fbpx

Italien redo för NRRP:s femte delbetalning

Politik - december 30, 2023

Den italienska regeringen har vidarebefordrat begäran till Europeiska kommissionen om utbetalning av den femte delbetalningen av den nationella planen för återhämtning och resiliens. Denna femte del innehåller 52 mål. Palazzo Chigi har angett att det kommer att göras mycket betydande investeringar, särskilt inom sektorerna för jordbruk och avfallshantering.

Den 27 december överförde Bryssel den fjärde delbetalningen av NRRP till den italienska statskassan, till ett belopp av 16,5 miljarder euro. Denna summa gör det möjligt för Italien att överskrida tröskeln på hundra miljarder euro i mottagen finansiering av totalt 194,4 miljarder euro.

Premiärministern och ledaren för de europeiska konservativa, Giorgia Meloni, är mycket nöjd och säger: ”Det avslutar ett år av stort engagemang och extraordinära resultat från regeringens sida i genomförandet av NRRP. Vi är mycket nöjda och fast beslutna att fortsätta arbetet under de kommande månaderna.”

Den italienska ministern för Europafrågor, sammanhållningspolitik och NRRP har också uttryckt sin tillfredsställelse: ”Den begäran om utbetalning av den femte delbetalningen som idag vidarebefordrades till Europeiska kommissionen markerar ytterligare en viktig framgång för premiärminister Meloni och regeringen i genomförandet av NRRP.” Han betonade också det hårda lagarbete som den italienska regeringen utför: ”Precis som med den fjärde, även för begäran om den femte delbetalningen, bekräftar Italien att man ligger före tidsplanen jämfört med andra medlemsstater. Ett extraordinärt resultat som härrör från ett fantastiskt lagarbete och en konstant positiv dialog med kommissionen. Bedömningsfasen kommer att vara lika rigorös som alltid, men vi är övertygade.” Precis som för den fjärde delen, men trots detta hindrade inte regeringens hårda arbete Italien från att bli det första landet som fick den.

I uttalandet från Palazzo Chigi klargörs de specifika målen för ackrediteringen av den femte delen. Dessa omfattar särskilda investeringar i jordbrukssektorn för att öka bevattningssystemens effektivitet och förbättra produktionen av grön energi, i vattensektorn med nya projekt för förstärkning av rörledningar, reningssystem och minskning av nätförluster. Miljöskyddet står också i förgrunden, vilket uppnås genom skapandet av nya anläggningar för avfallshantering och moderniseringen av befintliga anläggningar.

I samma uttalande upprepade regeringen sin avsikt att fortsätta samarbetet med Europeiska kommissionen.