fbpx

ЕС инвестира в нови самолети за борба с пожарите, за да защити околната среда

Околна среда - ноември 25, 2023

Наскоро ЕС обяви амбициозен план за закупуване на нови самолети за борба с пожарите, за да се засили капацитетът за реагиране на все по-сериозната криза, свързана с горските пожари, които опустошиха част от туристическите райони на континента през последните месеци.

Изменението на климата увеличи честотата и интензивността на горските пожари в Европа, което натоварва ресурсите на правоприлагащите органи в страните членки. Новата инвестиция, предвидена от Европейската комисия, е доказателство за ангажимента за опазване на горите, предотвратяване на екологични бедствия и насърчаване на устойчивостта.

През последните години в Европа зачестиха горските пожари, които нанесоха значителни щети на околната среда, дивата природа и местните общности. Глобалното затопляне и все по-сухите летни сезони благоприятстват разпространението на пожарите, особено в страни с богати туристически райони, които са много посещавани през лятото, което затруднява контрола и потушаването им. По-специално през 2019 г. континентът преживя един от най-тежките периоди на пожари в храсталаците в най-новата си история, като държави като Испания, Италия, Португалия, Гърция и Швеция бяха сериозно засегнати. Тези събития са довели до загубата на хиляди хектари гори, което застрашава биоразнообразието и опазването на естествените местообитания.

За да посрещне тази нарастваща заплаха, Европейският съюз реши да се намеси с инвестиционен план, насочен към закупуването на нови противопожарни самолети, специално разработени за борба с горските пожари и оборудвани с най-съвременни технологии за наблюдение, откриване и гасене на пламъци. Планът на ЕС включва работа със страните членки и стратегическите партньори за осигуряване на широко покритие в цяла Европа. Тези самолети ще бъдат разположени в най-застрашените региони и ще могат да се намесват своевременно, за да овладеят пожарите и да предотвратят неконтролируемото им разпространение, както се случи през последните месеци.

Новият самолет ще бъде оборудван с най-съвременни технологии, включително високоточни сензори за откриване на източници на топлина, термокамери и усъвършенствани системи за наблюдение. Тези функции ще позволят постоянно наблюдение на уязвимите зони, което ще позволи бърза и целенасочена реакция при възникване на пожар. Освен това тези въздухоплавателни средства ще бъдат оборудвани с големи специални резервоари, в които ще могат да се съхраняват значително количество вода или пожарогасителни агенти, което ще позволи на пилотите да извършват още по-голям брой операции по изпускане в рамките на един полет, да увеличат максимално ефективността на процедурите по изключване и да намалят времето, необходимо за попълване на резервоарите.

Бързата реакция на горските пожари ще помогне за овладяване на пламъците, преди да излязат извън контрол, като значително ще намали размера на засегнатите площи и по този начин ще запази биоразнообразието и естествените местообитания. Положителното въздействие на подобна еволюция ще се отрази върху опазването на животинските и растителните видове, някои от които може да са застрашени от изчезване, както и върху опазването на културното и туристическото наследство на засегнатите от пожарите региони. Много от местата, засегнати неотдавна от драмата на горските пожари, често със злокобен характер в Европа, са известни с живописната си красота и уникалните си екосистеми и тяхното запазване не само ще бъде от полза за околната среда, но и ще допринесе за икономическия растеж на местните общности, които зависят от туризма.

Изменението на климата засилва заплахата от горски пожари в Европа и нуждата от навременни и ефективни реакции става все по-належаща. Инвестицията на ЕС представлява значителна стъпка към насърчаване на екологичната устойчивост и устойчивостта срещу природни бедствия, като демонстрира волята за съвместни действия за защита на ценното биоразнообразие на Стария континент и запазването му за бъдещите поколения, които ще искат и, надяваме се, ще знаят как да го опазват по-добре, отколкото са го правили досега.

Алесандро Фиорентино