fbpx

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ EUROPA VIVA, най-големия конгрес на европейските консерватори в Испания

Привърженици на консервативните идеи от цяла Европа и света ще се срещнат в Мадрид за EUROPA VIVA – най-голямото събрание на европейските консерватори в Испания. Събитието, което е част от проекта на партията ECR „Европейски културен уикенд“, ще се проведе в Мадрид от 17 до 19 май 2024 г.

За тези, които са приели поканата на ECR Party за участие, програмата започва в петък сутринта, 17 май, с обиколка на Толедо – градът на три култури. Добре известно е, че Толедо е обект на световното наследство на ЮНЕСКО и че в него се намират катедралата в Толедо, синагогата „Ел Трансито“ и музеят „Ел Греко“. През втората част на деня в петък организаторите на партията ECR подготвиха младежкия форум и младежкия бал на партията ECR.

През първата част на деня участниците ще имат автобусна обиколка на Мадрид. Съботният следобед е посветен на Europa Viva от партийната конференция на ECR. Организаторите са подготвили четири панела, в които ще бъдат обсъдени следните теми:

Панел 1: „Предизвикателства и възможности за устойчивост и зелена енергия“.

Вече не е новина, че предизвикателствата и възможностите, свързани с устойчивостта и зелената енергия, са централни въпроси в контекста на опасенията за околната среда и изменението на климата, които засягат нашето ежедневие. Това са теми от голям обществен, политически и икономически интерес в Европейския съюз, които оказват значително въздействие върху гражданското общество и нашето бъдеще. Първо, предизвикателствата при прехода към зелена енергия са очевидни и сложни. Една от най-неотложните е настоящата ни зависимост от неустойчиви енергийни източници като изкопаемите горива (газ и нефт). Използването на изкопаеми горива допринася за емисиите на парникови газове, които неминуемо водят до глобално затопляне. Ето защо можем да смятаме, че тази зависимост от нефт и газ застрашава природните ресурси, биоразнообразието и не на последно място човешкото здраве. От друга страна, преходът към зелена енергия изисква значителни инвестиции в инфраструктура и устойчиви технологии, което може да се окаже трудно за постигане от икономическа и логистична гледна точка. Преходът към нови технологии и използването на зелена енергия също трябва да бъде справедлив. Ето защо икономическите мерки и политическите решения трябва да гарантират, че уязвимите общности няма да бъдат изоставени и че в новите сектори на зелената енергия ще има работни места и възможности. В тази област обаче има и много възможности. Зелената енергия дава възможност за намаляване на въглеродните емисии и опазване на околната среда. Зелената енергия насърчава иновациите и технологичното развитие, създавайки нови пазари и бизнес възможности, поради което инвестирането в зелена енергия може да донесе дългосрочни икономически ползи чрез намаляване на разходите за енергия и създаване на работни места в нововъзникващи сектори. Използването на тези възможности изисква действия и ангажираност не само на европейско, но и на световно равнище. Можем да кажем, че е необходима симбиоза, в която правителствата, бизнесът и гражданското общество да работят заедно, за да разработят ефективни политики и стратегии за зелена енергия и устойчивост. Ускоряването на прехода към възобновяеми енергийни източници, подобряването на енергийната ефективност и насърчаването на култура на екологична отговорност и опазване на околната среда са абсолютно необходими. Ето защо предизвикателствата и възможностите в областта на устойчивото развитие и зелената енергия са взаимосвързани и от съществено значение за устойчивото бъдеще. Като се справяме с тези проблеми решително и иновативно, можем да изградим по-безопасно, по-чисто и по-проспериращо бъдеще за идните поколения.

Панел 2: „Туризмът с поглед към юдео-християнските забележителности на Европа“.

