fbpx

Испанският министър на земеделието предлага 43 мерки в отговор на нуждите на първичния сектор

Околна среда - април 8, 2024

През последните няколко месеца Испания стана свидетел на гнева на земеделските производители и първичния сектор, като в цялата страна, особено в столицата Мадрид, се проведоха редица масови протести и шествия с трактори. Първичният сектор протестираше срещу сериозните трудности, пред които е изправен, отчасти причинени от климатичните проблеми и международните условия, но във всеки случай изострени от катастрофалните политики, които националните, регионалните и европейските правителства последователно прилагат.

В този смисъл протестиращите поискаха действия от страна на правителството, включително мерки за защита на европейския хранителен суверенитет и европейското производство в условията на внос и нелоялна конкуренция от трети страни, подобряване и стриктно прилагане на испанския Закон за хранителната верига, който забранява различните нива на хранителната верига да бъдат принуждавани да продават продукцията си на загуба; намаляване на бюрократичната тежест, както и основна реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС, особено по отношение на нейните разпоредби и задължения, свързани с околната среда. По-специално, земеделските стопани категорично се противопоставят на т.нар. „екосхеми“ на ОСП, които земеделските стопани трябва да прилагат, за да получават субсидии, но които налагат неприемливи екологични условия, затрудняващи производството на храни и рентабилността на земеделските стопани.

Макар че протестите в Испания поутихнаха, гневът на земеделските стопани със сигурност остава и въпреки символичните жестове от страна на политиците, основните структурни проблеми, които земеделските стопани посочват, не са решени или дори разгледани. Политиците, които се намират в кабинетите си в Мадрид и Брюксел, остават напълно откъснати от социалната и икономическата действителност в селските райони. Тази седмица испанският министър на земеделието, рибарството и храните Луис Планас предложи на организациите от първичния сектор документ с 43 мерки, но те са твърде малко и твърде късно.

Предложените от Planas 43 мерки, разпределени в 7 групи, включват следното. На първо място, Planas предлага да се насърчат мерки на равнище ЕС във връзка с ОСП. По-конкретно министърът се ангажира да насърчи опростяването, намаляването на бюрократичната тежест и гъвкавостта на ОСП, включително да даде по-голяма гъвкавост и да опрости критериите за прилагане на екосхеми.

Във връзка с международната сцена Планас се ангажира също така да защитава „огледалните клаузи“ и лоялната конкуренция в международната търговия. Във връзка с това министърът предложи създаването на работна група, която да следи вноса и износа в първичния сектор и да засили граничния контрол върху вноса от трети страни. Той също така обеща, че правителството ще отстоява позицията, че когато търговските сделки се договарят на международни форуми, вносните продукти подлежат на същите условия, които се налагат на производителите в ЕС.

По друг изключително важен за фермерите въпрос министерството предлага да се укрепи гореспоменатият испански закон за хранителната верига, както и да се засилят капацитетът и компетенциите за инспекции на AICA – Испанската агенция за контрол и информация в областта на храните. Още по-важно е, че Планас предложи този въпрос да бъде повдигнат и на европейско равнище, тъй като иска забраната за продажби на загуба да бъде разгледана и на европейско равнище.

Що се отнася до икономическото подпомагане, забележителна мярка в документа на Планас е предложението на министъра да се открие кредитна линия в размер на 700 милиона евро в сътрудничество с ICO (Испанския институт за официално кредитиране), която ще бъде разпределена по следния начин: 500 милиона евро за гарантиране на кредитни операции, насочени към земеделските производители, и 200 милиона евро за млади земеделски производители и смяна на поколенията.

Освен това, що се отнася до данъците и таксите върху горивата, министърът на земеделието предлага да се запази намалената ставка на таксата върху дизеловото гориво за селскостопански цели, което би означавало данъчни облекчения в размер на 400 милиона евро, както и приспадане на 35% от разходите за гориво за селскостопански цели и 15% от разходите за торове. Министерството предлага също така да се намали нетната възвръщаемост на 15% за 2023 г., що се отнася до данъка върху доходите.

Когато обаче хвали собствената си готовност да се заеме с проблема, министър Планас неволно се подхлъзва. Той обвинява десните партии VOX и PP, че не желаят да се постигне споразумение между правителството и земеделските производители и че „искат протестите да продължат поне до европейските избори през юни“. Планас обаче не осъзнава, че това негласно доказва, че десните партии предлагат по-ефективен отговор на исканията на земеделските стопани и че тежкото положение на земеделските стопани до голяма степен е утежнено от лявото правителство на Испания и политиките на голямата коалиция на Европейската комисия.