fbpx

Моралът на пазара

култура - май 9, 2024

Европейски дневник: Загреб, април 2024 г.

 

Загреб е един от многото живописни хабсбургски градове в Централна Европа, които имат дълга и понякога мъчителна, но винаги интересна история. Бях там преди две години, както описвам тук. На 24 април 2024 г. отново се озовах там, на конференция, организирана съвместно от Загребското училище по икономика и мениджмънт и Австрийския икономически център. Тъй като по образование съм политически философ, бях помолен да обсъдя морала на пазара. Започнах разговора си, като посочих, че аргументите в полза на търговията са сравнително ясни и лесни. Аз имам ябълка, а ми трябва портокал. Вие имате портокал, а ви трябва ябълка. И двамата ще сме по-добре, ако заменим ябълката с портокал. Търгуваме само ако това е от взаимна полза. Няма никаква принуда. Но аргументите в полза на правото на частна собственост изглеждат по-трудни. Как изобщо се стигна до това аз да имам моята ябълка, а ти – твоя портокал?

Обосновки на правата на частна собственост

Английският философ Джон Лок дава отговор в своята
Втори трактат за гражданското управление
през 1689 г. По същество това означаваше, че можете да присвоявате стоки – което означаваше право да изключвате другите от използването им – ако не влошавате положението на другите чрез присвояването им; и не беше задължително да ги влошавате, защото огромното увеличение на производителността, предизвикано от правото на частна собственост, компенсираше повече от една загубена възможност от вашето присвояване. Аргументът на Лок е усъвършенстван и подсилен от американския философ Робърт Нозик в неговия блестящ труд “ Анархия, държава и утопия„. Шотландският философ Дейвид Хюм обаче смята, че не е необходимо да се обосновават правата на частна собственост по начина, по който го е направил Лок. Необходимо е било единствено да липсват легитимни насрещни искове. Канадският философ Ян Нарвесен убедително твърди същото.

И Лок, и Хюм представят убедителни аргументи за своите позиции. Но ако оставим настрана проблема с първоначалното присвояване, аргументите в полза на правото на частна собственост със сигурност са силни. Тези права носят просперитет и мир. Те носят просперитет, защото се грижите по-добре за това, което ви принадлежи, отколкото за това, което принадлежи на другите. Ще засадите ябълкови и портокалови дръвчета в собствената си градина, но едва ли в общата. Правото на собственост върху стоките ви дава възможност да ги разменяте за взаимна изгода на всички. Освен това тези права на собственост ви позволяват да планирате бъдещето, например да инвестирате в иновации. На второ място, правото на частна собственост носи мир, защото не е необходимо да се карате с другите за използването на ресурсите. Вие вземате решения за своите ресурси, а другите вземат решения за своите ресурси. Добрите огради правят добри съседи.

Аргументът от идентичността

Частната собственост обаче е само един от четирите стълба на свободното общество, заедно със свободната търговия, ограниченото правителство и уважението към традициите. Каква е философията на свободното общество? Как може да се оправдае? В беседата си посочих, че двете най-разпространени оправдания на свободното общество са утилитаризмът и естественото право. Смятам, че само по себе си нито едно от тези две оправдания не би било достатъчно, макар че може би в комбинация биха могли да го направят, както английският философ Х. Л. А. Харт твърди в известното си есе „Минималното съдържание на естественото право“. Но съществуваше и трети начин за разглеждане на проблема, изложен от английския философ Майкъл Оукшот. Накратко казано, не се нуждаем от обосновка на свободното общество, защото с течение на времето сме приели и възприели определена идентичност – тази на индивиди с воля и способност да избират сами. Това, което нарекох консервативен либерализъм, може да се опише най-добре като самосъзнание на свободното общество, като изразяване на практика, която е станала наша втора природа. Най-ясно тази позиция е изразена в есето на Оукшот „Масите в представителната демокрация“, където той обяснява и противопоставянето на свободното общество от страна на масовите хора. Това са хора, които нямат волята и способността да правят избор за себе си и затова се оттеглят в групи с предварително определени цели: масовият човек се записва в армията, марширувайки по заповед, или се присъединява към асоциация, която прави повечето или всички избори вместо него. Той се страхува от себе си като личност, отказва да бъде себе си.

Аргументът на Оукшот за идентичността може да се опише с метафизични термини. Човешката история е история на свободата в смисъл, че световният дух на Хегел, Weltgeist, постепенно се е самоосъзнал. Първоначално имаше свобода на един човек – деспота, след това свобода на част от хората – елита, и накрая свобода на всички – в либералната демокрация. Но свободата на всички изисква правила, които да позволят на различните индивиди да живеят заедно в мир, а тези правила, казва Оукшот, трябва да са безцелни, макар че със сигурност не са безсмислени. Законът трябва да бъде на съдията, а не на играча. Тя трябва да казва на хората как да правят нещата, а не кои да правят. Постепенното разширяване на свободата е идеята, която американският философ Франсис Фукуяма използва, когато предвижда „края на историята“, когато западният дух се превръща в световен дух. Но грешката на Фукуяма беше, че смяташе, че всички нации са на път към свободата. Вместо това някои народи се оттеглиха в крепостничество, например руснаците, които, с някои почетни изключения, изглежда се страхуват от свободата. Но по принцип Фукуяма е прав: Всеки е способен на свобода, въпреки че може да отнеме много време да придобие волята и способността да я упражнява.