fbpx

Кибертормозът в Европа се разраства

култура - ноември 26, 2023

Кибертормозът е все по-широко разпространен проблем в целия свят, който оказва значително влияние върху живота на много млади хора и юноши.

В Европа и особено в Италия това явление привлича вниманието на властите, преподавателите и родителите, тъй като има сериозни и дългосрочни последици за психичното здраве и благосъстоянието на младите хора. „Виртуалният“ тормоз е проблем, който не познава географски граници, и в Европа, както и в останалата част на света, младите хора са изложени на различни видове кибертормоз, включително онлайн тролене, излагане на обидно или вредно съдържание и кражба на цифрова идентичност. Според проучване, проведено от EU Kids Online през 2019 г., около 26% от младите европейци на възраст между 9 и 16 години са заявили, че са преживели кибертормоз поне веднъж в живота си. Тези данни показват широкия обхват на проблема в Европа. Все пак трябва да се отбележи, че кибертормозът може да се проявява по различен начин в различните страни поради културни, социални и икономически различия и че в някои европейски страни например онлайн тормозът може да е по-разпространен в социалните медии, докато в други може да се проявява предимно чрез текстови съобщения или имейли. Тези различия изискват адаптивен и индивидуален подход към превенцията и борбата с кибертормоза в Европа.

В Италия кибертормозът е нарастващ проблем сред младите хора. Според проучване, проведено от асоциацията Telefono Azzurro през 2020 г., 23% от италианските деца и младежи са били жертви на кибертормоз, а 36% съобщават, че са били свидетели на случаи на кибертормоз срещу други хора. Тези данни показват, че явлението е широко разпространено и има значително въздействие върху италианската младеж. Кибертормозът в Италия може да се прояви чрез изпращане на обидни съобщения или заплахи, разпространяване на смущаващи или клеветнически изображения или видеоклипове, както и чрез използване на фалшиви потребителски имена или акаунти с цел уронване на нечия репутация. Тези действия могат да имат сериозни последици за психичното здраве и благосъстояние на младите хора, като водят до проблеми като тревожност, депресия и ниско самочувствие.

Кибертормозът се подхранва от различни фактори, включително онлайн анонимността, лесното разпространение на вредно съдържание и липсата на адекватни разпоредби за социалните медии и онлайн платформите. Анонимността онлайн позволява на хората да скрият самоличността си, докато тормозят, което затруднява жертвите да идентифицират нападателите. Бързото разпространение на онлайн съдържание позволява на обидни или вредни послания да достигнат бързо до голяма аудитория, което засилва причинените вреди. Освен това липсата на ясни правила и ефективен надзор на онлайн платформите затруднява предотвратяването и борбата с кибертормоза. Европейските и италианските власти съзнателно са предприели мерки за справяне с проблема с кибертормоза. В Европа Европейската комисия разработи програмата „По-добър интернет за деца“, за да насърчи безопасното и отговорно използване на интернет сред младите хора. Тази програма предлага образователни ресурси и насърчава сътрудничеството между правителствата, индустрията и неправителствените организации за справяне с кибертормоза.

В Италия правителството е приело законодателни мерки за борба с кибертормоза, като например приетия през 2017 г. закон „Движение за недопускане на реч на омразата“, който наказва речта на омразата и кибертормоза онлайн с наказателни санкции. Освен това в училищата бяха популяризирани образователни инициативи, които да повишат осведомеността на младите хора по темата за кибертормоза и да ги научат как да го предотвратяват. Бързината, с която се разпространява съдържанието в интернет, и анонимността на онлайн насилниците затрудняват идентифицирането и наказването на нападателите и ще бъде от съществено значение проблемът да бъде решен възможно най-бързо. Освен това законите и политиките трябва постоянно да се актуализират, за да се адаптират към бързо развиващите се технологии и начини на общуване онлайн.

Кибертормозът е сериозен и широко разпространен проблем в цяла Европа, но най-вече в Италия, със сериозни последици за психичното здраве и благосъстоянието на младите хора. Ето защо е от съществено значение властите, преподавателите, родителите и онлайн платформите да работят заедно за предотвратяването и борбата с него, особено чрез образование, повишаване на осведомеността, насърчаване на отговорно поведение онлайн и приемане на ефективни закони и политики. Само с общи усилия можем да защитим младите хора от кибертормоз и да създадем безопасна онлайн среда за всички.