Туризмът, свързан с юдео-християнските забележителности на Европа, е важен елемент от този отрасъл на индустрията на стария континент и предлага както възможности, така и предизвикателства по отношение на устойчивостта и зелената енергия. Тези забележителности включват някои от най-светите места за християните и евреите по света (базиликата „Свети Петър“ във Ватикана, църквата на Божи гроб в Йерусалим или катедралата „Нотр Дам“ в Париж). Изброените обекти привличат милиони поклонници и туристи всяка година, което води до значителни приходи за местните икономики. В същото време тези туристически райони, които привличат милиони посетители всяка година, са подложени на натиск върху околната среда и природните ресурси. Следователно предизвикателствата, свързани с туризма в тези забележителности, включват управление на големия поток от посетители и тяхното въздействие върху местната инфраструктура, качеството на въздуха и водните ресурси. Освен това, в контекста на нарастващия брой посетители и въздействието на масовия туризъм, публичните органи са все по-загрижени за опазването и защитата на културното и религиозното наследство. Вижте последните мерки, предприети във Венеция. От друга страна, съществуват редица възможности за насърчаване на устойчивостта и зелената енергия в туристическата индустрия, свързана с тези забележителности. Тези възможности могат да включват прилагането на практики за управление на отпадъците и водите, използването на възобновяема енергия за захранване на туристическата инфраструктура и насърчаването на устойчив транспорт за достъп до тези свещени места. Инвестициите в зелена инфраструктура и устойчиви технологии също могат да помогнат за намаляване на въглеродния отпечатък на религиозния туризъм и за запазване на околната среда за бъдещите поколения. Кампаниите за информиране, обучение и повишаване на осведомеността могат да изиграят важна роля за насърчаване на отговорно туристическо поведение и опазване на културното и природното наследство, свързано с тези юдео-християнски забележителности.

Панел 3: „ИИ трансформира нашите общества, адаптирайте се и процъфтявайте или останете назад“.

Изкуственият интелект (ИИ) е разрушителна сила, която през последните години трансформира обществото по безпрецедентен и вероятно необратим начин. Добре известно е, че тази технология оказва влияние върху всички аспекти на живота ни (от работното място и икономиката до образованието и социалните отношения).

Затова обществото трябва да се адаптира и да приеме промените, за да се справи с тази трансформация. Това изисква дълбоко разбиране на потенциала и предизвикателствата, свързани с изкуствения интелект, и развиване на умения за ефективно и отговорно използване на тази технология. Адаптирането към влиянието на изкуствения интелект може да доведе до напредък и същевременно да подобри ефективността на процесите, да насърчи иновациите и да създаде нови работни места в области като технологиите, медицината и инженерството. Инвестирайки в образованието и обучението, обществото може да се подготви за бъдещите изисквания на пазара на труда и да се възползва от предимствата на технологичния прогрес. Съществува обаче и риск от изоставане пред трансформациите, предизвикани от изкуствения интелект, които могат да доведат до икономически и социални различия, да задълбочат неравенството и да изложат на риск работните места, които могат да бъдат автоматизирани. От съществено значение е правителствата, компаниите и общностите да работят заедно, за да гарантират, че ползите от изкуствения интелект се разпределят справедливо и че никой няма да бъде изоставен. Изкуственият интелект трансформира обществата ни по дълбоки и сложни начини. За да процъфтяваме в епохата на технологиите, трябва да се адаптираме към промените, да инвестираме в нови умения и отговорно да управляваме въздействието на тази технологична трансформация върху живота ни.

Панел 4: „Ефективна и хуманна – консервативна алтернатива на незаконната имиграция“.

