fbpx

Ukrainas vete blir en orsak till kontroverser med EU

Handel och ekonomi - maj 13, 2023

Polen, Ungern och Slovakien stoppar importen av vete från Ukraina för att försvara den inre marknaden mot EU-direktiv

Vissa östeuropeiska länder har inlett en strid mot Europeiska kommissionen om import av ukrainsk spannmål. Efter Ungerns och Polens stopp har även Slovakien beslutat att skydda den inhemska handeln genom att stoppa importen från Kiev, enligt de nya regeringsdirektiven. Ett annat skäl som anges för att motivera de tre östeuropeiska ländernas nya hållning är förekomsten av bekämpningsmedel i ukrainskt vete som är avsett för raffinering av mjöl.

Under tiden försöker Europaparlamentet att stävja den akuta situationen genom att vara försiktigt med ensidiga åtgärder som skulle kunna tvinga andra länder att fatta liknande beslut om import av ukrainskt vete, trots att det redan finns en utbredd uppfattning i andra östeuropeiska länder att den inre jordbruksmarknaden och medborgarnas hälsa kan vara i fara.

Under de senaste veckorna har Ukrainas och Polens delegationer inlett förhandlingar om import av ukrainska jordbruksprodukter, med särskild uppmärksamhet på spannmål som är avsedd för transitering i Polen men som är riktad till andra länder, och förhoppningen är att ett avtal kan undertecknas snart så att det också kan förbli effektivt i det nuvarande EU-direktivet. Warszawaregeringen begär för övrigt att Europeiska kommissionen ändrar den befintliga lagstiftningen om Ukrainas handel med andra länder så att alla varor som kommer från krigslandet kan fördelas jämnt i Europa, så att de inte bara ackumuleras i Polen eller andra grannländer.

Tvisten mellan de östeuropeiska länderna och Europeiska kommissionen, som har pågått i flera veckor nu, utlöstes av olika anledningar, men den mest relevanta är kopplad till den massiva förekomsten av ukrainskt vete i Ungern, Polen och Slovakien, vilket har lett till att priserna har sjunkit till nackdel för den inhemska produktionen, som aldrig tidigare har haft sådana svårigheter. På grundval av de avtal, hur svåra de än är, som ingåtts mellan Ukraina och Ryssland i en gemensam byråkrati, är det praktiskt taget obligatoriskt att låta spannmål passera genom grannländerna, men omfördelningen till Afrika och Mellanöstern är nästan omöjlig på grund av brist på tillräckliga resurser. Av dessa skäl stannar all spannmål som exporteras från Ukraina, och som på senare tid har varit en av de få inkomstmöjligheterna för de medborgare som drabbats av konflikten med Ryssland, i Slovakien, Polen och Ungern, vilket kraftigt sänker priset och skapar risker för den inhemska produkten med all den verksamhet som är förknippad med den.

Protesterna från jordbrukare som drabbats av den alltför stora förekomsten av ukrainskt vete i hemlandet har redan lett till att den polska jordbruksministern avgått, vilket har lett till att hela regeringen har destabiliserats. Under de senaste veckorna har demonstranter också fysiskt blockerat vissa järnvägskonvojer med spannmål från Ukraina. Från Warszawa och Bratislava kom de första reaktionerna mot Europaparlamentets nuvarande orörlighet i frågan, och trots att man bekräftade det nära samarbetet med Kiev under denna känsliga period har regeringscheferna tillfälligt blockerat importen av vete från Ukraina, och kort därefter fattade Ungern och Bulgarien liknande beslut för att skydda medborgarnas intressen.

Europeiska kommissionen gillade inte de initiativ som togs självständigt av de östeuropeiska länder som berördes av problemet, och från Bryssel lät man meddela att kontinentens handelspolitik bör förbli en fullständig EU-kompetens utan ensidiga åtgärder från medlemsländerna. Problemet med det ukrainska vetet skulle enligt politiska analytiker kunna användas för att de länder som aldrig har gått med på de åtgärder som Europaparlamentet förespråkar ska kunna frigöra sig från de europeiska strategier som planeras för att hantera den nuvarande krisen.

The text was translated by an automatic system