fbpx

Италия е готова за петия транш на NRRP

политика - декември 30, 2023

Италианското правителство изпрати на Европейската комисия искането за отпускане на петата вноска от Националния план за възстановяване и устойчивост. В петата част са включени 52 задачи. Palazzo Chigi уточни, че ще бъдат направени значителни инвестиции, особено в секторите на селското стопанство и оползотворяването на отпадъците.

На 27 декември Брюксел преведе на италианската държавна хазна четвъртата вноска от НСРП, възлизаща на 16,5 млрд. евро. Тази сума позволява на Италия да надхвърли прага от сто милиарда евро получено финансиране от общо налични 194,4 милиарда евро.

Премиерът и лидер на европейските консерватори Джорджия Мелони изрази голямо задоволство: „Завършва една година на голяма ангажираност и изключителни резултати от страна на правителството при изпълнението на НПРД. Ние сме много доволни и решени да продължим работата през следващите месеци“.

Италианският министър по европейските въпроси, кохезионните политики и НСРР също изрази задоволство: „Искането за изплащане на петата вноска, изпратено днес до Европейската комисия, бележи още един важен успех за министър-председателя Мелони и правителството в изпълнението на НСРР.“ Той също така подчерта упоритата екипна работа, която италианското правителство извършва: „Както и при четвъртата, дори и при искането за петата вноска, Италия потвърждава, че изпреварва графика в сравнение с другите държави членки. Изключителен резултат, произтичащ от голямата екипна работа и постоянния положителен диалог с Комисията. Фазата на оценка ще бъде строга както винаги, но ние сме уверени в себе си.“ Както и за четвъртата вноска, но въпреки това упоритата работа на правителството не попречи на Италия да бъде първата страна, която я получи.

В изявлението на Palazzo Chigi се изясняват конкретните цели за акредитацията на петата част. Те включват конкретни инвестиции в сектора на селското стопанство за повишаване на ефективността на напоителните системи и за увеличаване на производството на зелена енергия, а в сектора на водоснабдяването – нови проекти за укрепване на тръбопроводите, пречиствателни системи и намаляване на загубите в мрежата. Опазването на околната среда също е на преден план, като това се постига чрез създаването на нови съоръжения за валоризация на отпадъци и модернизирането на съществуващите.

В същото изявление правителството потвърди намерението си да продължи да си сътрудничи с Европейската комисия.