fbpx

В Италия отпускът по бащинство се е увеличил повече от три пъти

Здраве - юни 5, 2024

Тези, които живеят на север и имат по-високи доходи, се възползват повече от него

През последните години отпускът по бащинство в Италия претърпя огромно развитие, като от 2013 г. до 2022 г. процентът на ползването му се утрои. Зад това увеличение обаче се крие явен дисбаланс между половете в грижите за децата, както се посочва в проучване, проведено от организацията „Спасете децата“. През 2013 г. по-малко от един на всеки пет бащи се е възползвал от това предимство, докато през 2022 г. повече от трима на всеки пет бащи са го направили.

Въвеждането на отпуск по бащинство през 2012 г. беше повратна точка. От само един задължителен и два незадължителни дни преминахме към отпуск от 10 задължителни дни и един незадължителен за новите бащи, който може да се използва между двата месеца преди и петте месеца след раждането. Удължаването на периода на въздържане от работа явно е стимулирало по-честото използване на отпуска от бащите. Въпреки увеличаването на употребата в Италия, между отделните региони има значителни различия. В северните провинции се отчитат много по-високи нива на използване, отколкото в южните. Например в провинции като Бергамо, Леко, Тревизо, Виченца и Порденоне процентът на използване надхвърля 80 %, докато в някои южни провинции като Кротоне, Трапани, Агридженто и Вибо Валентия този процент е под 30 %.

Демографският анализ показва, че отпуските по бащинство се ползват предимно от мъже на възраст между 30 и 49 години, като процентът на ползване варира около 65%. Освен това се оказва, че отпускът се иска предимно от работещите в средни и големи предприятия и с постоянни договори. В компаниите с над 100 служители процентът на използващите отпуск по бащинство е 77%, докато в компаниите с 15 или по-малко служители този процент спада до 45,2%. Интересно е обаче да се отбележи, че именно в тези малки предприятия се наблюдава най-голямо увеличение на ползването на отпуск по бащинство между 2021 и 2022 г. – с 8,7 %.

Съществена разлика се очертава при ползването на отпуск в зависимост от вида на трудовия договор. Служителите с постоянни договори всъщност са много по-склонни да поискат отпуск по бащинство, като процентът на използване достига 70%. За разлика от тях, лицата, които имат срочен договор или са сезонни работници, ползват отпуск в значително по-малка степен. Тези данни подчертават значението на насърчаването на политики, които да насърчават по-активното участие на бащите в грижите за децата. Справедливото разпределение на родителските задачи не само насърчава равенството между половете, но и допринася за благосъстоянието на децата и за изграждането на по-равноправно и приобщаващо общество.

Освен това трябва да се подчертае, че отпускът по бащинство е от полза не само за бащите, но и за майките и семейството като цяло. Активното присъствие на бащите през първите дни и седмици от живота на бебето може да окаже значително въздействие върху здравето и благосъстоянието на майката, като намали риска от следродилна депресия и подобри семейната връзка. Същевременно отпускът по бащинство може да помогне за намаляване на стереотипите, свързани с родителските роли, и да насърчи по-гъвкава и приобщаваща работна култура. Когато бащите вземат активно участие в грижите за децата си, се нарушават традиционните модели, които отреждат на жените ролята на основни възпитатели, а на мъжете – на основни финансови донори на семейството.

Въпреки постигнатия напредък обаче остават предизвикателства, свързани с осигуряването на равен достъп до отпуск по бащинство за всички работници. По-специално, важно е да се приемат политики в подкрепа на работниците с несигурни или сезонни договори, като им се гарантират същите права и възможности като на тези с постоянни договори. Освен това е от съществено значение да се повиши осведомеността на работодателите и работниците относно значението на отпуска по бащинство и начините за неговото ефективно използване. Това може да включва насърчаване на фирмените политики, които улесняват ползването на отпуска, като например гъвкаво работно време или възможност за работа от дома по време на отпуска.