В контекста на дебата за нелегалната имиграция в целия ЕС една консервативна и хуманна алтернатива е да се наблегне на ефективността на системите за законна имиграция. Тези системи включват укрепване на процесите на правоприлагане и насърчаване на политики, които улесняват организираната и законна имиграция. Следователно подобряването на ефективността на системите за законна имиграция може да намали мотивацията на хората да прибягват до незаконна имиграция. Ето защо чрез опростяване и ускоряване на процедурите за получаване на визи и разрешения за пребиваване могат да се премахнат бюрократичните пречки, които могат да насърчат незаконната имиграция. Същевременно е важно да се насърчават хуманни и състрадателни политики спрямо лицата, търсещи убежище или закрила. Това включва създаване на ефективни механизми за оценка на молбите за убежище и гарантиране, че уязвимите хора получават необходимата помощ и подкрепа. Като се справяме с незаконната имиграция чрез комбинация от ефективни и хуманни мерки, можем да защитим националните интереси и да насърчим основните ценности на човешките права и хуманността. Такъв консервативен подход може да осигури устойчиви и справедливи решения на предизвикателствата на незаконната имиграция.

Ораторите, които ще разискват темите в четирите панела, са:

NIALL BOYLAN (кандидат за изборите за ЕС, Независима партия, Ирландия), LORD MARTIN JOHN CALLANAN (заместник-министър на енергетиката, Великобритания), GIANLUCA CARAMANNA (член на Парламента, Италия), NENO DIMOV (директор на Консервативния институт, бивш министър на водите & околна среда, България), КАРЛО ФИДАНЗА (член на Европейския парламент, Италия), АНТОНИО ДЖОРДАНО (генерален секретар на партията ЕКР, член на парламента, Италия), ЮЕРГЕН ЙООСТ (федерален председател, Германия) , МИХАИЛ КЕЛИ (бивш редактор на Irish Catholic, директор на отдел „Работа с обществеността“ в организацията „Помощ за църквата в нужда“, Ирландия), ELISABETTA MIGLIORELLI (журналист и телевизионен водещ, Италия), MARKO MILANOVIC LITRE (член на управителния съвет на партия ECR, Хърватия), ADELA MIRZA (председател на партия Alternativa Dreapta, Румъния), SIMONA PETRUCCI (член на ЕП, Италия), ALESSANDRA PRIANTE (председател на ENIT, Италия), ROB ROSS (член на ЕП, Нидерландия) , ANDRZEJ SADOŚ (посланик, бивш постоянен представител на Полша в ЕС, Полша), GIEDRIUS SURPLYS (член на ЕП, Литва), BEATRICE TIMGREN (член на парламента, Швеция), ZVONIMIR TROSKOT (международен секретар на партия „Мост“, член на парламента, Хърватия), AURELIJUS VERYGA (член на парламента, Литва) , PAVEL ŽÁČEK (член на парламента, Чехия).

Манифест на партията ECR: В края на дебатите в събота ще бъде представен Манифестът на ECR „Европейско и консервативно бъдеще за Европа“. Ето 10-те точки, които членовете на ЕКР смятат за изключително важни за бъдещето на Европа.

1. Запазване на националната идентичност: Реформиране на Европейския съюз и запазване на суверенитета на държавите членки

2. Опазване на нашите граждани: Силна защита, единен фронт

3. Защита на нашите граници: Цялостна стратегия за миграцията

4. Събиране на реколтата утре: Устойчиво земеделие и риболов за по-добро бъдеще

5. Преразглеждане на „зелената сделка“: баланс между действията в областта на климата и просперитета

6. Разпалване на икономическия растеж: Разгръщане на потенциала на единния пазар и малките предприятия в Европа

7. Енергия и иновации: осветяване на пътя към устойчиво бъдеще!

8. Стимулиране на световния икономически растеж: смела визия за търговията

9. Интелигентно харчене, интелигентно бъдеще: Революция в бюджета на ЕС през 21-ви век!

10. Определяне на курса на Европа: Укрепване на глобалната сигурност и обмисляне на по-нататъшно разширяване в новата геополитическа среда

Съботният ден ще завърши с традиционна испанска вечеря. Ако това е предизвикало интереса ви, не пропускайте възможността да присъствате на EUROPA VIVA – най-голямото изложение на европейски консерватори в Испания.