fbpx

Hiszpański minister rolnictwa proponuje 43 środki w odpowiedzi na zapotrzebowanie sektora pierwotnego

Środowisko - 8 kwietnia, 2024

W ciągu ostatnich kilku miesięcy Hiszpania była świadkiem gniewu rolników i sektora pierwotnego, z serią masowych protestów i marszów traktorów w całej Hiszpanii, zwłaszcza w stolicy Madrycie. Sektor pierwotny protestował przeciwko poważnym trudnościom, z którymi się boryka, częściowo spowodowanym przeciwnościami klimatycznymi i warunkami międzynarodowymi, ale w każdym razie zaostrzonymi przez katastrofalną politykę, którą konsekwentnie wdrażały rządy krajowe, regionalne i europejskie.

W związku z tym protestujący domagali się działań ze strony rządu, w tym środków mających na celu ochronę europejskiej suwerenności żywnościowej i europejskiej produkcji w obliczu importu i nieuczciwej konkurencji z krajów trzecich, ulepszenia i rygorystycznego wdrożenia hiszpańskiej ustawy o łańcuchu żywnościowym, która zabrania zmuszania różnych poziomów łańcucha wartości żywności do sprzedaży swoich produktów ze stratą; zmniejszenia biurokracji, a także fundamentalnej reformy Wspólnej Polityki Rolnej UE (WPR), zwłaszcza w odniesieniu do jej przepisów i zobowiązań dotyczących środowiska. W szczególności rolnicy zdecydowanie sprzeciwiają się tak zwanym „ekoprogramom” WPR, które rolnicy muszą wdrożyć, aby otrzymać dotacje, ale które narzucają niedopuszczalne warunki środowiskowe, które utrudniają produkcję żywności i rentowność rolników.

Chociaż protesty w Hiszpanii wygasły, gniew rolników z pewnością pozostaje, a pomimo symbolicznych gestów ze strony polityków, fundamentalne, strukturalne problemy, na które wskazywali rolnicy, nie zostały rozwiązane ani nawet podjęte. Politycy w swoich biurach w Madrycie i Brukseli pozostają całkowicie oderwani od rzeczywistości społecznej i gospodarczej na wsi. W tym tygodniu hiszpański minister rolnictwa, rybołówstwa i żywności, Luis Planas, zaproponował dokument zawierający 43 środki dla organizacji sektora pierwotnego, ale są one zbyt małe i spóźnione.

43 środki zaproponowane przez Planas, które są podzielone na 7 klastrów, obejmują następujące elementy. Po pierwsze, Planas proponuje promowanie środków na poziomie UE w odniesieniu do WPR. W szczególności minister zobowiązał się do promowania uproszczenia, zmniejszenia biurokracji i uelastycznienia WPR, w tym do zapewnienia większej elastyczności i uproszczenia kryteriów stosowania ekoprogramów.

W odniesieniu do sceny międzynarodowej, Planas zobowiązał się również do obrony „klauzul lustrzanych” i uczciwej konkurencji w handlu międzynarodowym. W związku z tym minister zaproponował utworzenie grupy roboczej w celu monitorowania importu i eksportu w sektorze pierwotnym oraz wzmocnienia kontroli granicznych importu z krajów trzecich. Zadeklarował również, że rząd będzie bronił tego, by podczas negocjowania umów handlowych na forach międzynarodowych, importowane produkty podlegały tym samym warunkom, które nakładane są na producentów w UE.

Jeśli chodzi o inną bardzo istotną dla rolników kwestię, ministerstwo proponuje wzmocnienie wspomnianej wcześniej hiszpańskiej ustawy o łańcuchu żywnościowym, a także wzmocnienie zdolności inspekcyjnych i kompetencji AICA, Hiszpańskiej Agencji Kontroli Żywności i Informacji. Co ważniejsze, Planas zaproponował również podniesienie tej kwestii na poziom europejski, ponieważ chce, aby zakaz sprzedaży ze stratą został rozwiązany również na poziomie europejskim.

Jeśli chodzi o pomoc gospodarczą, godnym uwagi środkiem w dokumencie Planasa jest zaproponowane przez ministra uruchomienie linii kredytowej w wysokości 700 mln euro, we współpracy z ICO (Hiszpański Oficjalny Instytut Kredytowy), która zostałaby rozdzielona w następujący sposób: 500 mln euro na zagwarantowanie operacji kredytowych skierowanych do rolników oraz 200 mln euro dla młodych rolników i rotacji pokoleniowej.

Ponadto, jeśli chodzi o podatki i opłaty paliwowe, minister rolnictwa proponuje utrzymanie obniżonej stawki podatku od oleju napędowego dla rolnictwa, co oznaczałoby korzyść podatkową w wysokości 400 mln euro, a także odliczenie 35% od rachunku za paliwo do użytku rolniczego i 15% od nawozu. Ministerstwo proponuje również obniżenie zwrotu netto do 15% w 2023 r., jeśli chodzi o podatek dochodowy.

Jednak chwaląc swoje własne podejście do tej kwestii, minister Planas nieumyślnie się pomylił. Oskarżył prawicowe partie VOX i PP o to, że nie chcą porozumienia między rządem a rolnikami i że „chcą, aby protesty trwały przynajmniej do czerwcowych wyborów do UE”. Planas nie zdawał sobie jednak sprawy z tego, że jest to milczący dowód na to, że partie prawicowe oferują bardziej skuteczną odpowiedź na żądania rolników, a trudna sytuacja rolników została w dużej mierze pogorszona przez lewicowy rząd Hiszpanii i politykę wielkiej koalicji Komisji Europejskiej.