezes Fundacji na rzecz Szkoły Włoskiej, przedstawił misję organizacji: „W świecie, który zmienia się w tempie, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy, Fundacja na rzecz Włoskiej Szkoły została stworzona, aby wspierać Ministerstwo Edukacji i Zasług w budowaniu szkoły, która daje każdemu uczniowi możliwość rozwoju z wiedzą i umiejętnościami, które pozwalają im żyć zgodnie z ich skłonnościami i aspiracjami. Konieczne jest, aby sektor prywatny również podjął działania na rzecz włoskiej szkoły online z najlepszymi międzynarodowymi praktykami. Fundacja ma na celu zapewnienie, we współpracy z ministerstwem, konkretnego wsparcia ekonomicznego dla włoskich instytucji edukacyjnych. Dążymy do ustanowienia cnotliwego dialogu między firmami i instytucjami, aby pomóc w dalszym wzmacnianiu systemu szkolnictwa w celu sprostania wyzwaniom dnia dzisiejszego i jutrzejszego”.

Powstanie Fundacji na rzecz włoskich szkół stanowi ważny krok w kierunku większej integracji zasobów publicznych i prywatnych w sektorze edukacji. Inicjatywa ta może znacząco poprawić jakość edukacji we Włoszech, odpowiadając na specyficzne potrzeby różnych terytoriów i optymalizując wykorzystanie dostępnych zasobów.

Dzięki zaangażowaniu w pozyskiwanie znaczących funduszy i inwestowanie w ukierunkowane projekty, Fundacja prezentuje się jako nowy model współpracy między sektorem publicznym i prywatnym. Jego działalność nie tylko zapewni wsparcie finansowe szkołom, ale także przyczyni się do stworzenia bardziej dynamicznego i konkurencyjnego środowiska edukacyjnego, zdolnego do przygotowania nowych pokoleń do stawienia czoła wyzwaniom przyszłości. Podsumowując, Fundacja na rzecz włoskich szkół jest konkretnym przykładem tego, jak współpraca między różnymi podmiotami może prowadzić do pozytywnych wyników dla społeczeństwa, mając na celu ciągłe i zrównoważone doskonalenie krajowego systemu edukacji.

 

Alessandro Fiorentino